Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 09, 2008

Wijnand had poster van Ajax boven zijn bed

Wijnand_geweldloosheid

Kappen Nou!! Nou is het wel even genoeg! Hij heeft het nou al een paar keer uitgelegd en waarom geloven jullie het niet? Er is geweld tegen materiaal en er is geweld tegen mensen. Dus als je geweldloos bent, dan mag je de dingen gewoon kapot maken en tegen de mensen moet je wel wat voorzichtiger zijn. Dus een deur openbranden met de thermische lans mag wel en een bewaker van een militair industrieel complex bedreigen mag niet. Hebben jullie het nu begrepen? Nee? Nog niet?

Wijnand legt het nog een keer uit op het bovenstaande filmpje.

11 comments:

alexander said...

waar dan, zie niks!

Keesjemaduraatje said...

ja, je moet even op het plaatje klikken!
Moet Wijnand dan ales nog een keer uitleggen?

alexander said...

Dat heb ik ook gedaan keesje, heb een paar uur geleden me blauw geklikt met die foto, maar het enige resulaat was een nog grotere versie van die malle kop van de man. Afijn, waag nog maar eens een poging, ben benieuwd. Overigens had ik vorieg als kind ook posters van Ajax boven mijn bed hangen, voornamelijk van de heer Cruyff ja.

Keesjemaduraatje said...

hebbie hem nou?

Keesjemaduraatje said...

er is op zich ook niets tegen het ophangen van Ajax posters in te brengen.

alexander said...

Geinig filmpie, hoe komt u eraan meneer maduraatje? Wijnand zegt er namelijk in dat hij het gerechtvaardigd zou vinden indien er nu een inbraak gepleegd zou worden bij justitie om gegevens openbaar te maken waaruit blijkt dat de overheid alle hoofddoekdames wil oppakken. Dat zegt hij niet zo expliciet, maar je kan het er wel uit op maken als hij zich verweert op de stelling of een inbraak zoals destijds van Onkruit te billijken is.

Hoe heeft u dit filmpje, waarin Wijnand 'so cool' wordt toegezongen, eigenlijk ontdekt? Overigens dienen de samenstellers van deze website wel op hun spelling te letten, want antimilitarisme schrijf je toch echt zo, en geen 'antimilitairisme'.

alexander said...

"er is op zich ook niets tegen het ophangen van Ajax posters in te brengen."

pffff, gelukkig maar, kreeg het anders behoorlijk benauwd toen ik de titel las boven dit item op uw site...

James said...

Het is niet aan een crypto-communistische malloot als Wijnand Duyvendak om te bepalen wat wel en niet mag. Hij mag dan wel in de Tweede Kamer zitten, maar hij heeft zijn collega's gelukkig nog niet zo ver gekregen dat zij een wet hebben goedgekeurd die de strafbaarstelling van inbraak en diefstal afschaft (al heb ik de indruk dat het Openbaar Ministerie daarentegen bij bepaalde "buitenparlementaire" inbrekers en dieven wel eens wat door de vingers ziet).

soepkip said...

3 granzen waaronder rekenschap:Valt rekenschap na 23 jaar daar dan onder?
Beetje slap verhaal van WD, wegduiken, vergoeilijken en geen harde stellingen, maar een zwakke vergelijking met moslimterrorisme.

Steady Freddy said...

Nu GroenLinks-kamerlid Wijnand Duivendak toegeeft een van de mensen te zijn geweest die in 1985 inbrak bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag, staat die actie opeens weer volop in de belangstelling. Maar waar ging het ook al weer over? Bekijk de in de nacht van 20 op 21 juni 1985 uit het ministerie van Economische Zaken op de afdeling van 't Directoraat-Generaal voor Energie gejatte documenten (zes postzakken papier, zakken vol dossiers, brieven, notulen, notities, agenda's, etc.) door de actiegroep "De Wraak van Jhr. Mr. De Brauw" & oordeel zelf...

http://www.laka.org/protest/EZ-papers/bluf-178z.pdf

bron www.stelling.nl

SF

Steady Freddy said...

En 1 eerder nummer van Bluf gaat er ook over...

http://www.laka.org/protest/EZ-papers/bluf-176.pdf

SF