Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, September 28, 2011

Karl Popper lezing van Mark Rutte
Gisteren was ik bij de Karl Popper lezing van premier Rutte, in Antwerpen. Opvallende uitspraken van Mark Rutte:
-Hij herhaalde dat Geert Wilders zijn buitenlandse politiek niet verder ging dan Vlaanderen en Israel.
-Hij denkt dat de traditionele partijen de kiezers van SP en PVV wel terug kunnen veroveren.
-Hij vond de deelname van van PVV, evenals het bestaan van andere gedoogconstructies in Europa, (Deemarken, Portugal, Slovenië) een teken van toenemende democratie
-Mark Rutte is minder enthousiast over Europa als Guy Verhofstadt en zijn broer Dirk Verhofstadt . Hij begrijpt de anti-Europa sentimenten.
-Tegen de burgemeester van Antwerpen zei Mark Rutte, dat zijn functioneren een bewijs is dat er ook goede sociaal democratische bestuurders bestaan.Karl Popper schreef zijn boek "The open society and its ennemies" in de Tweede Wereldoorlog en noemde twee totalitaire systemen: het fascisme en het communisme. Mark Rutte vertelde wat Karl Popper in de huidige tijd nog betekent en noemde vooral het individualisme. Maar het grote gevaar van Isma-dictatuur noemde Mark Rutte nergens. Wel noemde hij een paar keer de moedige uitspraak van de Noorse premier staoltenberg, die ook na de aanslag van Anders Breivik zei te streven naar een open samenleving.
Het is toch jammer dat Mark Rutte die missies naar Afghanistan en Lybië steunt, niet de gevaren van islamisering ziet.

No comments: