Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 01, 2010

De Holocaust-overlevende als maat van alle dingen

1382 anti-Israel activisten staan op dit moment in Cairo klaar om naar de Gaza-strook te marcheren, te protesteren tegen de omsingeling en hulpgoederen te brengen. De Egyptische regering heeft al een paar keer tegen de organisatoren gezegd dat ze de hulpgoederen af kunnen geven bij de VN, die ze in overleg met Israel naar Gaza gaan brengen. Maar daar gaat het de activisten natuurlijk helemaal niet om. Ze willen graag naar binnen.

De vrouw van President Mubarak heeft een goed hart en heeft geregeld, dat een afvaardiging van 100 activisten naar binnen mag. Elke delegatie mocht een paar mensen afvaardigen en een paar zaten ook al in de bus. Klaar voor vertrek. Ikram Jaballah van Wijblijvenhier.nl mocht ook mee. Hedyinlifejacketb Helaas was daar een mevrouw Hedy Epstein, die van het Holocaust-overlevingschap haar beroep gemaakt heeft ("Holocaust survivor and speaker") en die weigerde in die bus te stappen. Ze eist dat alle activisten naar Gaza mogen, in plaats van de toegestane 100.

Nou kan je je afvragen waarom een oude mevrouw die reeds één keer een massamoord heeft overleefd, besluit naar een gebied toe te gaan waar geweld heerst, waarvandaan raketten op Joodse wijken worden afgevuurd, waar politieke tegenstanders op straat in hun benen wordt geschoten. waar journalisten worden ontvoerd, waar 77% van de vrouwen met huiselijk geweld te maken heeft, waar een bedrukkende islamitische werkelijkheid heerst. Maar dat geheel terzijde. Blijkbaar heeft elke anti-Israel-beweging zijn eigen holocaust-overlevende nodig, om daarna alle anti-Israel acties te kunnen rechtvaardigen.

Hoe gaat het verder? De Egyptische politie heeft alle activisten op het Tahrir plein omsingeld en nu worden ze opgepakt en het land uitgezet. 

12 comments:

Peter Siebelt said...

Ik vraag me af op welke wijze de beroepsactiviste Ikram Jaballah haar reis heeft gefinancierd.

Van mij mag ze meteen daar blijven. Eens kijken hoe lang ze dan nog van die prietpraatjes heeft.

vanhetgoor said...

Vaak begint een commentaar met de woorden, dat men de beste bedoelingen vermoed, en dat men toch wel respect heeft voor de persoon, maar dat de actie zelf niet zo veel waardering krijgt.

Van dit soort bullshit dus niets! Als een overlevende van de holocaust zo-nodig naar Gaza toe moet omdat de arme zielige slachtoffertjes van die zogenaamde smerige vuile joodse bezetting een hart onder de riem te steken, en om Israëli's te veroordelen dan heb je geen verstand van het verleden, dan heb je het wel meegemaakt maar dan heb je het niet begrepen. Feitelijk is dan alles wat je geleerd zou moeten hebben voor niets geweest.

Als één of andere slappe lul van "Wij-blijven-hier" zo-nodig weer in de schijnwerpers moet gaan staan dan heeft die persoon iets niet begrepen. Hoeren zijn het, publieks- en publiciteitsgeile hoeren. Alles doen om centraal te staan, het lijkt wel op Gordon en Gerard Joling die ook niet van de TV te branden zijn. Totaal geen hersens, altijd maar weer in beeld. Als "Wij-blijven-hier" zo graag in Nederland wil zitten, omdat het in Nederland beter is dan in het buitenland, omdat de uitkeringen en de zorg en de huisvesting en de politiek en de vrijheid-van-meningsuiting in Nederland beter zijn, dat moet je niet gaan lopen schoppen. Als het in Gaza zo goed is dan moet je je koffers pakken en daar lopen zieken. Kijken hoeveel dagen het duurt voordat je door je knieën bent geschoten door Hamas.

Wat die Hedy Epstein bezielt is mij overigens een volkomen raadsel. De Gaza-strook is bezet door de Palestijnen, en die zelfde Palestijnen en de Arabische donorlanden hebben van Gaza een heel erg groot eeuwigdurend concentratiekamp gemaakt. Waarom zou Hedy Epstein daar heen willen? Was een keer in een concentratiekamp zitten niet voldoende? Wil ze zich even verlekkeren aan het feit dat er nu eens anderen in een concentratiekamp zitten soms?

Het enige dat een oplossing brengt in dit probleem is elke Palestijn uitleggen dat zijn religieuze plicht zoals die in de koran staat vermeld om elke jood aan het einde van de ramadan te neer te houwen de enige reden is waarom hij niet welkom is in de staat Israël. Omdat zijn kinderen steeds weer wordt ingeprent dat het ook van die kinderen de plicht is om steeds weer joden te moeten vermoorden gaat het bij de volgende generatie ook niet beter worden. Mensen die hun kinderen zo opvoeden zijn geen menswaardige wezens, geen respect mogelijk.

