Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 27, 2010

Antropoloog Martijn de Koning slaat wild om zich heen

Wat kan je nou tegen hem hebben, want zeg nou zelf: Cultureel Antropoloog, Vrije Universiteit, Onderzoek naar de Ware Islam. Wetenschappelijk verantwoord. Dat spreekt voor zichzelf.

Vier argumenten. Martijn de Koning heeft zich, als onderzoeker van de islamitische beleving van Marokkaanse jongeren in Gouda, zo sterk met zijn onderwerp vereenzelfigd, dat hij nu zelf propaganda voor de Islam gaat maken. Op de TV-zender Islaam.tv maakt hij propaganda voor de strenge salafistische vorm van islam.

In de uitzending op Islaam.tv over het plaatsen van Mohammed-cartoons in het Algemeen Dagblad stelt Martijn de Koning, dat het plaatsen van Mohammed-cartoons op Geenstijl en in de Pers en Vrij Nederland slechts een doel heeft, namelijk "de moslims een lesje te leren wie er in dit land de baas is." Mogelijkerwijze spiegelt hij hier de doelstelling van de radicale moslims: laten zien wie hier de baas is.

In een artikel op zijn website religionresearch stelt Martijn de Koning dat het goed zou zijn als de Marokkaanse jongeren meer zouden radicaliseren. Letterlijk citaat: "Naar mijn mening is de grote groep jongeren die niet radicaal is en lang is afgehaakt in het islamdebat en met rust wil gelaten veel problematischer. Zij haken niet alleen niet af omdat zij Wilders zo langzamerhand een, en ik citeer, een kapotgespeelde cd vinden, maar ook omdat zij het moe zijn iedere keer ter verantwoording te worden geroepen. Tegelijkertijd is er onder hen wel een grote frustratie te bespeuren. Let wel hier zitten groepen tussen met een hoge, dat wil zeggen HBO of universitaire opleiding, uw en mijn toekomstige elite. De overheid en moslimorganisaties zouden radicalisering dus niet moeten bestrijden, maar stimuleren en in goede banen leiden. "  Blijkbaar is het de geachte collega volkomen ontgaan waar radicalisering toe kan leiden en welke misdaden in naam van de islam gepleegd worden.

Direct na de moord op Theo van Gogh heeft de toenmalige minister van Integratie, Rita Verdonk, opdracht gegeven enkele imams van de radicale Fourqaan Moskee het land uit te zetten. De radicale geestelijken hadden jongeren aangezet tot de jihad. Dat heeft onder meer ertoe geleid dat Eindhovense jongens naar Pakistan zijn afgereist om in Kashmir te vechten. Ze werden bij de grens doodgeschoten. Bovendien is bekend, dat er vlak voor de aanval op de Twin Towers in de Fourqaan moskee te Eindhoven geld is ingezameld om de kapers te ondersteunen.

Tegen de uitzetting van deze imams heeft Martijn de Koning op zijn website stelling genomen, zoals in onderstaande afbeelding te zien is.

Martijn_verzet

Martijn de Koning wist in 1999, dus ver voor de Fortuyn-revolte, al van de onaangepastheid en de slechte sociale situatie van Marokkaanse jongens in Gouda. Toch maakt hij in 2009 de docenten van een Goudse school, die moeite hebben met slecht opgevoede en ongemotiveerde Marokkaanse jongens, uit voor racist: "Het was een school met een zeer slechte naam onder Marokkaanse Nederlanders om twee redenen. Vanwege de problemen die Marokkaans-Nederlandse jongeren zelf veroorzaakten op die school en vanwege de volgens velen racistische en discriminerende houding van een klein groepje docenten." Met andere woorden: niet de Marokkanen zijn het probleem, maar de leraren.

"Daar zijn docenten bezig met het bespreken van de inschrijvingen voor dat jaar. Dit gepaard met veel gezucht en hilariteit dat vooral betrekking heeft op het stapeltje ‘probleemleerlingen’. Alle potentiële Marokkaans-Nederlandse leerlingen gaan op dat stapeltje. Soms omdat men de broertjes of zusjes kent die al voor problemen zorgen en dus zal hun jongere broer of zus dat ook wel doen. In andere gevallen belanden de Marokkaans-Nederlandse leerlingen er omdat ‘al die Marokkanen toch altijd voor problemen zorgen’ of men ze nu kent of niet. Al voor het schooljaar begon had men dus alle potentiële Marokkaans-Nederlandse leerlingen al een label opgeplakt."

En we praten over 1999!! En dan verbaasd zijn als in 2009 in Gouda plotseling de vlam in de pan slaat. Terwijl er al 10 jaar huiswerkbegeleiding en gesubsidieerd opbouwwerk wordt gepleegd!! Het lijkt er meer op dat de salafistische islam eindelijk meer invloed op de Marokkaanse jongens heeft gekregen en dat de Nederlandse helpers en opbouwwerkers en huiswerkbegeleiders hen geen strobreed in de weg hebben gelegd.

3 comments:

christinA eijkhout said...

Jeetje Keesje Maduraatje, je verwijst naar een weblog uit 2005.
Volgens mij evolueert zelfs Martijn de Koning.

jelle said...

Ik dacht dat KeesjeMaduraatje ook verwijst naar de huidige activiteiten van Martijn de Koning.
Ietsje verder lezen helpt echt, christinA.

Overigens,
mijn complimenten aan Keesje voor dit reeksje inkijkjes in de activiteiten v/e bekeerde NL-"wetenschapper".

christinA eijkhout said...

Ik heb verder gelezen Jelle en ik zie geen enkele reden om een andere conclusie te trekken.