Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 22, 2012

Het imperialisme bedreigt de democratie

Gelukkig zijn er nog mensen die nadenken en analyseren in dit door neo-liberalisme en populisme kapotgemaakte land. het NCPN bestuurslid Rik Min heeft door jarenlange studie van het historisch- materialisme, het imperialisme en de geschiedenis van de internationale arbeidersbeweging een staat van dienst opgebouwd die binnenkort wel eens zeer noodzakelijk zou kunnen zijn. De crisis van het kapitaal en de financiele markten zal Nederland binnenkort noodzaken een geheel andere weg in te slaan. Theoretici als Rik Min zijn dan in staat de weg naar een beter Nederland te wijzen.

Lees zijn analyse van de internationale geschiedenis van het imperialisme en de val van communistische heilstaten, zoals hij dat helder en voor arbeiders begrijpelijk op zijn Facebook pagina uiteenzet:

"Links Nederland kent vier open zenuwen

Vier bewust door het imperialisme in gang gezette ontwikkelingen bepalen de situatie in de wereld van dit moment:

1. Het in het Pentagon bedachte plan van Brzezinski en Jimmy Carter om het 'moslim-extremisme' te gebruiken. Te beginnen door de Sovjet Unie uit Afghanistan te laten verdrijven. Met als doel het communisme wereldwijd te demoniseren. (Start: ro...
nd 1979.) (Missie gelukt; muur is hierdoor uiteindelijk gevallen.) Het neveneffect is dat de wereld door het anti-communisme uiteindelijk nu honderd maal gevaarlijker is; al is het alleen maar door de gigantische hoeveelheid gedropte hoeveelheid wapens en geld; en het gevaar van het moslim-extremisme. (De tovenaarsleerling is nu gewelddadiger dan de tovenaar.)

2. Het in het Pentagon bedachte plan om overal ter wereld afscheidingsbewegingen te gebruiken en te steunen om stabiele multiculturele progressieve 'eenheidsstaten' te destabiliseren. Om het kapitalisme en neoliberalisme, het IMF en wereldbank meer vrij spel te kunnen geven. (Start: in de jaren zeventig.) Voorbeelden: Joegoslavie in 7 mini-staatjes, Sovjet Unie in 15 staten, Irak in 3 delen, Turkije in 2 delen, Syrie in tweeen, Indonesie, maar ook Palestina. Dat land werd al in 1947 - heel bewust - in een joods en Palestijns deel opgedeeld. De 'joodse staat' Israel kon dan prima als springplank voor imperialistische plannen worden gebruikt. En dat is ook gebeurd, o.a. in 1e en 2e Golf-oorlog.

3. Het bewust uitgevoerde plan om alles van Marx niet meer in economie-lessen te behandelen en zeker niet meer in de macro-economische vakken. De jongeren in de westerse wereld weten daardoor niks meer van het ontstaan van werkloosheid, overproductie, zeepbellen en periodieke crisissen (stagnatie). (Start: in de jaren zestig.) (Missie voorlopig gelukt.)

4. Het in het Pentagon bedachte plan om - middels leugens - voor links het communisme, haast 'onverdedigbaar' te maken. Een leugencampagne op te zetten aangaande Mao en vooral Stalin. (Start: in de jaren vijftig.) (Missie gotendeels gelukt; muur is hierdoor uiteindelijk gevallen. Gorbatsjov verraadde mede hierdoor het levenswerk van Marx, Lenin en Stalin.)

Al deze vier dingen - en zeker om het te zien als vooropgezette plannen - zijn onbespreekbaar bij links, bij PvdA, GL, SP of zelfs IS. Die partijen en aan hen gelieerde bewegingen, bleken/blijken deel 'van het probleem' te zijn; deel van het complot tegen het communisme/socialisme en socialistische/progressieve eenheidsstaten. Als je publiek of in de media over een van deze deze vier punten begint, reageren vooral sociaal-demoraten als door een wesp gestoken. Deze historische gebeurtenissen (noem het complotten) zijn nu dus stuk voor stuk 'open zenuwen', die alleen met het opsommen van feiten, scholing en lezen van goede analyses 'geheeld' kunnen worden; en links vooruit kunnen brengen. Zo niet, dan wordt het niet wat met links, laat staan met het socialisme."

 Meer over Rik Min en zijn strijd voor een socialistische eenheidsstaat: "Rik Min, mijn leven"

1 comment:

Hannibal said...

Ik ben blij dat Rik Min met mij eens is dat het met het socialisme niets meer worden zal. Het stelt me gerust dat hij dat inziet.