Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, November 07, 2011

De Kristallnachtherdenking als graadmeter voor
politiek correctheid


Er worden dit jaar in Amsterdam twee verschillende kristallnachtherdenkingen gehouden. Eén georganiseerd door het Centraal Joods overleg om 17.00 uur in de Portugese Synagoge en daarna één om 19.30 bij de Stopera, georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Het platform is in feite een voortzetting van het Nederland Bekent Kleur van Rene Danen, dat zodanig in opspraak is geraakt, dat het de naam moest veranderen. De meest in het oog springende en meest omstreden organisatie in het platform is de trotskistische Internationale Socialisten, die met hun steun aan Hezbolah, Hamas, Gazavloot en het boycotten van Israel hebben laten zien dat ze geen Israelvrienden zijn. Om het maar zacht uit te drukken.

Er is nog een andere discutabele kant aan de tweede herdenking. Behalve dat Hamasvrienden zich hier verzamelen om de aanval op Joden in Duitsland van 1938 te herdenken, wat al behoorlijk krankzinnig is, is het ook een communistische bijeenkomst. Mevrouw Mirjam Ohringer, die als voormalig verzetsstrijdster  het woord voert, heeft jarenlang vredescongressen in de Sovjet-Unie bezocht en was nog tot het allerlaatste moment, 1990, lid van de Vereniging Nederand-DDR. Dat wil zeggen, dat ze de discriminatie, opsluiting en deportatie van Joden naar Siberië, niet heeft bekritiseerd en indirect heeft gesteund.

De herdenking om 19.30 door de Hamasvrienden is geïnitiëerd door Anja Meulenbelt en Maarten Jan Hijmans. Twee niet onomstreden pro-Palestina activisten. Anja Meulenbelt was jarenlang getrouwd met een voormalige terrorist van de Fatah en  schrijft nog steeds elke dag een stukje op haar blog over hoe fout Israël wel is. Maarten Jan Hijmans is laatst uit de Liberale Joodse Gemeente verwijderd, omdat hij ter gelegenheid van het optreden van de Israelische legerband Tsahal had gedreigd met het werpen van traangas.

Hoe kan het nou, dat het Platform Stop Racisme en Uitsluiting wel de Joodse doden van 1938 en de Holocaust wil herdenken, maar de levende Joden in Israel op alle denkbare manieren wil tegenwerken? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ze zijn zo bezeten van de gedachte dat de huidige rechtse regering, met de PVV als gedoger, eigenlijk ook heel slecht is en op één lijn gesteld moet worden met de nazis in 1938, dat ze alles uit de kast halen om dat aan te tonen. Daarbij merken ze niet dat ze bezig zijn een nieuwe totalitaire ideologie te steunen. Namelijk de islam.

Het is helemaal niet onschuldig, deze vergelijking en het wordt nog erger als ze op hun website schrijven: "Vandaag de dag zijn tendensen te ontwaren die doen denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw. Waren het in de crisistijd van toen joden die als zondebokken werden aangewezen, nu zijn het, in de huidige crisisjaren, vooral moslims."   Dit is een onaanvaardbare vorm van vervangingstheorie, die probeert de moslims, met hun integratieproblematiek, op één lijn te stellen met zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn omgekomen. Daarmee bezoedelen deze activisten de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. 

6 comments:

D. G. Neree said...

http://dgneree.blogspot.com/2011/11/kristalnacht-nu-brutaal-gekaapt-voor.html

D. G. Neree said...

Het loopt niet echt storm

keesjemaduraatje said...

Martien Pennings stuurdemij deze reactie:
Wat kan jij toch beschaafd redeneren, Kees!
Die moslims zijn dus niet de nieuwe Joden, zeg jij.
En het verschil is dat de Joden in WO II last hadden van massavermoording en de huidige moslims van “integratieproblematiek”.
Nou heb ik steeds gedacht dat de huidige moslims niet als nieuwe Joden in aanmerking komen omdat ze de nieuwe (oeroude) Jodenvervolgers zijn.
En zelfs massamoordende Jodenvervolgers.
Toegegeven: het blijft in plannen en aankondigingen steken, maar zo is Hitler ook begonnen.
Wel eens opgemerkt, Kees, dat de media, het onderwijs, de politiek en de straat in het hele Midden-Oosten bol staan van de genocidale Jodenhaat-retoriek?
Trouwens niet alleen in het Midden Oosten.
Ga even op 1:45 naar dit Nederlands-Marokkaanse bontkraagje luisteren: http://bit.ly/c8EkQh
Hij heeft het over zijn “Palestijnse broeders” en over Joden.
En om dat bontkraagje in context te zetten, zal ik nóg maar eens Kees Beekmans aanhalen.
Lees “de Groene” van 13 oktober 2006 waarin hij een van zijn columns schreef. Beekmans was vroeger Volkskrant-journalist, maar raakte dermate bewogen door het gruwelijke lot van de allochtone jeugd in Nederland dat hij leraar werd op een VMBO.
Vervolgens ging hij in Marokko wonen en trouwde een Marokkaanse vrouw. Bepaald geen bevooroordeelde “racist”, deze Beekmans.
Hij schreef:

“Het is beter met Marokkanen geen gesprek over joden te beginnen, want de doorsnee Marokkaan moet niets van joden hebben. Ik ben een paar keer tegen wil en dank in zo’n gesprek verzeild geraakt en dan zie je iemand van wie je dacht dat-ie een redelijk man was veranderen in een paranoïde krankzinnige. In Israël eten de joden Palestijnse baby’s! Ze hebben Jezus (Issa) verraden want ze hebben gekozen voor de weg van de sjeitan, de duivel. Bush doet alles wat de joden zeggen. Et cetera.”

Maar ik vind het wel heel mooi dat jij het verschil tussen Joden en moslims definieert als “met hun integratieproblematiek”.
Jij blijft tenminste beschaafd en wordt niet zo grof als sommige polmisten in deze kwestie wel eens doen.

Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten said...

Martien heeft hierin volkomen gelijk, Keesje. Ik kan uit ervaring vertellen dat het niet tot Marokkanen beperkt blijft maar zelfs elke als islamiet opgegroeide persoon uit welk land dan ook heeft geïnfecteerd vanuit de koran. Ook al heeft 'ie in geen 20 jaar een moskeet van binnen gezien, zuipt 'ie alcohol als een krijger en neukt 'ie zijn eigen geslacht.

Sanspareille said...

Ik moet zeggen, ik vind beide uitbuitingen van het zg. herdenken van de Kristallnacht op deze manier affreus. De drammers van Likoed, die postuum alle holocaustslachtoffers tot zionisten bombardeert, of de Hamasvrienden met hun gestoorde holocaustjaloezie. Wie de Kristallnacht wil herdenken moet de Kristallnacht herdenken, dwz rustig bijeenkomen en denken aan de mensen die aangevallen werden om niets anders dan hun afkomst, denken over agressie, groepsdwang, dehumanisering, meelopen, wat angst doet met mensen en de gevolgen. zonder leuzen en ideologieen en ferme toespraken en gebalde vuisten, maar gewoon koest met een kaarsje. Laat je holle frasen, je vlaggen, je symbolen , je geborneerde gelijk, je stokpaardjes, je hysterie en vooral je godvergeten eigen ego en geldingsdrang toch allemaal thuis of herdenk helemaal niet, fucking René Danen kliek, fucking Likoed, die zeikerd Kok, Meulenbelt,

keesjemaduraatje said...

@Sanspareille: Ik stond daar ook met een Israelische vlag. Dus wil je mij alsjeblieft ook nog FF een zeikerd noemen?