Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 05, 2009

Amsterdamse Kraakbeweging in crisis

Door Keesjemaduraatje
De Amsterdamse krakersbeweging (ze bewegen het glas naar hun mond) verkeert in een ernstige crisis sinds de schandalige mishandeling van kraker Yoghurt op 13 september 2008 bij het kraakcafé Vrankrijk. 
De Grachtenkrant, een gestencild blad dat sinds het begin van de roemruchte Jaren '80 bestaat, is ter ziele. Dit schrijft hoofdredacteur Sandra erover:

Rijksmuseum ".. Anderzijds is ons animo om dit blad te maken, voor en door de Amsterdamse kraakscene en wie er verder nog belangstelling voor heeft, tot een minimum gedaald sinds de gewelddadige gebeurtenissen in en bij Vrankrijk van 13 september vorig jaar en het volslagen onvermogen van de kraakscene om de ernstige gevolgen hiervan op te lossen.

We sluiten niet uit dat we in de toekomst bij gelegenheid nog wel eens met een themanummer uit zullen komen, maar een regelmatig maandelijks verschijnen zit er voorlopig echt niet in.

Een klein aantal van jullie is zo vriendelijk geweest om de abonnementsgelden via een automatische maandelijkse overschrijving te voldoen, danwel: maakt zeer regelmatig geld over. Bij deze bedanken we jullie hiervoor en vragen we om deze overschrijvingen stop te zetten. De overschrijvingen van afgelopen maand hebben we reeds terug gestort. Mochten jullie geld over hebben dan raden wij aan om dit bijvoorbeeld te storten op gironummer 4438100 ten name van Vereniging Yoghurt te Amsterdam. "

Dat is nog niet alles. Ook Koos Boos, Ravage hoofdredacteur Alex van Veen, schrijfster Natasha Gerson en vele vele andere roemruchte krakers trekken hun handen van het autonome bolwerk af, als gevolg van een uitblijvende verantwoording voor de mishandeling.

14 comments:

stoethaspel said...

Wellicht dat dit dan een aardige aanleiding is voor een hoofdstedelijke ´doorstart´ van de kraakbeweging. Ik weiger te geloven dat de bestaansgrond voor kraken weg is; daarvoor is er maatschappelijk gesproken te veel mis in NL.

Dat mensen als Alex ´hun handen aftrekken´ van de rotte appels in de scene, is iets dat Vrankrijk zich eerder had moeten realiseren. Ik schreef het al op mijn log: wie wil zien hoe de kraakscene iets positiefs kan bijdragen vervoege zich in Amsterdam eens bij Wijkcentrum Ceintuur. Daar worden mensen geholpen met allerlei woningproblematiek. Ook in de binnenstad zit het speculatie onderzoekscollectief dat nuttig werk verricht.

Het sluiten van Vrankrijk kon wel eens de redding van de hoofdstedelijke kraakscene blijken te zijn.

Natasha said...

Bottom line en summing up in dit ALLES is dat IEDEREEN, die onder de dekmantel en in de deformatie van Hun Grote Gelijk of hun Morele Recht in hun Missie Tegen Onrecht, uit misplaatst groepsgevoel of gefrustreerde individuele drang het voor zichzelf daarmee blind rechtvaardigt om anderen door middel van geweld, intimidatie, fysiek of verbaal, de eigen wil en zienswijze op te leggen, zichzelf uiteindelijk in de vingers snijdt.

stoethaspel said...

Ik heb je wel eens beter zien schrijven, Natasha. Neemt niet weg dat er onzin blijft staan. Waar jij zo graag balans wil zien (iedereen de vingers rood) bestaat helemaal geen balans. Er is met bruut geweld iemand het hospitaal ingewerkt en voor de afwikkeling van deze ´onverkwikkelijkheden´ verschuilt men zich achter een anoniem collectief. Als jij daarin balans wil zien, prima. Maar ik kom dan liever geen zak meel bij jou kopen...

Natasha said...

Jij weet helemaal niks, je zit maar een beetje met oogkleppen op je te tijd tevverdrijven hiermee op je eiland. You're a mushroom, kept in the dark and fed bullshit.

Dr.D said...

Natasha doet een zelfanalyse, I presume?

Peter V. said...

"Ook Koos Boos, Ravage hoofdredacteur Alex van Veen, schrijfster Natasha Gerson en vele vele andere roemruchte krakers trekken hun handen van het autonome bolwerk af, als gevolg van een uitblijvende verantwoording voor de mishandeling."

