Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, June 03, 2009

Hamas schiet op Fatah aanhanger

1 comment:

roelz said...

Wow! Ik lees net het boek 'de mateloosheid van het christendom" maar die joden kunnen er dus ook wat van. Onderwerp van het boek: "bemin je vijand". Nog een keer: wow, wat een verhaal. Wat een verhaal.