Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 20, 2011

Solidariteit, wederzijds respect, tolerantie, bezorgheid en beschaving

De privé-predikant van de haatzaaiende Senator, tevens SP lijstduwer en liedjesschrijver van de Rooms-Katholieke kerk, Huub Oosterhuis, doet nu ook een duit in het zakje van de Beatrix basherij. Hij doet een hele coole parodie op de TV-kantine, door de woorden "solidariteit", "wederzijds respect" en "tolerantie"   net zo lijzig en onsamenhangend op te lepelen als de beroemde imitator en presentator van de TV-Kantine Carlo Boszhard.


Bekijk hieronder het origineel.

7 comments:

vanhetgoor said...

Mijn persoonlijke indruk van de kersttoespraak van Hare Majesteit de Koningin was dat zij enigszins verhuld haar onvrede uitte inzake de beslissing van het volk om te kiezen voor volksvertegenwoordigers die zich onomwonden verzetten tegen islamisering. Ze heeft haar woorden gewogen, en is net zo ver gegaan als haar indruk was dat zij gaan kon.

Anders kan ik het niet zien. Ik denk dat H.M. de Koningin heel goed beseft heeft dat haar dagen geteld zijn zodra zij zich openlijk al te zeer keert tegen de wil van het volk. Zij is tenslotte niet democratisch gekozen en zij weet heel goed dat zij balanceert op het randje. Tenslotte is haar status ook een beetje vreemd, een democratische republiek met een erfrechtelijk staatshoofd. Tot nu toe is het goed gegaan, maar er komen andere tijden. In principe is het fout, en dat weet zij ook wel.

Het is ook moeilijk te bevatten, voorheen was het een deugd om iedereen zijn plaats te gunnen en iedereen de mogelijkheden te geven om zich te uiten, maar sinds enige tijd zijn moslims bezig om de beschaving ten gronde te richten. Een verstandig mens realiseert zich dat de moraal van vroeger niet meer past, iedereen mag zich uiten en zijn ideeën propageren, behalve die mensen die de huidige beschaving ten gronde willen richten. Het is echt heel moeilijk en ik heb de indruk dat H.M. de Koningin dit niet kan begrijpen, het is ook niet logisch.

Philippine said...

Naar mijn mening is dit de echte bedoeling van Huub Oosterhuis.


http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Kairos_document/Kairos_document.html

E.J. Bron said...

Oosterhuis is een gevaarlijk sujet met een links-gereformeerde invloed op Beatrix!!!

Jowitteroos said...

Huub Oosterhuis met zijn "De nieuwe Liefde" en de/zijn relatie (interesse) tot ons Koningshuis ( Majesteit):

http://www.denieuweliefde.com/

Hierin een achtergestelde poging ( uitgaand van een nog "maakbare Islam") om in dialoog te gaan. Achtergesteld, daar dit onmogelijk is juist vanwege Islamistische ideologie. Men wil daar bij de "linkse kerk", niet verder kijken dan "heb uw naaste lief gelijk uzelf".
Vraag me af of onze majesteit wel eens googled naar hits op Islam.

Jan van Dijk said...

Heeft die man weer een nieuwe liefde?
Vroeger was hij celibatair, een relatie met God.
Hoewel hij zong voor de Heer van Liefde en Trouw, liet hij Die in de steek, voor een vrouw! Kreeg een kind maar kon ook hier niet langer de Trouw opbrengen.
Blij te horen, dat hij met zijn nieuwe liefde ons verder de weg wil wijzen, met zijn hoge morele standaards! NB Wie is die Nieuwe Liefde?
Toch niet Zij?

Jaan said...

Beatrix wil wellicht in haar kerst-toespraak zeggen:
"Net als mamma vrag ik me af waarom pappie met haar getrouwd is"?

E.J. Bron said...

Kijk hem eens terug roeien!!:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9086030/___Uitspraken_beetje_dom___.html?p=27,1