Peter Siebelt said...

@vanhetgoor | 1 januari 2010 om 15:20

“Wat die Hedy Epstein bezielt is mij overigens een volkomen raadsel.”

Wanneer je je in de achtergronden van Hedy Epstein verdiept is het geen raadsel meer.

Deze dame behoort tot de ‘useful idiots’ die vanuit hun linkse hersenspinsels de Palestijnse zaak dienen.

Zij behoort ondermeer tot de door de linkse kerk geknuffelde ‘Vrouwen in het Zwart’ (Woman in Black).

Het kan verkeren: Terwijl zij de Holocaust misbruikt voor eigen glorie vinden haar Palestijnse vrienden dat zij het slachtoffer zijn van deze genocide.

Hierover heb ik recentelijk een van hun gezamenlijke kameraden, onze minister van Staat Hans van den Broek, op zijn vingers getikt. http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10090

Joram said...

"De Gaza-strook is bezet door de Palestijnen"

... ?

En Nederland door de Nederlanders misschien?

Natasha said...

"Feitelijk is dan alles wat je geleerd zou moeten hebben voor niets geweest".

Met deze zin diskwalificeer je jezelf. Dat is de zin waarmee tegenstanders van Israel en Hamasknuffelaars ook altijd komen aanzetten in hun kromme vergelijkingen. En even dom.

Holocaustoverlevenden hoeven helemaal niks geleerd te hebben van hun ervaringen.

DE HOLOCAUST WAS GEEN LESJE VOOR JODEN.

Als je dat wel zo ziet, bemoei je dan met de hele zaak niet meer.

Overigens llerlei holocaustoverlevenden hebben hun beroep daarvan gemaakt en doen niet anders dan daar over spreken. Heeft niemand ooit bezwaar tegen. Ook als ze dat rechtvaardigen zich met dat feit om vóór Israel op te komen, even krom en vaak contraproductief maar hun goed recht. Maar zo ook deze mevrouw, de andere kant op. Iedereen mag met zijn ervaringen doen wat ie wil, wat zullen we nou krijgen zeg.

Iedereen die vindt dat joden iets (zouden) moeten of niet moeten doen, of iets zouden moeten en laten vanwege een 'lesje' dat ze door de holocaust geleerd moeten hebben, heeft poep in zijn hoofd.

keesjemaduraatje said...

@Natasha: ik ben het geheel met je eens. Maar deze mevrouw Epstein heeft op haar website als titel gezet:"Holocaust survivor and speaker". Dat wekt de suggestie dat ze een kamp heeft overleeft of ondergedoken heeft gezeten. In werkelijkheid was ze een kind dat in 1939, in één van de laatste kindertransporten, naar Engeland is gebracht. Nu geeft ze interviews waarin ze beweert dat haar ouders altijd al tegen de staat Israel waren. Helaas kunnen ze het niet meer navertellen.

Painted Bird said...

'In werkelijkheid was ze een kind dat in 1939, in één van de laatste kindertransporten, naar Engeland is gebracht. '

Nah. Daarmee is ze dus ontmaskert als een fake? Een wannabe?

'Nu geeft ze interviews waarin ze beweert dat haar ouders altijd al tegen de staat Israel waren. Helaas kunnen ze het niet meer navertellen.'

Een stuitende redenatie. Eerst is ze helemaal geen Holocaust survivor omdat ze net op tijd weg was, vervolgens krijgt ze via haar ouders, die in jouw redenatie de enige echte slachtoffers waren, nog een trap na. Ze moet haar bek houden! We kunnen het haar ouders tenslotte niet meer vragen dus vast en zeker ze liegt!

Ongeacht wat ik van mevrouw Epstein's gedachtengoed vind, een dergelijke benadering is uiterst grof en respectloos en het valt me vies van je tegen.

Natasha said...

Oh, mevrouw Epstein is jouw niet holocaust survivor genoeg? Dat ze in 39 naar Engeland is overgebracht, betekent dat ze eigenlijk niks heeft meegemaakt en DUS ook geen recht van spreken heeft? Was dat ook zo geweest als ze hartstochtelijk voor Israel gepleit had? Waar wekt het 'de suggestie' dat ze in een kamp gezeten moet hebben om voor het predikaat in aanmerking te komen anders dan in jouw beleving? Een holocaust survivor is iemand die, ware het lot hem of haar niet bij toeval goed gezind geweest of de omgeving voorzienig, vernietigd was geweest met de rest, met de eigen familie. Zoals tenslotte Hitlers bedoeling was. Dat lijkt me hier toch echt wel het het geval: Geboren in 1924 in Freiburg had ze toch volgens de bedoelingen van de nazi's dood moeten zijn. Ergo: Survivor.

Als jij denkt dat op 14-jarige leeftijd van het een op andere moment in je eentje naar een wildvreemd land overgebracht worden en geen familielid ooit meer terug zien, wetende dat deze vergast zijn in Auschwitz niet de rest van je leven en meningen beinvloed, mag je nog even rustig nadenken over invloeden op de rest van je leven uit formatieve jaren. Of daar slimme meningen of niet uit voortkomen doet er niet toe.

