Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, April 24, 2009

Europese Stemwijzer

Door Keesjemaduraatje
Nu heb ik het weer gedaan. Stemwijzer ingevuld. Wat blijkt? Ik ben een rechtse bal. Dus toch. Op het werk keken ze er niet van op, terwijl ik me daar toch altijd van mijn meest sociale kant laat zien. Als iemand daar begint te schelden op "asociale uitkeringstrekkers", dan zeg ik: "Dat zijn slachtoffers van de ontstane situatie". Dan moeten de collega's steeds hartelijk lachen. Blijkbaar nemen ze me dan weer niet serieus, terwijl dat dan weer een van de weinige moment zijn dat ik mijn hart laat spreken. Het is echt niet gemakkelijk.

Hier is de uitslag van de Europese stemwijzer:

Stemwijzer

Maar hoe komt dat nou? Ik ben tegen subsidies. Want dat veroorzaakt alleen maar verkeerde concurrentie. Alle linkse mensen zouden tegen subsidies moeten zijn, want een van de oorzaken van armoede in de zogenaamde derde wereld is, naast corruptie en communistische regimes, landbouwsubsidies in het Westen. Daar kan geen Afrikaanse boer tegenop concurreren. Maar toch geven de Europese landen steeds weer subsidies aan hun boeren.

Dus ben ik rechts.

Een ander punt is de immigratie. Ik denk dat de immigratie beter gestopt kan worden, omdat de hoogontwikkelde Europese economie alleen behoefte heeft aan goedopgeleide werkkrachten. En die komen nu eenmaal heel zelden uit Afrika. Ik kan er niets aan doen. Dus ben ik ook weer rechts. Het is om gek van de worden. Terwijl ik een heel sociaal voelend mens ben.

Wie weet een oplossing? 

7 comments:

pazz said...

Misschien ben je zo links, dat je volgens de hoefijzertheorie van de politicologie weer rechts bent geworden? Deze tijd is uit balans, het evenwicht is verstoord door jarenlange massa immigratie, ontbreken van asielbeleid, geen eisen stellen aan immigranten. Dat vraagt om een harde correctie. Daarom is tijdelijk stemmen op de PVV helaas het enige alternatief.

piet stok said...

Zolang je het eu-stembiljet weg sodemietert, en zolang je beseft dat 'speeltjes' als 'stemwijzer' in wezen promotiemateriaal is om de 'linkse' [lees: burgerlijke] burger over te halen om te gaan stemmen, vind ik alles best.

roelz said...

Rechtse mensen koesteren oprechte compassie voor de zwakkere ander. Linkse mensen zijn gevoelloze robots, slechts uit op directe behoeftebevrediging onder het aanroepen van hun hoogste morele regel, zo uit de zestiger jaren meegenomen naar vandaag: 'je moet doen wat je wil, en je moet zijn wie je bent.'

Hengist said...

Maak je geen zorgen maatje. Ik had nagenoeg dezelfde uitslag.

GorilaZz said...

ik zou graag een screen shot uploaden.

muladjadi said...

gefeliciteerd mijn uitslag viel precies in hetzelfde kwadrant en ook op die plek. Europees gezien zijn wij nu ODP-ers uit roemenie. Ik stel voor om een Nl afdeling op te richten met jou als woordvoerder.

k.b. wolf said...

Da's typisch. Ik zat op precies dezelfde plek. Geen PVV'er, maar een ODP'er. Nu wordt de uitslag natuurlijk erg beinvloed door het soort vragen dat men stelt.