Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 23, 2009

Het verhaal van de bargroep Vrankrijk

Door Keesjemaduraatje
Het heeft ook al op de website van kraakpand Vrankrijk en op Indymedia gestaan, maar misschien lezen jullie dat niet elke dag. Daarom wil ik het jullie niet onthouden. Het verhaal van de bargroep van Vrankrijk.

Hier komt het:

Verklaring café Vrankrijk over 13 september 2008
Bargroep Vrankrijk - 23.01.2009 16:02

VechtenDe bargroep Vrankrijk heeft lange tijd getwijfeld om het volgende feitenrelaas naar buiten te brengen. Niet zozeer om het voorval geheim te houden maar omdat wij het gevoel hadden samen met Yoghurt een oplossing te kunnen vinden die voor beide partijen aanvaardbaar zou kunnen zijn. Nu de politiek, de media en Yoghurt hun visie op het gebeuren hebben gegeven, hebben wij besloten om het verhaal vanuit het perspectief van de Vrankrijk ook naar buiten te brengen.

De bargroep Vrankrijk heeft lange tijd getwijfeld om het volgende feitenrelaas naar buiten te brengen. Niet zozeer om het voorval geheim te houden maar omdat wij het gevoel hadden samen met Yoghurt een oplossing te kunnen vinden die voor beide partijen aanvaardbaar zou kunnen zijn. Nu de politiek, de media en Yoghurt hun visie op het gebeuren hebben gegeven, hebben wij besloten om het verhaal vanuit het perspectief van de Vrankrijk ook naar buiten te brengen.

Het is nooit onze bedoeling geweest om bepaalde discussies in de publieke media te voeren, maar vanwege de stroom van tendentieuze en onware berichtgeving van de afgelopen dagen voelen wij ons nu genoodzaakt te reageren. Let wel, dit is informatie die wij al veel eerder met Yoghurt hebben gedeeld.

Wij zien hetgeen Yoghurt overkomen is op 13 september jongstleden als een drama. Daarbij realiseren wij ons dat in alle fases van de affaire fouten zijn gemaakt. Niet alleen op de avond zelf maar ook tijdens de nasleep.
Achteraf gezien kan geconcludeerd worden dat de keuzes die gemaakt zijn negatieve consequenties hebben veroorzaakt voor Yoghurt, de Vrankrijk en de beweging.

Wat er op de bewuste avond is gebeurd is iets waar wij als collectief niet achter staan. En het moge duidelijk zijn dat er nooit enige intentie is geweest om iemand voor zijn leven te beschadigen.

Feitenrelaas

Op zaterdag avond 13 september 2008 omstreeks 22.30 uur, nadat de kroeg een klein half uur open was, kwamen er twee mannen aan de deur met een hond. Vanwege het rookverbod, mensen liepen continu in en uit om te roken, stond de deur open. In het halletje na de deur werden zij er op aangesproken dat, omdat het een zaterdag avond was, de hond vanwege te verwachte drukte, mogelijk gebroken glas en harde muziek niet naar binnen mocht. Hetgeen al sinds jaar en dag algemeen bekend is bij bezoekers van Vrankrijk.

Ze wilden zich hier niet direct bij neerleggen en bleven vragen of ze echt niet naar binnen mochten, hierbij viel op dat de vriend van Yoghurt (***) zeer geagiteerd overkwam. Yoghurt vroeg of hij even naar het toilet mocht, wat prima gevonden werd. Op het moment dat hij door de tussendeur liep, glipte de hond naar binnen. Yoghurt liep door naar het toilet en de hond ging richting danszaal. Een aantal mensen die Yoghurt bij de deur te woord hadden gestaan ging achter de hond aan. *** liep hier ook achter aan en bedreigde de mensen met geweld als zij de hond aan zouden raken. Hij viel daarbij ook iemand aan. Daarop werd *** door een aantal mensen vast gepakt en richting de uitgang begeleid. Op dat moment kwam Yoghurt uit de WC, stortte zich op de groep en werd zodoende ook meegevoerd.

