Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 19, 2010

De Oplossing van Thilo Sarrazin

Hij beschrijft alleen problemen en biedt geen oplossingen. Dat is kort gezegd de jongste kritiek op de ex-Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin, naar aanleiding van zijn spraakmakende boek "Deutschland schafft sich ab- Wie wir unser Land aufs Spiel setzen". Het bewijst dat de critici zijn boek niet eens opengeslagen hebben, want hoofdstuk 7: "Zuwanderung und Integration", heeft als ondertitel "Mehr erwarten, weniger Sarrazin bieten" (Meer eisen stellen en minder aanbieden). De naam zegt het al. In vier woorden staat hier een oplossing die het nieuwe kabinet zo als beleid kan invoeren. 

Ik ben trouwensbegonnen  in dat boek te lezen en ik kan me zowiezo niet voorstellen dat al die Duitse schreeuwende politici, die het boek zo vreselijk vinden, het hebben gelezen. Want het is zware kost. Je moet er iets voor over hebben.

Sarrazin begint hoofdstuk 7 met een uitvoerige beschrijving van vroegere migratiegolven en hoe in het stenen tijdperk en tijdens de Romeinse tijd reeds territoriumdrift het handelen van mensen in het algemeen en dat van bestuurders in het bijzonder heeft beinvloed. dan denk je "Komm zur Sache Mann". Maar goed, die man moet zijn ei kwijt.  

Op een gegeven moment komt die dan met een helder inzicht. De Bundesregierung heeft namelijk in alle rapporten over immigratie, over de successen van immigratie en over het aantal werkenden onder de immigranten, alle immigranten op één grote hoop gegooid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen migranten uit islamitische landen en uit bijvoorbeeld de Sovjet Unie (de zogenaamde Russland Deutschen). Bovendien heeft de Bundesregierung  nooit onderzoek laten doen naar het aandeel van Turken en Arabieren onder de wetenschappers en onderzoekers. Er heerst volgens Sarrazin een soort schaamte onder West-Europese regerenden om dit soort dingen te laten onderzoeken.

Sarrazin heeft dat onderzoek wel gedaan of in ieder geval de cijfers boven water gehaald en wat blijkt natuurlijk? Wat wij in Nederland al lang weten, dankzij allerlei weblogs, Paul Scheffers ( in het boek genoemd), Ayaan Hirsi Ali  en de toespraken van Geert Wilders: De islamitsche immigranten en hun kinderen doen het slecht op school, werken minder, betrekken vaker een uitkering en zijn in de statistieken van aantallen wetenschappers en onderzoekers niet terug te vinden. Hard oordeel, maar wel waar.
Dan kan je tegenwerpen dat de Turken ook naar Duitsland zijn gehaald om het vieze werk te doen en dat hun kinderen al in een achterstandsituatie zijn opgevoed en dat het tijd nodig heeft enzovoorts. Daar werpt Sarrazin dan weer twee argumenten tegenin. De immigranten uit de Sovjet Unie, zowel Joden als Russland Deutsche zijn in veel kortere tijd wel geintegreerd. Het andere argument komt er op neer dat de Italianen en grieken wel zijn terug gegaan naar hun herkomstland, maar dat juist de Turken hier blijven en hun familie hierheen halen. Dat kan allemaal wel zijn redenen hebben,maar het helpt Duitsland niet verder.

Sarrazin_thilo Juist door de offshoring van industriele productie naar lage lonen landen, is de Duitse economie aangewezen op kenniswerkers, managers en onderzoekers en die zijn er te weinig. Intussen draagt Duitsland de last van de immigratie uit de jaren zestig en de gezinshereniging daarna.

Nou, dat allemaal in tabellen mooi samengevat en beschreven en er is geen speld tussen te krijgen natuurlijk. Helaas strooit Sarrazin uitvoerig met allerlei semi-wetenschappelijke termen als Kultuskreis en Kulturleistung waarmee hij op een politiek correcte manier probeert aan te geven dat de Duitse cultuur en de islamitische cultuur heel erg van elkaar verschillen.Gelukkig mag je dat in Nederland tegenwoordig gewoon zeggen. Zeker als Geert Wilders volgende maand wordt vrijgesproken. Maar de Duitsers schrikken daar nog erg van.  

Wat zijn nu de oplossingen van Thilo Sarrazin? De immigratie van intelligente ambitieuze bevolkingsgroepen zou moeten worden bevorderd en de immigratie van mensen die straks niet mee kunnen komen zou moeten worden geremd of verhinderd. Hij vindt dat elke staat dat recht heeft. De Duitsers zouden meer kinderen moeten krijgen en de Duitse cultuur zou meer bewaard en gestimuleerd moeten worden. Zie daar de oplossingen. Je kan het er niet mee eens zijn, maar het zijn wel oplossingen voor een probleem dat Thilo Sarrazin uitvoerig heeft gedocumenteerd.

11 comments:

christinA eijkhout said...

Ik heb het boek niet gelezen, maar afgaande op wat jij schrijft, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen:
Oude wijn in nieuwe zakken?

Tod said...

Het Cristendom is het Ware Geloof en de Islam is de vijand van het Cristendom. De Islam is de Anti-Christ.

Iedereen die meewerkt met de verspreding van de Islam behoort toe tot de Anti-Christ.

Balkenende, Lubbers, v Agt, Doedel Terpstra, Ab Klink, Andre Rouvoet, zij allen behoren de Anti-Christ toe.

Amen.

Anton said...

"Er heerst volgens Sarrazin een soort schaamte onder West-Europese regerenden om dit soort dingen te laten onderzoeken."

Volgens mij geen schaamte, maar angst.

Tod said...

Wat me opvalt is dat vooral die christenen zo met de islam dwepen. Wat ik mij herinner van zondagschool is dat de islam de anti-christ is.
Nu lees ik dat christen Andre Rouvoet niet met de PVV wil regeren wegens haar anti-islam beleid dat mensen uitsluit en blablabla. Om in christelijke termen te blijven komt dit erop neer dat de heer Ander Rouvoet een Anti-Christ en een dienaar van Satan is.

In 1944 hebben die stank gereformeerden de boel verraden. Landing in Normandie, maar die gereformeerden zaten in de kerk over god te beuzelen met een schisma tot gevolg. En nu verraden die stank gereformeerden ons weer.

Andre Rouvoet doet me denken aan de verrader bisschop Oppa.

Kobus van de PVV said...

Meneer Tod.
Het is duidelijk dat u niet veel met gereformeerden ophebt, maar uw idee dat het merendeel van hen in de oorlog fout was moet ik toch tegenspreken en wel om de volgende reden.
Veel van mijn gereformeerde familieleden hadden in de oorlog Joden in huis. Ongeveer 1 op de 3. Ze woonden in een zeer gereformeerd dorp waar iedereen wist wat er speelde. Nooit heeft iemand hen verraden en bijna alle Joden hebben het overleefd.

Tod said...

@Kobus, met alle respect. Maar met Joden laten onderduiken win je de oorlog niet.
De oorlog was in 1944 het hevigst. De Gealieerden trokken op. Landing in Normandie. De Russen vochten ook bitter hard.
Maar de Gerfeformeerden gingen ter kerke en hadden een geloofsdiscussie. Oftwel een kerkscheiding terwijl de wereld in brand stond. Dat noem ik verraad want je laat anderen de vuile was doen.
Ik stond laatst op de oorlogsbegraafplaats van Operation Market Garden bij Arnhem en daar lagen voornamenlijk Angelsaksische en Poolse jonge mannen met hier en daar een Jood. Maar ik heb maar 1 Nederlander er tussen gezien. Oftwel anderen het vuile werk doen en
zelf met schone handen ter kerke gaan.

In 1944 hebben de de gealieerden in de steek gelaten en nu laten ze Wilders in de steek. In Duitsland idem natuurlijk voor Sarazzin, die nu door de hypocrise als een baksteen wordt laten gevallen.

qq_fred@hotmail.com said...

@ Tod en Kobus

Is Wilders nu een in de steek gelaten onderduiker die beter op een gereformeerde zolder had kunnen zitten dan op de zondagsschool verhaaltjes over de geallieerde Anti-Christ aan te horen? Sommige discussies in de duizend-bloemen tuin van Kees zijn niet helemaal meer te volgen. Gaat het er altijd zo aan toe in zijn islamofobe gespreksgroepjes?

Tod said...

Haha in de kroeg gaat slap lullen me beter af.

kobus van de PVV said...

Tod enz.
Ik ben niet gereformmerd of iets dergelijks, maar het valt me wel op dat velen onder ons, de zwartekousen richting buitengewoon liefdevol en constant afzeiken.
Hoewel we, volgens mij, de huidige wetenschap, vooruitgang en godsdienstvrijheid toch hoofdzakelijk aan het protestantisme te danken hebben.
Ook is het me opgevallen dat rond dorpen waar veel SGPers wonen of in de gemeenteraad zitten, de omgeving prachtig is. Groen, welvarend en pittoresk. Zie bv Putten, Elburg, de rest van de Veluwe of het prachtige Rouveen bij Staphorst.

Tod said...

Beste Kobus, Ik haat die gereformeerden. Omdat het een stelletje huichelaars en hypocrieten zijn. Ik kan het weten want mijn familie is gereformeerd. Behalve ik want ik ben een afvallige.
Ik beschouw de gereformeerden als een soort veredelde moslims. Om Nietsche te citeren; Untermenschen zijn het.

Loek in Canada said...

To Mr. Tod.

Toch wel toevallig he, dat "Tod" Duits voor Dood is...

Dppd zijn, vooral in geestelijke zin, heeft zeer weinig nut.