Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 19, 2011

De Laatste Stalinist
Het eenvoudige wereldbeeld van een Palestina Komitee Veteraan
Het is eigenlijk heel simpel. als je enkele kernbegrippen van het dialectisch materialisme kent en vasthoudt, dan is de wereld niet zo moeilijk te begrijpen en kan je altijd de "juiste"standpunten innemen.
Er is maar één tegenstelling die van belang is en daar komen alle andere tegenstellingen , wat zeg ik, de gehele geschiedenis, uit voort. Dat is de tegenstelling tussen Arbeid en Kapitaal. Die tegenstelling is onoverbrugbaar, zodat alle conflicten in de gehele wereld sinds 1918 (ontstaan van de Sovjet-Unie) te verklaren zijn uit de tegenstelling tussen Communisten (Arbeid) en de Verenigde Staten van Amerika (Kapitalisten). Simpeler kunnen we het niet maken. Wel leuker.

De man die deze denkbeelden op het internet tentoonspreidt stelde zich tijdens de bijeenkomst in de Singelkerk voor als zijnde "Ordedienst". Het is een bestuurslid van de NCPN, een laatste stalinistisch bolwerk in Nederland. Rik Min.
Lees wat Rik min schrijft over Elf September 2001: "Er is nog een vijfde punt. De gedrevenheid van de terorristen die de WTC towers vernietigden en de gedrevenheid van de Baader Meinhof groep, heeft overeenkomsten. De een beroept zich op de strijd van de palestijnen voor gerechtigheid; de ander beroept zich op de arbeidersklasse en gerechtigheid. De steun die men krijgt uit sommige hoeken is wederom vreemd en wederom naief. Immers - en dat is mijn betoog - dit soort daden wordt uitgelokt door de bezittende klasse. (.......) In de zestiger/zeventiger jaren liepen heel veel PSP- en PPR-achtige mensen achter de Baader Meinhof groep aan. De communisten niet. Marcus Bakker sprak in die jaren van 'wildgeworden kleinburgers' die niet met "hun beide benen in de arbeidersbeweging stonden" en over 'rijkeluiszoontjes'. En terecht. In 2001 bleek een van de topmensen van de Bader Meinhof zich bij de neo-nazi's in Duitsland te hebben genesteld... Marcus Bakker had dus gelijk om deze groep, en haar beroep op socialistische waarden, te wantrouwen. Rechts spinde er, met deze geisoleerde vorm van terreur, in die tijd, garen bij. In Italie idem dito. Daar deinsden de fascisten niet terug om o.a. een moord op de Christen-democraat Aldo Moro te plegen en die moord uiteindelijk links in de schoenen te schuiven; en daarmee de maatschappij op het verkeerde been te zetten en te ontregelen. Dat is de fascisten toen feitelijk voortdurend gelukt. Iedereen, behalve de 'Stalinisten', trapten daar toen in. De gevlogen zijn, tot op de dag van vandaag, zeer groot. "
(...)
"Het tweede mechanisme, dat anno 2001 nu in alle pracht en glorie te zien is, is "je vijand" net zolang te tergen tot dat hij wel terug moet slaan. Dat is een subtiele vorm van uitlokking; terwijl de schade wordt ingecalculeerd. Van dat laatste is het beste voorbeeld de Palestijnse strijd. De Palestijnen zijn vijftig jaar zodanig getergd dat ze uiteindelijk met zelfmoord commando's israelische restaurants binnenlopen en de klanten en henzelf opblazen. Als links ergens in een bevrijdingsbeweging geelimineerd is, gaat uiteindelijk een rechtse beweging de legitieme rechten van een volk ophalen; en die gebruikt nu eenmaal groffere methoden dan links. Dat zien we bijvoorbeeld bij de palestijnse zaak: zelfmoordenaars. "

Het interessante van deze beweringen is, dat 'Ordedienst' Rik Min vn het Palestina Komitee het middel zelfmoordterreur als 'fascistisch' beschouwt en dat hij tegelijkertijd  'rechts' en dus Israel ervan beschuldigd de daden uitgelokt te hebben. Hele slechte terreurdaden kunnen in zijn wereldbeeld nooit door linkse mensen gepleegd worden. Daarom wordt de Baader-Meinhofgroep (RAF) door hem ok als kleinburgerlijk en reactionair beschreven.
http://home.tiscali.nl/schopmanlanden.nl/home/Rik.htm

No comments: