Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 29, 2010

Israel in de verkiezingsprogramma's

Je zal ook niet snel iets lezen over Koerden die een eigen staat moeten krijgen en dat Groenlinks daar wel even voor zal zorgen. Of dat Tibet weer vrij moet worden en dat de SP daar geld voor gaat vrij maken. Hoe grootheidswaanzinnig kan je zijn? Maar voor Israel wordt altijd wel een uitzondering gemaakt.

De SP schrijft in haar verkiezingsprogramma:
"Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen, de Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat. Wanneer de Palestijnse Autoriteit de Verenigde Naties om erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat vraagt, hoort Nederland dat verzoek te steunen. Nederland houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad."

Nou dat valt nog mee. Tenminste erkende en veilige grenzen. Wat denken andere partijen over het Heilige Land?

Groenlinks:
"Nederland zet zich in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationaal recht. De regering praat met alle partijen, inclusief Hamas. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Binnen de EU zoekt zij steun om het associatieverdrag met Israël zo nodig op te schorten."

Die tekst klinkt op het eerste gezicht redelijk, maar zit vol venijn. "Internationaal Recht" is een wijd begrip, maar bij Groenlinks betekent het in dit geval dat alle resoluties van de VN opgevolgd moeten worden en dat komt de facto op het opheffen van de staat Israel neer. In de VN hebben namelijk dictatoriale en dus ondemocratische landen een meerderheid. Het opschorten van het associatieverdrag met Israel heeft ook economisch een zeer nadelig effect. Deze tekst is dus negatief voor Israel. Tenslotte: "Praten met Hamas" klinkt redelijk, maar heeft tot gevolg dat een terreurorganisatie tot gesprekspartner wordt verheven. Waarom dan niet meteen praten met Al Quaida?

De PvdA wil nog veel meer:

  • "Een onmiddellijke stop van de bouw van nederzettingen door Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Deze nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal en bovendien is iedere nieuwe woning in de nederzettingen een nieuw obstakel naar vrede. Daartegenover staat een stop van het beschieten van burgerdoelen in Zuid-Israël door radicalen in de Gazastrook. Aanvallen op burgerdoelen zijn illegaal en volledig onacceptabel, ongeacht wie ze uitvoert.
  • Het openstellen van de grenzen tussen Israël en Gaza. Zonder open grenzen raakt de Gazaanse economie nog verder achterop, waardoor armoede en radicalisering om zich heen zullen grijpen. 
  • De Palestijnse groepen Hamas en Fatah dienen zich te verzoenen. Zonder eensgezindheid tussen beide groeperingen is vrede in de regio onmogelijk.
  • Nader onderzoek naar de vermeende misdaden tijdens de Gaza-oorlog op basis van het VN-rapport Goldstone.
  • Directe hervatting van de vredesonderhandelingen."

Dat zijn realistische eisen in dier voege, dat de verantwoordelijkheid ook bij Fatah en Hamas wordt gelegd. Het weerspeigelt in grote mate het Obama/Clinton standpunt.

De VVD heeft een helder standpunt over de situatie in het Midden-Oosten, waarin het durft keuzes te maken. De VVD beschouwt de aanblijvende instabiliteit in het Midden-Oosten als een bedreiging voor de veiligheid en de toekomst van deze regio, evenals voor die van Europa en Nederland. De VVD erkent het bestaan van de staat Israël, ondersteunt het recht van de staat Israël om zichzelf te verdedigen, en beschouwt de Palestijnse Hamas en de Hezbollah als terroristische groeperingen. Zij worden pas als gesprekspartner aanvaard als ze de drie voorwaarden van de VS en de EU accepteren, te weten erkenning van de staat Israël, het afzweren en bestrijden van terrorisme, en gemaakte afspraken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit nakomen.

8 comments:

Louisa said...

Wat mij opvalt is het feit dat er in het vredesproces geen rol is weggelegd voor Egypte en Jordanie.
Volgens mij bezet Israel sinds 1967 een deel van Egypte en een deel van Jordanie.
Of denken beide landen dat het fijn moet worden opgelost tussen de Palestijnen en Israel ?
Een beetje meedenken en helpen zou een stuk schelen !

vanhetgoor said...

Dit is en blijft een discussie zonder eind. We moeten even terug in de geschiedenis, de bijbelse geschiedenis wel te verstaan. Vader Abraham kwam uit Ur de Chaldeeën. Dat ligt ergens in het huidige Iraq, hij was dus per definitie een Koerd. De Palestijnen zijn de inwoners van de joodse staat. De naam Palestina is verzonnen door de Romeinse bezetters en was opgelegd als straf voor de opstand tegen de Romeinen. De naam Palestina is toen een tijdje in de vergetelheid geraakt, maar komt weer terug na de onafhankelijkheid van de staat Israël.
Als de joden terug moeten naar hun eigen land dan gaan ze naar Iraq, een land met een overvloed aan olie en prachtige locaties voor kerncentrales. Een land van melk en honing, wordt ingeruild voor olie en plutonium.
Op dit moment draait de staat Israël nog prima, maar als de Palestijnen de toeristen op de hun gekende manier begroeten, met een stenen-regen, dan zal dit ook inzakken. Ik denk dat als de joden hun Koerdische staat gaan runnen dat dit dan plotseling een groot succes zal blijken te zijn. Overigens die zogenaamde Palestijnen horen daar ook niet, genetisch gezien zijn het Grieken, ze hebben gemeenschappelijk DNA met hun neven aan de andere kant van de Middellandse Zee. (donkerblond haar ipv zwart haar) Ik weet niet of ze allemaal terug willen, ik denk ook niet dat ze allemaal welkom zijn in hun echte thuisland.
Het enige dat kan lukken is die zogenaamde Palestijnen hun riante uitkering afpakken en ze aan het werk zetten. Zodra ze moeten schoffelen, harken en fruit plukken dan hebben ze geen tijd voor ongein als stenen gooien. Nog even een los quiz-vraagje, waar was Yasser Arafat geboren? En met hoeveel geld op zijn bankrekening ging hij dood? Het antwoord is hij was geboren in Egypte en hij had 900 MILJOEN DOLLAR op zijn persoonlijke buitenlandse bankrekening staan. Hij heeft vooral voor zijn eigen vrijheid gevochten, en dat geldt ook voor de huidige Palestijns machthebbers, de slachtoffers van de machthebbers zijn de mensen die te stom waren om te gaan voor het Israëlische paspoort toen de onafhankelijkheid een feit was.
Schlemielen zijn het. Het is duidelijk te zien dat ze familie van de Grieken zijn, die hebben tijd lang onder de kolonels gezeten, en nu zin ze blut.

Louisa said...

Tja..ik heb het al eerder verteld:
een vrouwelijk familielid van mij(1946 geboren in Nederland) is gehuwd met een man (niet-joods, moslim op een zeer gematigde manier) uit een familie die sedert mensenheugenis woont in Haifa.
Kleine zelfstandigen, en na de stichting van de staat Israel de Isr.nationaliteit aangevraagd en gekregen.
Ja, dat houdt in militaire dienstplicht, maar het houdt ook in voor deze familie: gewoon je brood verdienen en gewoon omgaan met je buren, die bestaan uit joden, moslims en christenen.
Geen centje pijn.
Waarom wordt hier nu niet eens een documentaire over gemaakt ?

HansM said...

Marokko houdt de Spaanse Sahara al dertig jaar bezet. Daar horen we ook nooit wat over in de Nederlandse politiek, die zich oh zo druk maakt over onderdrukte volkeren. (zolang er maar joden bij betrokken zijn.)

Louisa said...

Het komt omdat het Midden-Oosten/Israel de bakermat is van Jodendom, Christendom en Islam.
Iedereen meent daar een vinger in de pap te mogen hebben en natuurlijk, er zijn Joden bij betrokken.
Wat dit volk ook doet of juist nalaat, kritiek krijgt het altijd en vooral van degenen die niet in staat zijn tot een weloverwogen oordeel.

Herman Benschop said...

Dank je wel voor dit kleine overzicht: ik had er zelf nog niet aan gedacht de programma's na te vlooien op dergelijke standpunten. En ik wil Femke H. altijd een beetje het voordeel van de twijfel geven maar 'praten met Hamas' maakt dat wel moeilijk.

Dorith said...

Als iemand die al meer dan 40 jaar in Israel woont, wil ik even reageren op de reakties van Louisa (gaat het steeds om dezelfde Louisa?).
In de eerste reaktie staat dat Israel delen van Egypte bezet. Dat is natuurlijk niet waar. De Sinaiwoestijn is al jaren geleden terug gegeven en de Gazastrook hebben de Egyptenaren zelf geweigerd terug te nemen (helaas). Ondertussen is ook de Gazastrook niet langer bezet door Israel.
Wat het deel van Jordanie betreft, zover ik weet, heeft de koning van Jordanie helemaal geen interesse om al die zg. palestijnen terug te krijgen.

Wat de militaire dienstplicht betreft in Israel ~ Arabiese moslims en zo ver ik weet ook Arabiese christenen zijn niet verplicht in dienst te gaan. Andere moslims, zoals Bedoeienen, Cherkessim zijn niet verplicht, maar gaan heel vaak wel in dienst, evenals Druzen (maar natuurlijk alleen de jongens).

Shalom!

Marco Knol said...

Beetje raar stukje.

Volgens mij erkennen de VN gewoon Israel en is er alleen discussie over de grenzen. Dat resoluties van de VN zouden neerkomen op opheffing van Israel is dan ook een gotspe.
Wat betreft praten met Hamas heb ik al eerder gesteld dat je vrede moet sluiten met je vijanden, niet met je vrienden. Dus ja, als men in Israel in vrede wil leven zal men met Hamas moeten praten. Niet leuk, maar wel zo realistisch.
Wat betreft het terroristisch zijn van Hamas en Hezbollah; indien je grondgebied bezet is, is militair verzet gelegitimeerd. Dat hangt dus samen met wat als grondgebied van Israel beschouwd wordt.
Hoe dan ook, gezien de gang van zaken zeg ik; hek er omheen en over 20 jaar zien we verder.