Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, February 23, 2009

De Brandende Questies van Extreem Links Nederland

Door Keesjemaduraatje
Er moet natuurlijk altijd wel een brandend thema zijn om je over op te winden. Alleen maar roepen dat er "een andere wereld mogelijk" is, jaagt de mensen niet op straat. Dat kan van alles zijn. Dat hoeft al lang niet meer over Arbeiderszelfbestuur te gaan. Kraken, Kernenergie, Kernwapens, Zuid-Afrika, om er maar een paar te noemen.

Helaas is het enthousiasme voor deze thema's de laatste 12 maanden een beetje opgedroogd. Net nu het Neo-Liberalisme een beetje heel erg belachelijk gemaakt is en de grote globaliseringsgolven aan ons land voorbij lijken te gaan, wordt de extreem linkse koepelorganisatie Nederlands Sociaal Forum opgeheven. Geen belangstelling meer:

AthensGlobalinfo schrijft daarover: "Ze vreesden een herhaling van het gebruikelijke gepolder in Nederland, waarin geen plek zou zijn voor werkelijk verzet tegen de kapitalistische waanzin. Ook vonden sommigen dat er vreemd omgegaan werd met de plenaire vergaderingen en dat in werkelijkheid een (door een deel van de deelnemers ongewenst geachte) stuurgroep de teugels in hand had, waarin de grote polderngo's en de FNV, natuurlijk bijgestaan door de onvermijdelijke IS, het voor het zeggen hadden. Ook ontstond er wrevel over het feit dat er al snel allerlei parlementaristische praktijken opdoken, die op bepaalde punten zelfs in strijd waren met het charter van het Wereld Sociaal Forum en waardoor er weinig overeind bleef van de oorspronkelijke politieke bedoelingen van het forum. Kenmerkend was ook dat dat Charter of Principles in de Nederlandse variant van het forum genegeerd werd en vervangen door een nietszeggende beginselverklaring die het ook neoliberalen en parlementaristische partijen mogelijk maakte om mee te doen. "

Droefheid troef natuurlijk. Tijdens de beruchte rechtse kabinetten Balkenende, met Rita Verdonk er nog in, wisten de Internationale Socialisten nog een grote landelijke beweging onder de noemer "Keer het Tij" op de been te brengen. Maar het lijkt wel alsof de activisten vooral de PvdA niet voor de voeten willen lopen.

Zelfs de opkomst van Geert Wilders, die zo'n beetje alles vertegenwoordigt waar extreem-links tegen is, brengt hooguit 2000 man naar de Dam. Een schijntje vergeleken met de miljoenen die in de beruchte jaren 80 tegen de kernbewapening protesteerden. Om maar even een paar appels met peren te vergelijken.

Is er dan helemaal geen thema meer waarover je lekker kwaad kan worden? Waarbij goed en kwaad duidelijk gescheiden zijn en waar een vijandsbeeld wordt gecreëerd dat tenminste de komende tien jaar stand zal houden? Helemaal niet? Tuurlijk wel. Israël.

Het thema Israël bevat een mix aan linkse sentimenten, zoals daar zijn: anti-kolonialisme, pacifisme, afkeer van kapitalisme en medelijden met een volk dat, afgaande op de berichtgeving van Nova en NOS alleen nog maar uit "Edele Wilden" lijkt te bestaan. Wat wil je nog meer? Een kind kan de was doen.

De afgelopen week hebben we dan ook weer een hele reeks aan anti-Israëlische propaganda in de extreem-linkse pers zien opduiken. Zelfs websites die al lang niet meer als "links" worden beschouwd, zoals Ravagedigitaal, doen er aan mee. Een citaat:

"In veel landen worden boycotacties georganiseerd rond bepaalde producten uit de nederzettingen. Maar onze databank is geen boycotlijst. Wij hanteren een bredere focus, die ook bedrijven omvat die profiteren van de industrie van de nederzettingen, de economische uitbuiting van Palestijnse hulpbronnen, markten en arbeid, en van de controle van de Palestijnse bevolking."

Kijk eens aan. Zelfs als je een gewoon bedrijf hebt, dan wordt je nog aangevallen, omdat je "Palestijnse Hulpbronnen" zou hebben uitgebuit. Je houdt het niet voor mogelijk. De Palestijnen zelf buiten natuurlijk helemaal geen bronnen uit. Die krijgen het geld liever direct van de UNO of van de EU. Dat het blad Ravage de activisten een database met namen van bedrijven, die zaken in Israël doen presenteert en daarbij opmerkt: "Wees creatief" zal wel niet tot een aanklacht bij het Amsterdamse Hof leiden. Maar ik beschouw het als een regelrechte oproep tot terrorisme.

Op Indymedia wordt deze week triomfantelijk melding gemaakt van schoenen, die naar een woordvoerder van het Israëlische leger, die een lezing in Nederland komt geven, gegooid worden. Het zou natuurlijk interessant zijn om met zo'n man in discussie te gaan, maar daar houden de Internationale Socialisten niet zo van. Ze  roepen liever leuzen als: Intifada, Intifada. Eigenlijk is het erg dat ons dat al helemaal niet meer verbaasd..

4 comments:

philippine said...

Gee Vee Dee.

Katje Borgesius said...

Het continent van Auschwitz laat zich weer kennen!

Ge said...

@Katje Borgesius. "Het continent van Auschwitz...". Wat is dat?

Katje Borgesius said...

Dat is Europa, Ge, dat is Europa.

"Muzieklerares en columniste van Volkskrant-opinie Renée Braams besloot om een lied uit de musical over Jozef, Sluit alle deuren maar', met de regel 'Kinderen van Israël zijn nooit alleen', niet te laten zingen in haar klas om ‘geen nare of onbestemde emoties los te woelen bij de moslimkinderen’." (via Hoeiboei)