*** en Yoghurt werden buiten de deur gezet en deur werd gesloten.
Onmiddellijk begonnen ze tegen de deur te trappen en luid te schreeuwen. Het bleek dat ze binnen tassen hadden laten staan. Een tas werd gehaald en toen de deur open ging om deze terug te geven werd er een fles naar binnen gegooid door *** die vlak naast iemands hoofd tegen de muur kapot spatte.
De deur ging weer dicht maar Yoghurt en *** bleven trappen en schreeuwen. Het bleek dat er nog een tas was. Ook deze werd gehaald, maar omdat de situatie inmiddels als zeer bedreigend ervaren werd is er een houten stok gepakt. De deur ging open en de tweede tas werd naar buiten gegooid. Hierop probeerde Yoghurt en *** zich door de deuropening een weg naar binnen te banen. Terwijl mensen probeerden de deur dicht te doen, blokkeerde Yoghurt de ingang. Na een aantal waarschuwingen om naar achter te gaan kreeg Yoghurt een stoot met een stok op zijn voorhoofd. Hij deinsde naar achter en de deur werd gesloten.

Vrijwel onmiddellijk werd er weer tegen de deur getrapt en luid geschreeuwd. Aanvankelijk werd dit genegeerd in de hoop dat zij het op zouden geven en af zouden druipen.
Na zo’n vijf minuten leek dit niet te gebeuren want het getrap en geschreeuw ging onverminderd door waardoor niemand nog in of uit de Vrankrijk kon.
Daarop zijn enkele mensen via de zijdeur naar buiten gegaan in een poging om *** en Yoghurt voor de deur te verjagen.

Hierbij zijn enkele klappen met stokken gegeven op het lichaam van Yoghurt en *** en nadrukkelijk niet op het hoofd. Ze bleven staan en er begon een schreeuwpartij, waarin Yoghurt en *** zich opwonden over het feit dat zij geslagen waren. Yoghurt leek te kalmeren maar *** bleef dreigend en agressief over komen.
Er volgde een discussie van meer dan vijf minuten waar naar het einde toe Yoghurt zich steeds meer begon op te winden. *** dreigde met een 9mm pistool dat hij bij zich zou hebben.
Yoghurt nam een lichamelijk dreigende houding aan en dreef zodoende iemand langzaam tegen de muur. Yoghurt gaf een duw en als reactie hierop kreeg hij een elleboogstoot op zijn kaak.

Hij viel stijl achterover en raakte met zijn achterhoofd keihard de stoep.
Ogenblikkelijk werd duidelijk dat er iets heel ernstig mis was want er kwam bloed uit zijn oren en hij leek buiten bewustzijn.

Mensen hebben meteen eerste hulp verleend en meerdere malen 112 gebeld, na de melding is specifiek gezegd dat de politie onderweg was. Hij is in de stabiele zijhouding gelegd en zijn luchtwegen zijn vrijgemaakt zodat hij niet zou stikken. Een erbij gehaalde verpleegkundige, die toevallig bij een bewoner op bezoek was, heeft de eerste hulp overgenomen en er zijn een kussen en deken uit de Vrankrijk gekomen om hem warm te houden.
***, die zich enige tijd afzijdig had gehouden, stapte op de hulpverleners af en zei dat hij een 9mm pistool had en dat hij hen dood zou gaan schieten terwijl hij met zijn vingers een pistool-gebaar maakte richting het hoofd van een van de hulpverleners.
Hij is verwijderd van de hulpverleners, hierbij heeft hij een aantal vuistslagen gekregen. Hierna is hij uit eigen beweging de straat uitgelopen.

Na enige tijd kwamen een aantal politiewagens de straat in gereden. Op dit moment waren er nog steeds mensen die betrokken zijn bij Vrankrijk, en de verpleegster, bezig het slachtoffer te helpen. Deze werden door de agenten onmiddellijk gesommeerd zich te verwijderen en ook fysiek door de voordeur in het pand Vrankrijk geduwd. De politie gaf aan in eerste instantie op een melding van een “massale vechtpartij” afgekomen te zijn, en er was dus ook nog geen ambulance.
Een agent gooide de deken weg en schudde Yoghurt ruw door elkaar met woorden in de strekking van: “hé jongen wakker worden”.
Een deel van de straat werd afgezet maar de agenten hielden zich verder niet bezig met de kroeg, of met Yoghurt.
Het duurde nog enige tijd voordat de eerste ambulance arriveerde, uiteindelijk moest er nog een tweede ambulance komen voordat Yoghurt werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daarna werd er door de politie aangeklopt bij de kroeg en gevraagd naar een aanspreekpunt. Uit het huis zijn vervolgens een beheerder en een bestuurslid gekomen die de politiechef te woord hebben gestaan. De politie wilde een verklaring afnemen van de mensen die binnen waren en binnen kijken.
De beheerders zijn de kroeg in gegaan om dit mede te delen en op een rustige manier te laten verlopen. Na ongeveer 5 minuten kwamen de beheerders weer naar buiten en is afgesproken met de politiechef dat de mensen in kleine groepjes naar buiten zouden komen, zoals door de chef was gevraagd. Nadat de politie alle aanwezigen had ondervraagd is de chef volgens afspraak toegang verschaft tot alle ruimten die hij wilde zien. Hij heeft circa 10 minuten rondgekeken en vanachter de bar een stuk hout meegenomen voor sporenonderzoek.

Na dit vluchtige onderzoek is hij weer weg gegaan en heeft hij de beheerders bedankt voor de medewerking en hun gegevens en telefoonnummers genoteerd. Ook deelde hij mee dat mocht er nog een sporenonderzoek plaats moeten vinden de beheerders daar de volgende dag over gebeld zouden worden. Dit is niet gebeurd.

Ondertussen was op straat *** terug gekomen en werd bij de politie-afzetting aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.
De afzetting is weg gehaald, de door Vrankrijk inmiddels gewaarschuwde dierenambulance is er niet in geslaagd de hond van Yoghurt te vangen. Uiteindelijk is het gelukt hem de kroeg in te lokken nadat een agent had gevraagd of wij er voor konden zorgen. De hond is uiteindelijk voor de nacht opgevangen in het huis.

Alle medewerkers van de Vrankrijk waren erg aangedaan door het gebeuren en op maandag werd besloten de kroeg voor onbepaalde tijd dicht te houden.
De eerste week is een hoop overlegd om te achterhalen wat er precies gebeurd was en om zulke situaties in de toekomst te voorkomen.

Doorlopend is geprobeerd op de hoogte te blijven van Yoghurt’s toestand en te peilen of hij behoefte had aan contact. Zijn toestand was dermate ernstig dat wij het niet gepast vonden om ook maar enige druk te leggen op hem. Mede omdat wij te horen kregen van zijn naasten dat hij contact nog niet aankon.

Na negen dagen is er iemand namens de Vrankrijk bij Yoghurt langs geweest. Dit was een heftig en confronterend bezoek.

Een paar dagen later is er een eerste van een lange reeks vergaderingen voor betrokkenen bij Vrankrijk geweest. Naast de toestand van Yoghurt stond aanvankelijk wat er gebeurd was centraal.

Inmiddels was er ook e-mail contact met Yoghurt geweest. Hierin heeft hij een aantal eisen gesteld. Deze zijn uitgebreid besproken en er is besloten gedeeltelijk hier op in te gaan. Omdat het (begrijpelijkerwijze) moeilijk was direct met Yoghurt te communiceren is er besloten een bemiddelaar te vinden om de gesprekken voort te zetten. Uitgangspunt hiervan was het vinden van een leefbare oplossing. Financiële hulp was een onderdeel hiervan maar het bleek al snel dat zijn financiële gat onze middelen ver te boven ging. Dit betekende uiteindelijk dat wij hebben gegeven wat we konden.

Op de vergaderingen is verder uitgebreid gesproken over hoe dit soort situaties in de toekomst voorkomen moeten worden. Dat er fouten gemaakt zijn waaruit consequenties getrokken moeten worden is duidelijk.
Maar het is even duidelijk dat er op deze plek een sociaal politiek en cultureel centrum moet blijven bestaan, voor een breed scala aan linkse activisten.

Uiteraard zal er ook nog een 'zienswijze' worden ingediend tegen de voorgenomen sluiting en de vele onwaarheden die daarin genoemd worden.

Bargroep Vrankrijk.

Website: http://www.vrankrijk.org

13 comments:

Dr.D said...

Daar hebben ze lang over moeten nadenken!

Dr.D said...

O, hij was gevallen ...

Frank said...

