Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 01, 2009

PowNed is er nog niet

Door Keesjemaduraatje

De nieuwe Omroep Powned maakt een hele snelle start bij het bijeengaren van de benodigde 50.000 leden. In de eerste week zijn er al meteen 10.000 leden aangemeld. Nu stokt de snelle groei echter. Al dagenlang hangt het ledental tegen de 27.000 aan. Is dit alles?

Powned   

Toch is het vreemd. De omroep NMO en NIO hebben helemaal geen leden en zenden toch al uit. De NMO gaat zelfs met Andries Knevel mee naar Jeruzalem om daar een uitzending over de Israelische verkiezingen te maken. Daarmee erkenende dat Jeruzalem de eeuwige en onverdeelde hoofdstad van het Beloofde Land is. Maar dat geheel terzijde.

Llink zendt ook al uit en van Maxx weet ik het niet precies. Maar dat zijn ook de lievelingetjes van politiek correct Nederland: bejaarden, ontwikkelingswerkers en moslims.

Er moet nog wel wat gebeuren bij de publiciteitscampagne, anders redt Geenstijl (PowNed) het niet.

16 comments:

Jack Rossz said...

Ik neem aan dat je je baseert op de teller bovenaan de GeenStijl/homepage.
Alles behalve betrouwbaar, dat ding. Is de laatste dagen om de haverklap stuk.

Nah, we zien het wel. Ik denk dat ze het ruimschoots gaan redden.

Yooh said...

@Jack
Dat geloof ik ook. Zag de teller van de week ineens op 12.000 staan en later weer op 26.***.
Wellicht met een underdog beleid, de teller bewust laag houden zodat de gevestigde media weinig gevaar ziet totdat bij de aanvraag ineens een A-omroep status naar voren komt. Dat zou een mooie stunt zijn en tevens geenstijl waardig.

Dr.D said...

Ach, die chips is ook al lang uit de schappen.
Dus waar hebben we `t over?

piet stok said...

Of die GS-tv het nu wel haalt of niet, zal me worst wezen, maar waar ik benieuwd naar ben, beste keesje, is jouw opmerking dat omroepen als NMO en NIO (waar staan die afkortingen overigens voor???) helemaal geen leden hebben!

Hoe kan dat nou, in fortuynsnaam! Elke nieuwe omroep heeft toch 50.000 betalende leden nodig? Een Llink (wat is dat?) en MAx (supermarktconcern?) hebben toch ook 50.000 leden binnen gehaald?

En hoe zit het met de bestaande omroepen, als NPS, Tros, Vara, RKK, etc., hoeveel betalende leden hebben die? En de STER-omroep (nota bene met de meeste zendtijd!), hebben die ook 50.000 leden?

Keesje, ik hoop dat je mijn vragen kunt beantwoorden, want ik kan nu geen slaap meer vatten, dat begrijp je toch wel?

ewoud said...

NMO en NIO zijn zogenaamde 39f omroepen, omroepen van kerkgenootschappen, net als de IKON, RKK, de Joodse Omroep, het Humanistisch Verbond etc. Al die omroepen hebben geen leden en mogen samen een vaste hoeveelheid zendtijd verdelen (vooral op zondag). De A-omroepen moeten meer dan 300.000 leden hebben en de STER is geen omroep, maar het commerciele pootje van de gehele publieke omroep.

Steady Freddy said...

Maar onder 39f vallen verder ook nog: de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), en de Zendtijd voor Kerken (ZvK)!

@Keesje Het Beloofde Land ja, alleen aan wie. En als God het de Joden beloofd heeft waarom heeft de staat Israël dat zoveel geweld nodig om het te houden en te vergroten? Trouwens misschien goed te vermelden dat die uitzending die wij maken ook samen met de Joodse Omroep wordt gemaakt en de NMO gaat niet met Andries mee, we gaan gezamenlijk!!

keesjemaduraatje said...

ik kan daarop slechts antwoorden met Gezang 224:33
O trekt dan uit door alle landen,
en brengt de dolenden tezaam,
reikt alle zwervers uwe handen,
verenigt ze tot zijne naam.
De aarde zal de hemel erven,
daar voor 't geloof het duister zwicht;
die met ons een geloof verwerven,
ook zij zijn kind'ren van het licht.

Peter V. said...

In het Oude Testament staat dat God het land aan de joden beloofd heeft en veel joden baseren daar hun claim op het land Israel op.

Het is echter wel vreemd dat de christenen daar tegenwoordig in mee gaan. De christenen geloven namelijk ook in het Nieuwe Testament, en daar staat een interessante tekst:

Johannes 19:13-16
13 Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel, op de plaats, genaamd Litostrotos, in het Hebreeuws Gabbata.
14 En het was Voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zeide tot de Joden: Zie, uw koning!
15 Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, alleen de keizer!
16 Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden.

Met de woorden "we hebben geen koning, alleen de keizer" hebben de hogepriesters, namens het gehele joodse volk, het gezag van de Romeinse keizer erkend en daarmee feitelijk afstand gedaan van hun eigen rechten over het land.

Ik ben overigens geen christen en ik vind dat de Bijbel of wat voor zogenaamde heilig boek dan ook op geen enkele manier een claim van een bepaald volk op een bepaald land kan rechtvaardigen.

Ik ben niet tegen het bestaan van de staat Israel, maar wel met de aantekening dat het bestaansrecht van Israel slechts kan berusten op het internationaal recht. Dat brengt ook met zich mee dat Israel gebonden is aan het uitvoeren van resolutie van de VN Veiligheidsraad.

keesjemaduraatje said...

@Peter V.: Het evangelie van Johannes is 100 jaar na de kruisiging van de Messias geschreven. Er kunnen dus dichterlijke vrijheden in voorkomen. Of de hogepriesters dit ook werkelijk geroepen hebben, zullen we waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Bovendien mag je op grond daarvan niet zeggen dat de belofte die God gedaan heeft dan zijn geldigheid zou verliezen.

In de Nederlandse geschiedenis wordt vaak gerefereerd aan het Heilige Land en de belofte van God, zoals ook in het Wilhelmus, in couplet 8:

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Steady Freddy said...

Op al dit geneuzel uit de oude boeken, jullie doen niet onder voor orthodoxe moslims, kan ik alleen maar antwoorden met de woorden van een vooraanstaand Israëlische ex- politicus, oud voorzitter van de Knesset en intrim premier van Israël; aAvraham Burg in zijn betoog met als titel: 'The end of Zionism', zei hij
Israel must shed its illusions and choose between racist oppression and democracy.

Ik ben bang dat de kiezers in Israel komende dinsdag weer eens voor het eerste gaan, de eigen ondergang tegemoet. En die zal van binnenuit komen en niet van buiten. Zoals Burg ook al zei in zijn speech in Nederland. Hij had een erg interessante conclusie in een interview met het NRC: 'Israël is heel sterk en heel bang'

Herkenbaar?

http://www.guardian.co.uk/world/2003/sep/15/comment

Steady Freddy said...

Oja en voor de jongns en meissies die nie weet nie wie Avraham Burg ben, hiero:

www.guardian.co.uk/world/2003/sep/15/comment

www.wereldomroep.nl/actua/middenoosten/abram_burg_abir

keesjemaduraatje said...

de democratisering van de arabische gebieden is minstens zo belangrijk. Zolang Hams door een dictatuur als Iran gesteund wordt en de PLO een corrupte kliek is, hebben de arabieren weinig te kiezen.
Een Palestijnse staat is geen optie zolang zulke geken er de macht kunnen grijpen.

Steady Freddy said...

Ik dacht dat Hamas democratisch verkozen was? Alleen toen golden die democratische regels opeens niet meer en wilde niemand ze daar hebben. Dat snap ik wel, maar het is niet zo raar dat ze zich bekocht voelden. Ze mochten (moesten) toch mee doen?

Beetje het Wilders effect. Wilders zal de laatste zijn die consequent gehoor geeft aan zijn eigen woorden. Als moslims dreigen met geweld, wordt hun te verstaan gegeven dat ‘we’ in een rechtsstaat de rechter over zoiets laten beslissen. Richten ze zich tot die rechter, dan moeten ze het in de politieke arena zoeken. Zoeken ze het in de politiek, dan horen ze daar met hun twee paspoorten en dubbele loyaliteit niet thuis. Of beter, ze hadden hier überhaupt nooit moeten komen. Uiteindelijk moeten moslims van Wilders gewoon het land uit.

Nou zo is Israel ook bezig, niet zo gek dat Wilders in die lijn denkt. Je ziet trouwens overal waar na een vorm van dictatuur er een democratie ontstaat dat men in een kramp naar nationalisme neigt. Oostblok, voormalig Joegoslavië, Irak etc...

Die steun van Iran is ook raar. Van Sjiieten aan Soennieten. Opportunisme ten top en dus een geo-politiek verhaal. Het heeft met een machtsstrijd tussen Saudi Arabië, de Golfstaten, Jordanië en Egypte versus Syrië en o.a. Iran te maken. Dat gaat geheel voorbij aan bovengenoemd conflict. Oude machthebbers die de touwtjes proberen vast te houden.

Nou maar zien wat Turkije gaat doen. Het trouwe NAVO lid geschoffeerd door die seniele Peres. Evt geen EU lidmaatschap? Penibel voor Israël als die stoppen met hun steun. Geen Nederlands luchtafweer aan de Turkse grens dan meer al er oorlog dreigt...

Het is allemaal veel groter mensen dan dat Israel Palestijnen conflict. Kijk eens verder over de grenzen.

Ge said...

@Steady Freddy. Je hebt helemaal gelijk alleen moeten we hierdoor het leed wat de Palestijnen wordt aan gedaan niet uit het oog verliezen. Israel wil maar al te graag dat het conflict een geopolitieke lading heeft.
Geert Wilders is vóór Israel omdat hij tegen de Islam is. Dit wordt maar al te dankbaar door Israel gebruikt. Hiermee is Geert Wilders een belangrijke ambassadeur van Israel.
Gemakshalve wordt vergeten dat het in Israel gewoon om onderdrukking van de ene mens door de andere mens gaat.
@Keesjemaduraatje. Je zegt dat een Palestijnse staat niet de oplossing is. Wat zie jij dan wel als oplossing voor het Israelisch Palestijnse conflict?

Peter V. said...

@ Ge

Je draait het om. Wilders is niet voor Israel omdat hij tegen de islam is, maar hij is tegen de islam omdat hij voor Israel is. Pas sinds zijn afsplitsing van de VVD fractie ageert hij fel tegen de islam, en zijn verbondenheid met Israel dateert al van veel vroeger.

Ge said...

@Peter V. Interessant. Als je de dus het bestaansrecht van Israel erkend dan ben je volgens jou per definitie tegen de Islam? Wordt nog een harde en landurige dobber dan. We zijn pas 1400 jaar bezig de Islam te bestrijden.
Maar de vraag blijft; hoe moet het nu verder tussen israel en de Palestijnen?!