Maar wat die kleuring ook is, een lesje is het niet, en al helemaal niet het lesje dat anderen vinden dat je er uit zou moeten trekken, dat eeuwige opgelegde lesje dat joden zouden moeten geleerd hebben uit de holocaust, en daar ging het me om.

natasha said...

http://www.ushmm.org/wlc/media_oi.php?lang=en&ModuleId=10005260&MediaId=2489

Voor wie een beetje voorstellingsvermogen heeft zal dit misschien verhelderend zijn. Het werd de betreffende kinderen pas veel later duidelijk dat ze hun ouders nooit meer zouden zien, al zal dat vermoeden altijd al sluimerend aanwezig zijn. Wat voor trauma's en schuldgevoelens dat opleverde hoeft iemand met een beetje inleving zich eigenlijk niet eens af te vragen. Maar sommigen vinden dat dan weer niet genoeg om survivor te heten, althans als de mening niet strookt met de eigen. En beledigd mogen ze sowieso worden. Want weer een joodje die het voorgeschreven lesje niet wil accepteren.

We kunnen er gevoegelijk vanuit gaan dat mevr epstein de mening van haar ouders inderdaad goed wist. Als 14-jarige is dat goed indenkbaar. 'Waar heen te gaan' alleen al zal geleid hebben tot allerlei gesprekken incl toekomstvisies. Palestina hoorde daar duidelijk niet toe voor dit gezin of als bestemming van het te ontkomen kind, waar de ouders duidelijk op inzetten.

Misschien is dit haar drijfveer: Haar ouders waren onderdeel van de zes miljoen, die altijd zo vanzelfsprekend posthuum ingezet worden niet alleen als bestaansrecht voor Israel maar ook vaak als rechtvaardiging voor alles dat Israel doet. Alsof die mensen allemaal hetzelfde waren, allemaal bezig met de joodse bestemming, zoals Hitler ook iedereen wilde doen geloven. Maar haar ouders waren antizionisten, of althans non-zionisten. Voor iemand als dat kan dan het antizionisme instrument zijn tot het weer individualiseren van haar ouders als onderdeel van die zes miljoen. Het is een herinnering aan de variatie aan mensen die daar afgeslacht zijn. Het ging tenslotte in hun vernietiging niet om hun mening over Israel, het jodendom, of ze religieus waren of niet, wat ze vonden of wie ze waren deed er totaal niet toe, alleen dat het joden waren. Misschien vind ze dat ze zo haar ouders rechtdoet, iets van ze voortzet, ze hun identiteit teruggeeft. Ik kan me dat goed voorstellen. Van omgekomen familieleden van mezelf weet ik ook dat ze het zionisme als iets belachelijks zaten, Omdat ze het iets vonden voor stoffige blekerds die niks beters te doen hadden, om over door te teuten. Dat weet ik uit een brief bijvoorbeeld, waar van iemands zionistische verloofde op humoristische wijze geen spaan heen gelaten wordt. En niet, zelfs antireligieus waren ook al wordt nu over hun verpulverde botjes jaarlijks kaddish gezegd, soit. Het is eigenlijk onterecht maar anders met mevr Epstein troost ik me met de gedachte dat ze er misschien na de oorlog als ze wel overleefd hadden, daar heel anders over waren gaan denken, zoals met anderen ook het geval was. Maar ik sta daar verder van af. Het zijn niet mijn ouders en ik heb het zelf allemaal niet meegemaakt.

Als het iets aantoont is het dat het misschien echt tijd wordt om de holocaust los te laten als maatstaf, als vergelijking, als rechtvaariging, als recht van spreken voor wat dan ook, als lesje.

keesjemaduraatje said...

@Painted Bird: even voor de duidelijkheid. Niemand hoeft van mij zijn mond te houden. Ik vind het allemaal erg interessant, wat mevrouw Epstein zegt. Maar ik betreur het natuurlijk, dat ze met deze actie Hamas steunt.

Painted Bird said...

'Voor iemand als dat kan dan het antizionisme instrument zijn tot het weer individualiseren van haar ouders als onderdeel van die zes miljoen.'

Mooi verwoord. En bovenal zeer plausibel. Dank.

'Maar ik betreur het natuurlijk, dat ze met deze actie Hamas steunt. '

Ik ook. Aan de andere kant kun je het met vrienden gemakkelijk eens worden. Het eens worden met wat de vijand 'zou moeten zijn' is op de lange termijn natuurlijk veel productiever. Ook binnen Hamas is een kern waarmee te spreken valt. Des te belangrijker je die kern maakt des te meer kans ooit tot een soort van overeenkomst te komen. Klinkt naief, en dat is het waarschijnlijk ook. Maar zijn er andere middelen?

Ratna Pelle said...

Interessante discussie over Epstein en de holocaust. Ik heb erover geblogd op: http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000422.html
(Ik ben er hier niet meer op ingegaan omdat ik de discussie te laat zag).