Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, January 11, 2010

Krakers zijn niet zo hard als ze denken

"Er is veel veranderd sinds de roerige jaren ’80, toen de rellen rond de kroning een bedenkelijk hoogtepunt vormden. Ondanks het heftige verzet met soms het nodige geweld, bestond er in die periode veel sympathie voor krakers. De hartenkreet dat woningnood een serieus probleem is en speculatie moet worden tegengegaan viel destijds in een goede voedingsbodem. Inmiddels zijn de bakens verzet en lijkt van een brede publieke steun voor kraken is geen sprake meer. Eigendom moet worden beschermd, dat is het belangrijkste argument. Een andere overweging om kraken te
verbieden is dat de kraakbeweging illegaliteit en criminaliteit kan aantrekken. Aangezien in omliggende landen kraken wel verboden is, zou het voor criminele organisaties uit het buitenland
aantrekkelijk zijn om Nederland als vestigingsplaats te kiezen. Er wordt zelfs gesproken over het
voorbereiden van terroristische aanslagen vanuit Nederlandse kraakpanden. In het kraakpand
Vrankrijk zou onderdak zijn geboden aan een inmiddels veroordeelde ETA terrorist. (Elsevier 16-
11-04).
In de actuele discussie rond het kraakverbod wordt verwezen naar een reeks gewelddadige
incidenten die volgens sommigen leidt tot de conclusie dat de kraakbeweging is verhard. Dit
argument wordt in korte tijd vaak herhaald. Het staat ook in een rapport van onderzoeksbureau
Regioplan, dat zich op bronnen van het OM en de politie baseert.

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel zegt men dat ‘het eigendomsrecht ontoelaatbaar wordt aangetast’, maar daarnaast wordt ook daar ‘verharding in de kraakwereld’ expliciet genoemd"


Gelukkig heeft de politieacademie over de verharding binnen de kraakbeweging een rapport laten maken endaar staat in, dat het allemaal wel mee valt.

Hier staat het Kraken in Amsterdam anno 2009

9 comments:

Peter Siebelt said...

Het rapport van Politie en Wetenschap is eenvoudigweg een rood hersenspinsel.

Ook bij de geloofwaardigheid van hun baas, de Politieacademie, kan men de nodige vraagtekens stellen.

Want wie is daar werkzaam als lector?
http://www.peterklerks.nl/Engine.php?T=Page&ID=2

http://www.crimelink.nl/artikelen/online/artikel/peter-klerks-is-rechercheur-zati-yildiz/

Peter Klerks (voormalig kraker, oprichter en bestuurslid van het Stasi-achtige apparaat, Jansen en Janssen, een lichtend voorbeeld voor het huidige politieapparaat).

Jan Hendrik said...

Het blijft dubieus: die clichematige manier waarop "rellen rond de kroning" worden verbonden met "krakers". Het zijn voorgebakken woordvormen die worden nagepraat of geschreven.
Het dominante beeld uit die tijd is de leus "geen woning geen kroning". Dat is de schuldigverklaring van "de krakers". Maar van wie was die leus dan? Elke lul met een kwast kan leuzen schilderen.

Ja, er werd op die dag gekraakt en mensen wilden niets liever dan in die huisjes en gebouwen blijven. Waren ze er niet uit gemept hadden ze wel wat anders te doen gehad dan terugmeppen.

Maar op de kroningsdag was nog iets anders aan de hand: republiekeinen en autonomen wilden wel degelijk het feest verstoren en de kroning onmogelijk maken. Ze hadden daar een hoop redenen voor. Maar die argumenten hoeven niet te worden behandeld als kan worden uitgelegd dat de feestdag alleen maar werd verstoord door "krakers". Dus de kroningsrellen moeten in de media sinds jaar en dag "krakersrellen" heten plaats van een grootschalig protest tegen de monarchie.

keesjemaduraatje said...

ik was toen kraker, relschopper en tevens anti-monarchist. De kroningsrellen hadden heel veel met de Vondelstraatontruiming en de spanningen rond de Groote Keyser te maken.

Frank said...

Het zou aardig zijn als we eens inzicht zouden kunnen krijgen in wat men op de Politieacademie zoal leert over mens en maatschappij, en van wie men dat leert. Ik krijg steeds meer de indruk dat de Politieacademie een belangrijke oorzaak is van het gebrek aan gezag dat de politie inmiddels in brede kringen van de samenleving - ook onder echte law-abiding citizens - geniet. Ik heb de indruk (maar of dat klopt weet ik niet) dat op die Academie inmiddels eenzelfde kijk op de gewone burger leeft als dat binnen bestuurslagen zoals stadsdelen is: een wij en zij-mentaliteit, waarin diezelfde gewone burger moet worden gewantrouwd, afgepoeierd, en op afstand gehouden. Wij weten wel wat goed voor u is, houd u uw mond.

Jan Hendrik said...

Beste Kees, als relschopper en anti-monarchist zou je moeten begrijpen (priemende wijsvinger) dat je dus het sussende "krakersrellen" niet moet gebruiken als er wordt gesproken over het grootste anti-monarchistische protest ooit in Nederland.

Sowieso. Als er altijd in steeds dezelfde termen wordt gesproken over belangrijke gebeurtenissen moet er een waarschuwingslampje gaan branden. Altijd dezelfde invalshoek : "krakersrellen" -- het is deel van de damage-control!

"Krakers? O, maar die rellen altijd om het rellen, dat heeft geen politieke betekenis."

Overigens zijn er ook in andere steden anti monarchistische protesten zijn geweest, Van Den Haag tot Boskoop aan toe. Hoor je nooit iets over : damagecontrol,

keesjemaduraatje said...

@Hendrik Jan: kijk eens naar de aanhalingstekens en de italic schrijfstijl. Het is een citaat uit het rapport.
Dus het geeft op geen enkele manier mijn mening weer. Aangezien je geen emailadres opgeeft en geen echte naam kan ik niet inschatten of je een wijsneus van 22 , dan wel een wetenschappelijk medewerker van de VU bent. Ik kan dan ook niet serieus op de persoon gericht antwoorden.

Jan Hendrik said...

Nee Kees, een wetenschappelijk medewerker van de VU ben ik zeker niet dus een discussie op niveau zit er niet in. Overigens ben ik van mening dat jouw mening wordt weergegeven door het kritiekloos plaatsen van propaganda; en niet inhoudelijk maar ontwijkend in te gaan op mijn kritiek op die propaganda.
Een relschopper ben je kennelijk ook niet meer. Heb je nou veel spijt van je verleden?

keesjemaduraatje said...

@Hendrik Jan: ik heb het rapport nog niet helemaal gelezen. Ik praat zeker niet iets klakkeloos na. De protesten tijdens de Kroning waren landelijk georganiseerd en de kraakbeweging had daar zeker ook mee te maken. De A'damse krakers hebben aanvankelijk in de Kinkerstaat iets gekraakt en zijn pas daarna, na de rellen daar, naar het Waterlooplein vertrokken.
Dat kan je allemaal nalezen in de betrefende documentatie.

Of ik nu spijt heb of niet speelt voor de beoordeling van die acties niet zo'n grote rol. Ik weet er gewoon veel van en ben er bij geweest.

Freddie said...

Ik heb het rapport wel gelezen. Het is niet helemaal volledig. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat het boobytrap verhaal niet tot de bodem is uitgezocht. Ik ben ervan overtuigd dat die boobytraps er niet waren en dat dit is aan te tonen aan de hand van de gegevens van de politie. Verder begrijp ik ook niet waar sommige schattingen op zijn gebaseerd.

Maar goed, je kan niet alles hebben. De onderzoekers stelden een wat andere vraag en die hebben ze naar mijn mening bijzonder zorgvuldig beantwoord.

De enige manier om het rapport te diskwalificeren is dan ook om het niet te lezen maar gewoon de (collega van de) auteurs zwart te maken, zoals Siebelt doet. Zo werkt het dus niet in de wetenschap. Of iemand een satansaanbidder en een moslimterrorist is doet er niet toe, zolang hij of zijn maar transparant en nauwkeurig is. En dat is hier het geval.

De methodes staan helder beschreven, de dataverzameling is zeer uitgebreid, er is gesproken met allerlei betrokkenen. Het rapport is niet perfect maar het beste wat op dit moment beschikbaar is.