De ratten zijn gewoon een beetje ongerust dat hun café dicht moet. Proberen zich er nu uit te lullen.

saloukoning said...

Waarom een reactie van "de Vrankrijk"? Hoe kan een gebouw een reactie geven? Waarom geen reactie van daders Carlo en Jeroen?

D said...

Laten we de zaken eens nader bekijken: het gaat hier simpelweg om een ordinaire kroegruzie, zoals die in het weekend zoveel voorkomen. Zou men met een hond een discotheek op het Rembrandtsplein willen betreden was dit ook niet toegestaan. Ook daar zou om die reden een dergelijke matpartij kunnen ontstaan, en die zijn er regelmatig, dusdanig dat ze de krant niet eens meer halen. Sluitingen van disco's zien we edoch niet op regelmatige basis.

Echter wat verwijtbaar is, is het feit dat men het recht in eigen hand heeft genomen, want dat leest men toch wel uit de verklaring. Het geweldsmonopolie ligt - en daar kan je tegen zijn - bij de staat. Vrankrijk (en niet de Vrankrijk, het is zonder lidwoord ervoor) had bij het hanteren van een deurpolitiek (die er was: geen honden binnen bijvoorbeeld) bij een conflict direct de politie moeten bellen.

Dat dat niet gebeurd is, vloeit voort uit het rechtsvacuüm dat men zichzelf als vrijplaats en collectief legt. En met wat alcohol kan dat leiden tot onrecht.

Dr.D said...

Voor de goede orde, er is iemand zich ook 'D' gaan noemen.
Niet dezelfde persoon van de eerdere reacties.

Guevarrawasookeenmoordenaar said...

Och, t zal allemaal wel.

Gewelddadig links tuig met mooi klinkende idealen.

Financieel profiteren van de samenleving, en daar kutkunst, kuttheater en slap geouwehoer voor teruggeven. Extreem links en extreem rechts, t is 1 pot nat...

Mirjam said...

Ik heb geen medelijden met yoghurt of Vrankrijk. Zoals de reageerder hierboven al zegt: met hun kutkunst en kuttheater. Zal blij zijn als die lelijke tent dicht gaat. En yoghurt? Opgefokt ventje, zo te lezen. En lekker autonoom onverzekerd maar nu wel terugvallen op een door minder autonome belastingbetalers bijeengebracht fonds. De kraakscene is zooooooooo ouderwets, laat ze elkaar maar fijn afmaken - ze zijn daar wat mij betreft zo'n 20 jaar te laat mee. Wat ik wel mooi vind in de verklaring van Vrankrijk (als ie klopt) is te lezen hoe de politie is opgetreden. Niet dus. Alleen de straat afzetten en roepen: 'doorlopen mensen'. En verder niks. Ik lees niets over dat ze de toegang geweigerd is. Ik lees niets over adequaat optreden. En dat komt mij errug bekend voor.

Peter V. said...

@ Mirjam

Ik denk dat je de verklaring van Vrankrijk wel met een korreltje zout mag nemen. En het zou me trouwens helemaal niets verbazen als Natasha ze heeft geholpen met het fabriceren van dit verhaal.

[EDIT: Alles wijst erop dat dit niet het geval is]

Dr.D said...

Hoei!
Een -edit- ???

Er zitten idd geen spelfouten in of engelse terminologie wat Natasha eigen is.
De hysterische hex lijkt sowieso wel enigszins gekalmeerd.
Of natuurlijk, door alle media aandacht, een paar passen terug...
Wel sympathiek van Jeroen om zijn huis te koop te zetten om op die manier de schadevergoeding te kunnen bekostigen...

Dr.D said...

Ondertussen wordt er met de poppetjes geschoven om Cohen te behagen?
Een "nieuwe bargroep", hebben ze niet in de gaten dat Vrankrijk ondertussen alle credits heeft verspeeld en hetflinterdunne maatschappelijk draagvlak kwijt is?
http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=39624

GorilaZz said...

gewoon dat vrankrijk pand verkopen aan een project ontwikkelaar.

M. said...

'De' Vrankrijk ziet nog steeds niet in dat juist de ideologie waar ze voor staan voor deze ellende zorgt. Geen autoriteit = het recht van de sterkste. Dus niet huilen nu.