Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 28, 2008

Onderwijsachterstand

Door Keesjemaduraatje
Qua onderwijs leven we nog in het jaar 1830. En dan ga ik nu, over onderwijs gesproken, even alles op een hele grote hoop gooien en jullie pikken eruit wat je kan gebruiken. Neem het mee als bagage. Ik stel de vragen en de antwoorden geef ik er gelijk bij.

Waarom beginnen de leerlingen in de brugklas met het vak Frans?
Voor de mammoetwet van 1968 werd er zelfs in de vijfde en zesde klas (groep 7 en 8) van de basisschool franse les gegeven. Dat heeft te maken met de Franse bezetting van Nederland in de 18e eeuw en het feit dat Frans  tot de Tweede Wereldoorlog als belangrijke taal werd beschouwd. Nu heeft het in feite geen zin meer, maar nog niemand is op het idee gekomen het af te schaffen.

Waarom beginnen de kinderen pas in klas 2 van het Middelbaar Onderwijs met Duits?
Op zich is de Duitse taal veel belangrijker dan de Franse taal, omdat er heel veel zaken met Duitsland gedaan wordt en omdat de Nederlanders gemakelijk Duits kunnen leren. Toch wordt Duits achtergesteld ten opzichte van Frans. Daardoor spreken de meeste Nederlandse vertegenwoordigers een soort camping-Duits.  Na de Tweede Wereldoorlog kwam Duits op het tweede plan. Dat is de straf voor de inval in 1940.

Waarom hangt er een sfeer van belangrijkheid en elitarisme rond Latijn en Grieks?

No comments: