Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 07, 2008

Wat krom is kan niet recht worden gemaakt

Door Keesjemaduraatje

En dan nu, speciaal voor de geachte activisten uit de jaren tachtig, die het nu zo moeilijk hebben en die naar dit programma zitten te kijken. Een Woord voor de zondag. Een Bijbeltekst om te onthouden en op te schrijven:

Prediker Prediker 1: 15-18
15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld.
16 Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan.
17 Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.
18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.


Tot zover de Schriftlezing. Ik wens jullie een vruchtbare en succesvolle nieuwe week toe.

No comments: