Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 27, 2010

Mijmeringen bij het Hoofddoekjesverbod

De staat moet zich zo min mogelijk bemoeien met de kleding en het geloof van de bewoners. In die zin is de oproep tegen het dragen van hoofddoekjes die Geert Wilders deze week deed niet liberaal. Of het juridisch onmogelijk is, zoals de NRC schrijft, is niet van belang. De vraag of je het hoofddoekenverbod moet willen invoeren, is belangrijk.

Een ander belangrijk argument tegen is, dat je de machtigen moet bestrijden en bekritiseren en niet de marginale groepen in de samenleving. Dus wel de PvdA, Vara en D66 aanvallen en bekritiseren, maar niet de individuele moslim. Wat iemand in zijn vrije tijd denkt, moet hij zelf weten. Veel mensen denken bijvoorbeeld ook, dat dit een anti-islam weblog is. Een vroegere kraak-buurman van mij, beweert zelfs dat ik zuur en verbitterd ben en een hekel aan mensen heb. Het zou best waar kunnen zijn, maar ik val toch vooral de linkse partijen aan die zich zonder slag of stoot aan de islam overgeven. Dat is nog wel een verschil.

PloumenJe zal maar een hoofddoekdragend meisje zijn, dat met veel moeite een HBO-opleiding heeft afgerond en verder geen vlieg kwaad doet. En dan mag je geen baan als sociaal werkster in een buurthuis krijgen? Het is wel allemaal een beetje erg hard.

In onze beruchte anti-islam-werkgroep FocusII, zaten mensen die principieel in de supermarkt niet bij een kassa met hoofddoekmeisje in de rij gingen staan. Zo hoopten ze dat dat meisje uiteindelijk ontslagen zou worden. Ik zei dan tegen ze: "Dat moet je niet doen, want dat meisje draagt bij aan het gezinsinkomen". De positie van meisjes wordt juist versterkt door het inkomen dat ze inbrengt.    

Dat zijn dus de argumenten tegen het hoofddoekjesverbod. Aan de andere kant besef ik wel degelijk dat er binnen de linkse partijen en met name de PvdA een opmars van fundamentalistische moslima's bezig is, die op den duur de rechtstaat in gevaar kan brengen. Zo'n Fatima Elatik, gesteund door de meiden van Hallal, Nora Kasrioui en anderen volgen een streng islamitische lijn, die totaal in tegenspraak is met de westerse cultuur en het democratiebegrip dat we in 500 jaar tijd hebben opgebouwd. Dat moet wel degelijk bestreden worden.

Elke hoofddoek is een baken in het landschap. De islamisten laten zien: "Hier zijn wij ook en we gaan niet meer weg." In moderniserende landen zoals Turkije, Tunesië en Egypte wordt dat gevaar ook herkend. Meisjes met hoofddoeken worden zelfs van school gestuurd. De radicale broederschappen zijn een directe bedreiging voor de democratie en de staat. (Waarbij je nog kanttekeningen kan zetten bij het democratische gehalte van deze staten). De vraag die ik me nu stel is, hoe je deze trend kan veranderen of omkeren zonder jezelf tot ondemocratische en on-liberale acties te verlagen.

Een deel van het werk wordt al door de westerse cultuur zelf gedaan. Als mensen meer gaan verdienen worden fundamentalistische ideeën steeds minder aantrekkelijk. Een andere methode zou een grote evangeliseringscampagne onder moslims  kunnen zijn.  Elke hoofddoekdraagstertje aanspreken met de tekst: "Weet je wel dat Jezus ook voor jou aan het kruis gestorven is? " Volgens mij worden ze dan na korte tijd helemaal kotsmisselijk en durven ze die hoofdoek niet meer om te doen. 

13 comments:

Eric said...

er lijkt me niets mis met een hoofddoek verbod op scholen, bij overheid en werkplekken in het algemeen. Kleding is niet volledig vrij op school en werk, ik zie geen reden om een uitzondering te maken voor alleen de Islam.

ethan said...

De liberalisering van een deel van de westelijke Turkse vrouwen laat zien dat de manier die Ataturk voorschreef op de lange termijn de gewenste resultaten had.
In al die andere landen zag en zie je een revival van de orthodoxe middeleeuwse islam.

Wat je ook vergeet mee te nemen in de vraag die je jezelf stelt is dat de hoofddoek kwestie een dwingend karakter heeft van,en NAAR andere moslims toe.

Zo van ik ben kuis en jij een hoer, dus dat geeft ons het recht .....

Clyde Westwood said...

Ik kan vwb deze materie heel kort zijn:
http://tinyurl.com/cbvbh6
Zelf vind ik dat alle religieuze tekens buiten overheids- en andere publieke diensten moeten blijven.
Dus ook niet achter de kassa van supermarkten.

J. Weer said...

>>Je zal maar een hoofddoekdragend meisje zijn, dat met veel moeite een HBO-opleiding heeft afgerond en verder geen vlieg kwaad doet.......<<

Ziehier het goedpraten, het bagateliseren, en het belachelijk maken van kopvodden-criticy.

Wat is er mis met ontmaskeren van het vrouw- discriminerende kopvot, boerka, niqaab of kolenkit? Met het symbool van extreme onderdrukking en het gelijkstellen van vrouwen met interieurmeubels, nog minder dan honden!

Waarom 'mijmeren' over hét islamitisch veroveringssymbool bij uitstek? Waarom wél protesteren tegen minaretten, maar niet tegen deze walgelijke imbeciele verpakking?

Waarom geen duidelijke stelingname tegen de dodencultus? Tegen de wereldoverheersing van deze idioten?

Wakker worden!!

Herman Benschop said...

Een hoofddoekjesverbod zal juridisch niet standhouden (daar zorgen onze D66 rechters wel voor) maar als 'rallying point' rondom de verkiezingen is het geen gekke vondst.
MIJN bezwaar tegen hoofddoekjes is dat ze uitgaan van het idee dat de draagster geen aanstoot aan mannen wil geven en dus BY DEFAULT mijn vrouw en dochter dat wel doen.

keesjemaduraatje said...

@J.weer: over de methodes en strategie mogen we toch nog wel discusieren of niet?
Een door de staat uitgevaardigd verbod is nooit de beste oplossing. Dat je mij "het goedpraten, het bagateliseren, en het belachelijk maken van kopvodden-criticy" verwijt is ronduit belachelijk.
Ik ben aleen bang dat als de staat eenmaal op drift is en kledingstukken gaat verbieden, dat we dan verder van huis zijn dan we willen.

J.Weer said...

>>Ik ben aleen bang dat als de staat eenmaal op drift is en kledingstukken gaat verbieden, dat we dan verder van huis zijn dan we willen.....<<

Het gaat hier niet over het wel of niet verbieden van een lapje stof, maar over het wel of niet tolereren van een dodencultus, die de totale wereldheerschappij als doel heeft!

Dus niet over keppeltjes, kruisjes, mijtertjes of rozenkransjes...

De 'staat'- of overheid, heeft als taak haar burgers te beschermen. Zij is verantwoordelijk voor een veilige plek voor haar burgers.

In plaats van het paard van Troje binnen te halen, zou zij duidelijk stelling moeten nemen tegen haar vijanden.

Daarbij is ieder wering van stiekem verpakte vijandschap noodzakelijk en dit heeft niets te maken met een 'staatsingrijpen' à la KGB.

Alle discussies over 'strategie en methodes' zijn bij de islam bij voorbaat verloren.
De koran staat immers geen enkele 'discussies' of 'methodes' toe!

Dus naar de slachtbank of het verzet. De keuze is aan u!

Mvgr,

A. Koppejan said...

Als ik naar het gemeenteloket ga wil ik door een representatief persoon te woord worden gestaan. Dat is een algemeen aanvaard principe, ze nemen immers ook geen hanekammen met piercings aan. Islamitische klederdracht is net als die hanekammen bedoeld om naar de buitenwereld duidelijk te maken dat men een alternatieve wereldbeschouwing aanhangt, en hoort dus niet thuis in publieke functies.

Tarak said...

"Een deel van het werk wordt al door de westerse cultuur zelf gedaan. Als mensen meer gaan verdienen worden fundamentalistische ideeën steeds minder aantrekkelijk. "


Dat geloof ik dus niet, dit vind ik een beetje de aloude marxistische redenering (leugen in mijn optiek) alsof de economie de geschiedenis en de individuele mens beinvloedt. Maar het is niet de economie maar de demografie die de geschiedenis beinvloedt. De economie is daar alleen maar een afgeleide van.

Kijk naar Saoudi-Arabie, stinkend rijk en zeer orthodox. In Tunesië is men echter veel armer, maar veel liberaler. Of kijk naar de biografie van Ayaan Hirsi Ali, hoe "liberaal" men was in het oude, arme Somalië voor de Islam daar gearabiseerd werd.

"It's all in your head", geloven in een samenleving waarin religiekritiek mag en moet omdat dat het beste is voor de samenleving. Geloven dat individuele vrijheid belangrijk is voor het geven van welzijn aan ieder individu en dat het totalitaire karakter van de Islam daarmee in strijd is, dat zijn de wapens waarmee de Islam bestreden moet worden. Dat men minder orthodox wordt bij meer welvaart, daar geloof ik geen fluit van.

keesjemaduraatje said...

@Tarak: ik ben het met veel van je argumenten wel eens. Mijn vraag is of de staat door verboden opleggen deze bevrijding kan en moet opleggen. Voor je het weet leggen ze ons ook iets op.

doornintoog said...

@ J. Weer

He ouwe schreeuwlelijk, het is "kopvod" met een d.

Soms zo hysterisch dat je door de rode waas de lettertjes niet goed meer kan zien? Daar lijken wel meer pvv'ers last van te hebben bij het reageren op diverse fora.

En o ja, het is natuurlijk ook "bagatelliseren" met dubbel l ..

Leer alsjeblieft eerst eens goed je eigen taal te schrijven voordat je je opwerpt als voorvechter van "onze" cultuur.

André said...

Op scholen zijn hoofddeksels altijd verboden geweest, voorzover ik me kan herinneren. Maar voor hoofddoekjes wordt een uitzondering gemaakt. Dat is natuurlijk pure discriminatie.

Nu is er in Nederland een instelling die pure discriminatie mogelijk maakt: de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De naam is ietwat misleidend, zoals bij het Ministerie van Waarheid in "1984". De meeste Nederlanders zijn te onnozel om dat te doorzien.

De pure discriminatie die het toestaan van hoofddoekjes op school is, draait men om in "indirecte discriminatie" als hoofddoekjes gewoon onder het hoofddekselverbod zouden vallen.

De propaganda-afdeling van het CGB is een club met de naam Art.1, een voortzetting van de Anti Discriminatie Buro's en het Landelijk Buro Racismebestrijding. Art.1 vergiftigt dmv lesmateriaal de geesten met leugenarij over hoofddoekdiscriminatie. Zie de link bij mijn naam.

Kraanvoet said...

Bij het sporten buiten draag ik ook een hoofddoek. Valt die dan ook onder dit verbod?