Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 20, 2009

De Lange Mars

Door Keesjemaduraatje
De lange mars van Mao Ze Dong (Mao tse Toeng) leidde uiteindelijk tot een dictatuur met miljoenen doden. Tot op de dag van vandaag is dat voor de VPRO geen reden om Mao in de ban te doen. Laat staan het rode boekje te verbieden. De studenten van 1968 wilden de lange mars nog eens dunnetjes overdoen en noemden het de "Lange Mars Door De Instituties", zoals je in onderstaande film kan zien.Interessant is natuurlijk dat de socioloog Dahrendorf, deze week overleden, maar dat geheel terzijde, het toen al niet zag zitten. Nu leven we ruim 40 jaar later. De '68 ers zijn op een enkele luidruchtige schreeuwster (Meulenbelt, d'Ancona, Groenteman) na, allemaal met pensioen of dood. Wat heeft ons de lange mars door de instituties van Rudi Dutschke opgeleverd?

-geen socialisme (goddank)
-drie mislukte schoolhervormingen
-slecht onderwijs voor de lagere inkomensgroepen (VMBO, MBO)
-top-salarissen voor non-profit-directeuren
-'68 ers op hoge posities in de samenleving (tot ze met pensioen gingen)
-versmelting van politiek, journaille en wetenschap tot één grote smeltkroes van politiek correcte gezelligheid
-massa-immigratie
-een mislukt multicultureel project
-oude zuilen niet afgebroken
-oud omroep-systeem niet afgebroken
-klimaathysterie tot in het NOS-journaal doorgedrongen
-onvoldoende steun aan het Heilige Land
-een PvdA die op zijn gat ligt

Rudi Dutschke Bedankt!!!

4 comments:

JanJanus said...

Maar gelukkig ook Geert Wilders, die de zaken gaat rechttrekken.

Louisa said...

Jan Janus, kun je ook aangeven HOE, OP WELKE WIJZE Wilders de zaken gaat rechttrekken ?
Wildersaanhangers brullen voortdurend dat Geert dat varkentje wel eens even zal wassen..en dan zwijgen ze verder..
Dus, geef jij nu eens ff aan hoe hij dat gaat doen.Als aanhanger van Geert ?

Uitgaande van de huidige stand van zaken in ons land, met de parlementaire democratie die we nu hebben, het rechtsstelsel dat we nu hebben, de wijze waarop wij met andere landen overeenkomsten hebben, etc etc.
Dus schat, geef nu eens ff aan hoe Geert dat gaat doen ja ?
Houdt ook even rekening met het feit dat wij in ons goede vaderland vrijheid van godsdienst, van pers, vrije verkiezingen hebben...
Mocht je denken dat ik en fervente tegenstander van van Geertje:nee, dat ben ik niet.
Ik beschouw hem als zeer waardevol in het debat dat we, zoals het in een democratie betaamt, met elkaar hebben.
Het feit dat hij kennelijk nodig was om weer eens even met elkaar in debat te gaan
vind ik nuttig.
Dus ...hoe luidt zijn verkiezingsprogramma en hebben we daar iets aan ??

Ik ben zeer benieuwd naar je antwoord !

Tarak said...

De EU heeft het mede opgeleverd en vorm gegeven,
onder het simplistische: "internationalisme is altijd goed omdat het zo lekker progressief overkomt, en als ik dus voorstander ben dan lijkt het net alsof ik ook heel progressief ben waardoor mensen mij positief zullen waarderen".

De mensen wilden het niet, maar dat de politici niemand behalve zichzelf vertegenwoordigen was uiteraard geen probleem voor de politici.

Diezelfde EU kan nog heel eng gaan worden, of het gaat imploderen, of wordt heel zwak (door politiek correctheid) of er komt een dictator omdat dat de enige manier is om "de boel bij elkaar te houden".

Paardestaart said...

Nou Tarak - het is al erg genoeg dat we feitelijk de democratie hebben opgegeven..Het wordt bij ons ongeveer zoals het in Iran is: je mag kiezen uit een lijst van goedgekeurde kandidaten. Bovendien worden er sneller wetten geschreven en doorgevoerd dan wie dan ook ze kan lezen, en waarom zou je, want je kunt er toch niets meer aan doen..
We stonden er bij en keken er naar, en we konden het niet tegenhouden
Alleen dàt al..