Kees,

Nu noem je zelf de naam Natasha Gerson in verband met Vrankrijk. Vertel ons nu maar eens wat de links is tussen Natasha en Vrankrijk. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Eerder heb je min of meer ontkend dat er een dergelijke link zou bestaan.

Peter Siebelt said...

"You're a mushroom, kept in the dark and fed bullshit."

Prachtig, hoe verzin je het, ga ik zeker een keer gebruiken.

keesjemaduraatje said...

ik had geschreven dat Natasha juist wilde bemiddellen tussen daders en slachtoffers. In dier voege heeft ze ermee te maken.

Dr.D said...

Dus Peter Siebelt denkt dat Natasha dat zelf heeft verzonnen?
Niet zo naïef graag...

Als bemiddelaar zou ze zo tactvol zijn als Verdonk.
Een farce met raakvlakken...

Ge said...

@Peter Siebelt. Ik heb je toch al eerder gezegd dat je beter bent in het bakken van koeken. Champignons groeien helemaal niet op stierenstront. Daar heb je paardemest voor nodig.

Natasha said...

@ Keesje, even een nuancering, het was niet zo dat ik me opwierp als bemiddelaar, ik denk ook niet dat Vrankrijk daar oren naar gehad had. Bovendien was er een uitstekende, geheel onbevooroordeelde onderhandelaar in het geheel. Ik heb toen ik eind oktober hoorde van de toestand waarin Y. zich bevond, contact met hem opgenomen, informatie aangezocht, eventueel met publicatie over de zaak (niet een column a la drayer, maar een indepth stuk, bv in de Groene) met alle ins en outs. Dit was tevens om hem excuses aan te bieden dat ik initieel ergens had gereageerd met mwoah, deurprobleempje, ouwe junk.
Als insteek in dit was niet het welles nietes in alles, maar suggesties voor doorbraak in de impasses van waarheidsbevinding.
Dat wilde J. echter niet, naar zeggen hangende de onderhandelingen. Dat stond een persoonlijke correspondentie niet in de weg, waarin ik alle openheid ten aanzien van hem betrachtte, die ik later vies beschaamd zag, toen dingen die ik hem verteld hebben totaal verwrongen terugzongen. Ook moest ik helaas constateren dat een behoorlijk aantaal beweringen die hij deed, gewoon niet waar waren.

Wat volgde was zijn epistel met namen.
Hier reageerde ik op.

Van Vrankrijkzijde heb ik niet éénmaal zwartmakerij t.a.v. wie dan ook, zeker niet an de slachtoffers gehoord.
Integendeel, bepaalde feiten die juist niet bijster voor Y pleitten, moesten met welhaast pressie uit deze en gene gepresst worden. Omdat men anticipeerde dat dit toch alleen maar als zwartmakerij of vrijpleiterij zou worden opgevat. Catch 22.

Van andere zijde was dat een heel ander verhaal, puur op basis van mijn persoonlijke conclusies, die ik tot mijn teleurstelling moest trekken.

Op een gegeven moment moest ik constateren dat enough, enough was in deze. Als ik Vrankrijk nou toegedaan was in deze, maar waar dat niet het geval is, had ik geen reden om me er verder in te mengen en heel veel redenen om dat niet meer te doen.

C'est tout.

Blijft voor mij de vraag waarom Jochem en zijn medestanders niet een van de vele heilzame wegen die tot hunner beschikking stonden om tot een goede afloop te komen hebben -mits men er werkelijk zuiver instond- aangegrepen heeft.

natasha said...

correctie,hebben, enz.

keesjemaduraatje said...

Opvallend in de hele zaak is dat er enkele keren met beschuldigingen over alcoholgebruik en drugsgebruik en zelfs drugshandel heen en weer gesmeten is.
Het slachtoffger zou een junk zijn. De dader zou een wiethandel hebben. Vrankrijk zou aleen nog een drankhol zijn.
Wat is de reden daarvan? Het heeft toch niets met de zaak zelf te maken?

Ik kan me voorstellen dat er erg veel vooral buitenlandse krakers en punks naar de Vrankrijk komen die gewoon lekker willen blowen en zuipen. Er is dus een enorme druk op de Vrankrijk om aan die vraag te voldoen.
Tenslotte zitten ze midden in het centrum en de handel komt direct aan de deur. Dat zou een derde reden zijn om te zwijgen en gewoon door te gaan.

Ook hier weer vragen over vragen.

Peter Siebelt said...

@Ge | 6 februari 2009 om 18:44

Normaal gesproken heb je gelijk maar dit soort stinkzwammen groeien alleen maar op bullshit.