Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, July 22, 2011

KAIROS conferentie verscherpt de tegenstellingen

"Bezetting" is een sleutelbegrip in het Palestijnse KAIROS document. Een discutabele en multi-interpretabele term die voor veel ophef zorgt. Roept het KAIROS document tot boycot van "door de bezetting geproduceerde producten" op, dan kan dat twee betekenissen hebben: Het boycotten van producten die op de Westelijke Jordaanoever zijn geproduceerd, of het boycotten van alle Israelische producten. Het hangt er maar vanaf wat je als 'bezet gebied' beschouwd. Door die discussie wordt de interreligieuze dialoog op scherp gezet.

Na het publiceren van het Palestijnse KAIROS document in 2009 kwamen er al meteen woedende reacties vanuit de Joodse gemeenschap. In Nederland verwoord door Rabbijn Evers in het Nederlands Dagblad.  "Een slag in het gezicht van het Joodse volk". Eén van de meest prominente leden van de Vrienden van Sabeel, die het KAIROS document hier in Nederland verspreiden, dominee Johannes van den Berg (@Jominee) gaf een zeer opmerkelijk antwoord aan rabbijn Evers. Op de website van een Ander Joods Geluid schrijft Jominee dat het KAIROS document een intern Christelijk document is en dat de felle reactie van Joodse kant eigenlijk ongepast is. "Natuurlijk mag er van Joodse zijde een reactie worden gegeven op het intern-christelijke Kairos-document." Een neerbuigende en discriminerende opmerking, die laat zien dat het de Vrienden van Sabeel helemaal niet om interreligieuze dialoog gaat, maar om het bashen van Israel.

Bovendien laat @Jominee in zijn reactie zien dat hij niet in zijn laatste leugen gestikt is door te beweren dat het Kairos document alleen oproept tot boycot van in Joodse nederzettingen in Judea en Samaria geproduceerde producten.  Terwijl zijn club zelf bij de vertaling van het KAIROS document betrokken is geweest, waar in de Nederlandse vertaling iets geheel anders staat, namelijk de oproep alle Israelische producten te boycotten.

De begrippen "bezetting", "apartheid" en "boycot" die in het KAIROS document staan en die op de aanstaande conferentie van 15 en 16 september op de VU weer herhaald zullen worden, laten zien dat de Sabeel en Kairos groepen geheel aan de kant van de Fatah en Hamas zijn gaan staan en niet geinteresseerd in een echte dialoog. Daarom heeft Israel geen andere keus dan zich hard tegen dit document en deze conferentie te verzetten.

 

2 comments:

vanhetgoor said...

Noch met het Oude, noch met het Nieuwe Testament is het mogelijk om de joden als bezetter te bestempelen van het beloofde land. Hoe men het ook wendt of keert, Israël blijft volgens de Bijbel het land van de joden.

Persoonlijk ben ik van mening dat ieder mens op aarde overal mag wonen waar hij wil. Zonder inmenging van overheden of Verenigde Naties. Ieder mens dat deel wil uitmaken van een gemeenschap die ergens woont die moet zich daarbij kunnen voegen om met de zelfde rechten en plichten deelgenoot te zijn van die door hem verkozen samenleving. Persoonlijk ga ik dus niet mee in de stelling dat de joden het alleenrecht hebben van het bewonen van het beloofde land. Ik mag er ook wonen!

Maar mijn mening wordt niet door veel mensen gedeeld. Geeft niet, dat is te wijten aan hun gebrek aan inzicht. Als men er langer over nadenkt dan moet men tot de slotsom komen dan grenzen onmaatschappelijk zijn, en onnatuurlijk. Ieder mens moet vrij zijn om te leven waar hij wil. Ook de joden, ook de Palestijnen.

Voor de Palestijnen wil ik wel opmerken dat hun gedrag niet wordt getolereerd! Hun achterlijke cultuur. Hun moorddadige ritus, oprotten en opzouten, wieberen! Laat die teringlijders de schurft krijgen. De joden verzorgen hun land, zij hebben een mooie maatschappij opgezet waar plaats is voor een heel spectrum aan vormen en gedachten, er is plaats voor de andersdenkenden en zelfs voor andere rassen. Bij de Palestijnen is dat iets minder. De christenen worden systematisch dwars gezeten, de corruptie is zo erg dat het de officiële manier van werken is geworden.

Met geen enkel Bijbel citaat zijn de joden Israël uit te praten. Ook al heelt men er nog een kudde met onbekende kerkvorsten bij, nog tien bisschoppen of zelfs Sinterklaas zelf kan het niet. Allah heeft gezegd in Soera 5 vers 21 of 22: "O mijn volk, gaat het heilige land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft."

Kortom ze moeten ophouden met zeiken, als Allah zelf zegt dat Israël voor de joden is dan moeten die vuile rotmoslims hun gore muil dichthouden en handelen naar wat hen verteld is.

Filantroop said...

De goeden niet te na gekomen, maar zijn de christenen niet altijd “fout” geweest wat de Joden betreft? In het oude Europa was de stuwende motor achter de afzondering en uitbanning van Joden een aangelegenheid van de christenheid. Het overgrote deel der nazi’s. zowel die van de NSDAP als de na-apers van de NSB, was lidmaat van een christelijk kerkgenootschap, dan wel godvrezend. De eerste naoorlogse barmhartigheidtheologen die vonden dat oorlogsmisdadigers genoeg geleden hadden waren christenen. De sluiproutes die oorlogsmisdadigers van hun verdiende straf vrijwaarden waren door christenen uitgezet. De eerste antizionisten die Joden hun eigen veilige land misgunden waren communisten en de christenmarxistische vredesinstituten. Is het dan zo uitzonderlijk, de goeden niet te na gekomen, dat voor de christenheid weer een fundamentele rol weggelegd is Joden dat minieme reepje grond in die enorme islamitische oceaan te misgunnen? Je zou zeggen, moslims hebben al zo’n enorm landareaal en zijn niet eens in staat het naar behoren te beheren en hun volk te spijzen, laven en kleden, zodat het in lange rijen wacht om naar hier te emigreren. En zie, hier staat de christenheid met open armen te wachten om ze te verwelkomen zodat ook hier de Jodenhaat weer aanwakkert. Je zou dus denken, eens fout, altijd fout.