Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 14, 2009

Wat gaat het ons aan?

Door Keesjemaduraatje
Als je zaterdags door de LIDL loopt en je denkt opeens: "Wat zijn er weinig hoofdoekjes hier!" Als je op een middag door Utrecht loopt en het lijkt net een voetbalwedstrijd met koren over Hamas en Gas. Als je het NOS-journaal bekijkt en het eerste item is een oorlog in het Midden-Oosten. Dan vraag je je wel eens af: Wat hebben wij er eigenlijk mee te maken, met die oorlog in Gaza?  Moeten we er een mening over hebben? Blijkbaar wel dus.

Aldi_lidl In 1983 gaf ik Nederlandse les aan een groep Marokkanen in Amsterdam-Oost. Gratis les, by the way. Keesjemaduraatje werkte gratis. Dat kan je je nu helemaal niet meer voorstellen. KMAN-Oost was de organisatie en die Marokkanen waren toen nog geheel seculier en communistisch georienteerd. Ik weet nog dat de opstand in Polen door KMAN-Oost werd bekritiseerd omdat Solidarnosk "reactionairen" waren. Intussen hadden de leiders van KMAN-Oost (die wel betaald werden, maar dat geheel terzijde) een voorkeur voor iets dikkere blonde vrouwen en die hoefden nog niet islamitisch te worden als ze met de baas van de KMAN trouwden. Kan dat even in de annalen van de publieke opinie vastgehouden worden?

Evenzogoed waren we daar "lekker bezig" en 's avond zaten we ook af en toe bij de bar van het buurthuis te praten met die Marokkanen. Daar kwam al de vraag der vragen en vandaar ook dat ik het hier weer noem: "Wat is je mening over Israël?" What the fuck?  Waarom zou ik, als ik gewoon les sta te geven aan Marokkaanse medemensen en verder ook geëngageerd voor de buurt en het welzijn van alle mensen, een mening moeten hebben over een bevriend democratisch land in het Midden-Oosten? Mind you, de muur stond nog. In alle landen van het Oostblok heerste nog een strenge dictatuur. In de DDR kon je al 20 jaar gevangenisstraf krijgen als je alleen al sprak over Sociaal-Democratie. Maar een mening over pakweg een land als Bulgarije werd mij niet gevraagd. Wel een mening over Israel.

Blijkbaar is er weinig veranderd, behalve dan dat het allemaal nog veel erger geworden is. Het schijnt dat nu bijna alle moslims in Nederland afgelopen zaterdag een SMS hebben gekregen waarin opgeroepen werd Aldi en LIDL te boycotten, vanwege vermeende betrokkenheid bij Israel. Daaruit blijkt wel dat alle moslims verondersteld worden een mening over Israel te hebben. Het is niet genoeg dat ze hier lekker in een democratisch en welvarend land leven en hun kinderen naar goede scholen kunnen sturen. Nee, ze moeten van hier uit ook nog een onzalige strijd tegen Israël voeren.

Is het toeval dat juist twee Duitse supermarkten slachtoffer van deze hetze zijn? Nee, want Duitsland is het eerste Europese land dat in deze oorlog onvoorwaardelijk achter Israel ging staan. Berlijn is qua aantal Turken de tweede grote Turkse stad ter wereld.

Gaat de oorlog in Israel nu ook de politieke- en maatschappelijke verhoudingen in Nederland beïnvloeden? Wordt het integratieproces weer ter discussie gesteld? Krijgen we hier ook kleine intifadas, met autobranden en andere gewelddaden? Als het aan de ophitsers van de Internationale Socialisten en de SP ligt wel. Het is even afwachten of de PvdA zich uit zijn tent laat lokken, of dat ze zich liever richt op de islamisering van de mega-stadsdelen Amsterdam-west en Amsterdam-Oost.

10 comments:

D said...

Before you boycot Israël :
http://www.youtube.com/watch?v=saeky9I5T9c

Essie said...

Wat een goed stuk, Keesje!

Paardestaart said...

Sjonge - 'Kauft nicht bei Juden'...!!?

Ewoud said...

KMAN-Oost? Is in de jaren 80 vast ter ziele gegaan. Toen ik les ging geven bij het KMAN zaten ze alleen aan de Ferdinand Bolstraat en in west. In die tijd waren ze nog steeds seculier en waarschuwden ze voor radicalisering. Subsidie kregen ze wel, maar meestal niet voldoende om medewerkers te betalen. Het was toen de meest actieve migrantenorganisatie. Ik geloof dat de organisatie nu ter ziele is. Ideoloog Khojja werd van communist een radicale moslim en is inmiddels overleden en voorzitter Menebhi is nog steeds overtuigd seculier en zit bij Emcemo; wel is hij inmiddels geen politiek balling meer, maar lid van de omstreden Marokkaanse adviesraad.

ethan said...

Waarom zwijgt de Arabische wereld over Darfur (300 duizend doden) en maakt ze zo veel kabaal over Gaza (ruim 900 doden)?
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2384/Over_Darfur_hoor_je_de_Arabieren_niet
en http://www.hetvrijevolk.com/files/docs/balkineigenoog.pdf

ethan said...

Muslims Majority in Europe Within 20 Years
http://www.youtube.com/watch?v=CSWLLc6uikE

ethan said...

kijken jullie even met me mee? gaan we hyven
http://khilafah1924.hyves.nl/
Daar kijken we dit soort filmpjes tegenwoordig: http://www.youtube.com/watch?v=F35x3dpQ_sk&eurl=http://khilafah1924.hyves.nl/hibz ut-tahrir call us to join the battle against the kuffar
en: The call for Khilafah 2007-08 and an ode to the Muslim Ummah! http://www.youtube.com/watch?v=g0VQ2Umd0j4&eurl=http://khilafah1924.hyves.nl/
recente video's uit Londen en Duisburg zijn nog niet verwerkt.
Let vooral op de krabbels en berichten ook
5 min surfen op hyves en je hebt je browsers overvol met tabs vol van dit soort hyves

Ge said...

@Niels. Weer een hokje; “cultuur relativist”. Je gaat 100% uit van de rechtmatigheid van het verjagen van mensen van hun grond, huis en goed en zelfs het uitmoorden van de oorspronkelijke bevolking. Daarna moeten ze maar weer elders, wel of niet met steun, een nieuw bestaan opbouwen.
Dat heeft niets te maken met mezelf schuldig voelen maar met de schuldige aanwijzen. Ik weet niet wat je in het dagelijks leven doet maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat je er geen moeite mee hebt om de tuin van je buurman in te pikken die er zijn geiten rond laat lopen omdat jij er wel met veel steun avocados voor de export kan telen.

Ik ben even zo vrij geweest een kleine wijziging door te voeren in een van je uitspraken… “Door………. de palestijns-arabische zaak te blijven steunen, blijven de palestijnens-arabische burgers leven in een mensonwaardig bestaan” heb ik even vertaald naar het ghetto van Warchau van pak hem beet 1943. “Door………. de joodse zaak te blijven steunen, blijven de joodse burgers leven in een mensonwaardig bestaan”

Dit zijn jou woorden Niels niet die van mij.

Israel heeft er in zijn geheel geen baat bij dat er in vrede geleefd gaat worden. Dat is het hem nou juist. Als er namelijk in vrede geleefd gaat worden dan zal Israel in moeten gaan leveren. Bezet gebied zal terug gegeven moeten worden. Er zal schadevergoeding betaald moeten gaan worden. Israel heeft er dus juist baat bij om in conflict te blijven leven met de Palestijnen en de buurlanden. Op die manier is ze verzekerd van 10-tallen miljarden steun uit het Westen. 10-tallen miljarden die gegeven worden door het westen om toch vooral de “heidenen” verdreven te houden van de “heilige” plaatsen. Gegeven uit schuldgevoel over het uitmoorden van 6 miljoen voorouders van de Israeliers. Gegeven om de Israeliers de hete kolen uit het vuur te laten halen. Gegeven om de haat tegen de moslims hier én daar aan te blijven wakkeren. Gegeven om de kinderen van de Palestijnen uit te moorden.

