Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, February 13, 2012

Meldpunt bankfraude.nl

Na het Meldpunt Limburgers, het Meldpunt Brabanders, het Meldpunt Friezen en het meldpunt Oost- en Midden-Europeanen, wordt nu het Meldpunt Bankfraude ingericht. Opdat wij er nooit intrappen. Hier is de eerste melding:

No comments: