Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, July 13, 2010

Het Ministerie van Mensenrechten

Nederland heeft dat niet, een Ministerie voor Mensenrechten.  Dat zegt ook wel wat, vind ik. Je hebt een ministerie van Landbouw om de landbouw te regelen en een ministerie van Onderwijs en Cultuur, waar de Onderwijs en Cultuur wordt geregeld. Als dan iemand op het idee komt een ministerie voor Mensenrechten op te richten, dan is het logische antwoord: "Mensenrechten hoeven niet meer geregeld te worden. Die zijn er al".  Een kind kan de was doen.

Er zijn echter landen die zich daar niet zo gemakkelijk vanaf maken. Die hebben wél een Ministerie van Mensenrechten. Dat merk je dan wel. Egypte, Pakistan, Sri Lanka, Jemen, IJsland, Irak,  Marokko, Congo en Indonesia, om maar een paar  kampioenen van Mensenrechten te noemen. Die regelen de Mensenrechten in een echt ministerie.

Nederland staat de laatste tijd niet zo goed bekend in de islamitische wereld en minister Maxime Verhagen besloot daar nu eens iets aan te doen. Want vrijheid van meningsuiting is goed, maar het mag niet ten koste van de export gaan. Wat ligt er meer voor de hand, dan eens een groepje jonge intellectuele moslims naar een islamitisch land, bijvoorbeeld Egypte te sturen en te laten vertellen hoe goed het hier in Nederland is. Dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken en dat de mensenrechten het hier prima naar hun zin hebben.

Faizal Mirza van de website Wijblijvenhier.nl mocht op uitnodiging van het multiculturele platvorm Forum en het ministerie van Buitenlandse zaken op bezoek bij het Egyptische ministerie van Mensenrechten  en wat denk je dat hij daar hoorde?

"Wij zien een trend in het Westen van manipulatie door politieke partijen wat wordt gekenmerkt door nationalisme en het uitsluiten van de tweede generatie immigranten, met name moslims.”, vertelt Magd met een sterk Amerikaans-accent Hij gelooft dat er gemeenschappelijke waarden nodig zijn om dit probleem te herstellen en biedt daarvoor de hulp van Egypte aan. ‘Wij willen graag iets voor jullie betekenen om de situatie te veranderen"

Dat lijkt wel de omgekeerde wereld. De jongeren zouden juist iets moeten vertellen over de rechten van de moslims in Nederland. Dat er zelfs door de Nederlandse staat gesubsidieerde moslimomroepen en - scholen zijn. Nu krijgen zij zelf de les gelezen.

De volgende afspraak is bij het ministerie van Familiezaken en Populatie en wat krijgen ze daar te horen? 
"...Afsluitend spreekt professor Amna Nossier over haar ervaring in Nederland. Zij vindt dat wij als moslims hebben gefaald in Nederland door niet de ware aard van de Islam te laten zien. Haar bewijs zijn de simpele vragen die aan haar werden gesteld over de Islam tijdens haar bezoeken aan Nederland. "

Volgens mij de omgekeerde wereld. De Nederlandse jongeren zijn naar Egypte gestuurd om daar de zegeningen van de westerse democratie te laten zien. Het is niet de bedoeling dat ze door Egypte gezien worden als profeten van de islam in Nederland. 

2 comments:

René said...

Intellectuele moslims? Lol.

Paardestaart said...

Nou moe - de Nederlandse moslims hebben gefááld??

Mais au contraire: ze hebben zich juist uit-ste-kend van hun taak gekweten!

Àlle moslims trouwens hoor, zelfs de niet-intellectuele.. J Het is ons immers na dertig jaar blootstelling aan de islamitische cultuur inmiddels volkomen duidelijk dat moslims weinig ophebben met 'diversiteit', so much so dat zij geen bindende afspraken maken met niet-moslims, doordat zij zelfs aan contractuele termen eenvoudigweg achteraf een andere invulling geven - zonder het zelfs maar aan de mede-contractanten te hoeven melden - en dat dus ‘de verrijking’ die volgens de overheid ons deel zou worden door hun massale toestroom een ingrijpende, funeste en uiterst degenererende bijdrage aan ons maatschappelijk discours is geweest

Bovenstaande loszinnigheid met de hier eeuwenoude juridische goede trouw namelijk is door onze bestuurders met enthousiasme omhelsd, hebben wij kunnen vaststellen: ook onder ònze wetten en afspraken is tegenwoordig vrij gemakkelijk uit te komen door contractpunten naar behoefte te her-defniniëren en ze een willekeurig gewenste inhoud te geven, ongeveer alsof je met een verwend ziek broertje speelt dus.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de groteske gang van zaken rondom de referendumplicht inzake de Europees gewenste verandering aan ‘aard en hoedanigheid’ van het Koninkrijk der Nederlanden. De in dat geval grondwettelijke gestelde plicht tot raadpleging van de bevolking bleek opeens zonder meer omzeild te kunnen worden doordat de overheid glashard ontkende dat er nog sprake was van een’Europese grondwet’. Men legde het afgewezen voorstel tot overeenkomst eigenmachtig nogmaals neer, in andere bewoordingen, die echter geheel hetzelfde betekenden..zoals Angela Merkel in een uitgelekte brief aan haar europese collega’s beschaafd gnuivend meedeelde, zodat een tweede referendum omzeild werd en Nederland eenvoudigweg werd opgeheven.

Aangezien de openbare moraal voorafgaat aan een formele wetsformulering is dit een belangrijke stap op weg naar invoering van de sharia. Me dunkt een knap stukje werk, van de umma!