Nog 4 dagen en dan is de blanke hegemonie doorbroken.

ethan said...

@GE
http://www.youtube.com/watch?v=kBYtij4Q7sE&eurl=http://shmuel.ahdut.com/
en
http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2009/01/hamas-killing-f.html
Kijk daar ns naar voordat je appels met peren vergelijkt

Niels said...

@ Ge "Dit zijn jou woorden Niels niet die van mij." ???
Nee Ge, dit is een door jou compleet uit de context getrokken en 180˚ verdraaide vergelijking die jou betoog net zo sterk ondersteund (ontkracht) als het betrekken van Maori's in een discussie over het MO conflict. Tevens geeft je met deze verdraaing aan dat je totaal niet begrijpt (of wilt begrijpen) wat ik bedoel.

1948. 5 Arabische/Islamitische legers vallen het 1 dag oude Israel aan. Omdat ze het de joden niet gunnen om 10% van het engelse mandaat Palestina tot hun beschikking te krijgen. De gedachte van een joodse staat in het land wat de Arabieren, ooit van de Christenen en Joden hebben veroverd, is ondenkbaar. En volgens de Koran ontoelaatbaar. (Overgigens de Koran zelf spreekt van het land van de Joden, Israel, dat veroverd moet worden door de moslims)
De Arabieren roepen de arabische inwoners van 'Palestina' op zich tijdelijk buiten het oorlogs gebied te vestigen en de vernietiging van Israel af te wachten. Deze vernietiging werd een afgang waar ze nogsteeds van wakker liggen. (Samen met de nachtmerries van '67 en '73.)
Dat gezegd, zal ik niet ontkennen dat ook Israel in die dagen de taktiek van terreur, en dan vooral bangmakerij heeft gebruikt om Arabieren te bewegen hun koffers te pakken. En het feit dat 750.000 Arabieren zijn gevlucht is voor de staat Israel inwezen positief, opdat de staat daardoor nu sterker in zijn schoenen staat en niet zo makkelijk van binnen uit gesaboteerd kan worden.
Maar laten we niet vergeten dat er nog altijd 1 miljoen Arabieren in Israel wonen. Deze Arabieren genieten meer mensenrechten (voor jou verotte Westerse waarden wellicht) dan in welke Islamitisch land dan ook.
Tegenover de 750.000 Arabische vluchtelingen staan 850.000 joodse vluchtelingen die na de vernedering in 1948 uit menig Arabisch/Islamitisch land zijn geschopt. Deze Joden woonden daar vaak al vele eeuwen. Vaak al voordat Mohammed zijn totalitaire en facistische 'godsdienst' openbaarde en op rooftocht ging. Dus als we het gaan hebben over vergoedingen dan hebben de Israeliers net zo goed recht op miljarden compensatie.

Als ik het goed begrijp, Ge, ben jij principieel tegen het bestaan van Israel. Jij ziet liever dat het gehele land aan de Arabieren wordt gegeven, toch? Waar moeten de Israeliers dan naartoe? En zou jij vervolgens een 'Palestijns' regime steunen dat lak heeft aan mensenrechten en een voorkeur geeft aan de Sharia? Dit is uiteraard hypotetisch, maar wel waarschijnlijker dan een democraties Palestina. Zie Gaza.(Och ja, democratie is uiteraard een verrot westers systeem)

PS: Wat ik in het dagelijks leven doe? Advocado's telen met de steun van mijn buurman. LOL