Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 16, 2012

Vrouwen van An Nabih Salih in Utrecht

Op maandagavond stond ik nog met Tiny Kox van de SP aan de bar van een studentenvereniging van de Technische Universiteit Eindhoven om met hem van gedachten te wisselen over de Open Source politiek van de Europese Gemeenschap. Dat was een zodanig leuk gesprek, dat ik dacht: "Misschien moet ik maar weer eens gewoon links worden". Dat gevoel was gisteravond opeens weer helemaal weg.

Op woensdagavond was ik te gast bij Emma, centrum voor wereld, vrede en milieu te Utrecht om te luisteren naar de verhalen van de vrouwen van An Nabi Salih, een dorp op de Westelijke Jordaanover, waar elke vrijdag een demonstratie tegen het Israelische leger en de aldaar gehuisveste Joden wordt gehouden. De foto's en filmpjes van die demonstraties worden op internet gezet. Vorige maand werd er nog een demonstrant met een traangasgranaat in zijn gezicht geschoten. Dat feit wordt uitgebreid in de verschillende media besproken en vertoond. Eén van de vrouwen ging gisteren huilen bij de afschuwelijke aanblik van een kapotgeschoten gezicht van de gedode demonstrant.

Na de toespraak van de twee vrouwen uit Nabi Salih gaf Lilian Peters,de secretaris van de Midden-Oosten werkgroep Groenlinks opeens het woord aan ene Keesjemaduraatje die helemaal vooraan in de zaal, naast Harry van
Bommel zat. "Keesjemaduraatje is een zionist met een anti-Palestijns blog en ik wil hem graag de gelegenheid geven de eerste vraag te stellen". Het was niet afgesproken en voor deze opmerkelijke aankondiging had nog niemand een woord tegen me gezegd. Harry van Bommel was wel met zijn stoel een beetje van mij weg geschoven zodat hij niet samen met mij op de film staat. Dani meende dat Harry ons wel herkend had van de vorige SP-Israel-avond.

"Allereerst bedankt voor de gastvrijheid en ik wil graag de volgende vraag stelllen: 'Bij de oprichting van een eventuele Palestijnse staat, na het bereiken van een vredesplan en het oprichten van een onafhankelijke Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever, zou het dan mogelijk zijn dat in dat gebied, in die staat, ook Joden wonen? "  Ik merkte zelf dat ik een beetje omslachtig ging formuleren, maar  het kwam er dan toch uit.

Er kwam ook een antwoord van de twee Palestijnse vrouwen, Manal en Narriman Tamimi. De ene begon een heel verhaal over dat de Joden dan een Palestijnse ID zouden krijgen en geen extra rechten, maar dat ze er wel zouden kunnen wonen. Dat was een politiek correct antwoord, maar tegelijkertijd het enige antwoord dat je als Palestijn zijnde kan geven. Want zou je zeggen dat alle Joden dan het land moeten verlaten , dan bevestig je dat er een verschil tussen bevolkingsgroepen en religies wordt gemaakt.

Helaas voor de werkgroep , was de andere mevrouw mi nder genuanceerd. Ze zei in het Arabisch, dat wat haar betreft alle kolonisten over de Muur gedonderd worden. Dat is de werkelijkheid die ook in Gaza plaats heeft gevonden. Een eventuele Palestijnse staat kan natuurlijk nooit de veiligheid van de veel rijkere Israelische burgers garanderen, zodat je de vreemde situatie krijgt dat je wel Arabieren in Israel hebt, maar geen Joden in een Palestijns gebied. Maar zover zijn we nog lang niet.

Ik weet niet precies waarom Lilian Peters mij de eerste vraag liet stellen, maar ze zei er zo nadrukkelijk mijn eigen naam, Kees Broer, bij en Harry van Bommel later ook nog een keer, dat het er op leek dat ze mij enorm veel belang toekennen en dat ze een beetje zenuwachtig over onze aanwezigheid in de zaal waren. Dat heb ik later ook tegen Harry van Bommel gezegd. "Ik heb 300 lezers per dag op mijn blog. Daar hoeven jullie toch niet zo'n enorme waarde aan te hechten. Of kunnen juliie niet tegen een ander geluid? "
De twee volgende vragen werden aan mij gesteld in plaats van aan de twee dames Manal en Narriman Tamimi.

Na de lezing hebben we Lilian, Manal en Narriman Tamimi en een paar leden van de werkgroep nog een hand gegeven en zijn in goede harmonie weer vertrokken. Voor herhaling vatbaar.

13 comments:

Wim said...

Je legt helaas niet uit waarom het gevoel om weer links te worden weg is. Wel jammer want je, was met dat gevoel op de goede weg. Ik was er ook gisteravond en had respect voor het feit dat je er was. Het verhaal van de 2e vrouw over kolonisten en de muur lag wel iets genuanceerder dan de beschrijving die jij geeft. Haar opmerking was gebaseerd op haar ervaringen zoals de Palestijnen nu door de kolonisten worden behandeld in de door Israel bezette gebieden. Een Palestijnse staat zou prima in de toekomst veiligheid garanderen van iedereen, Israeliers hoeven dan niet meer per definitie rijker te zijn als die Palestijnse staat voldoende mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Iets wat de Israelische staat de Palestijnen in bezet gebied nu niet toestaat.

Daarnaast zijn de kolonisten in Gaza verwijderd door de Israelische staat en niet over de muur gedonderd zoals je schrijft.

Jammer is verder dat je niet je antwoord beschrijft op een andere vraag, aan jou gesteld, gisteravond. Hierbij deed je het geweld wat het Israelische leger gebruikt tegen vreedzaam protest (traangas, doden en gewonden, kinderen die 's nachts uit bed worden gehaald, etc) af als theater zoals dat vroeger in de Amsterdamse krakersscene kennelijk genoemd werd. Te sneu voor woorden zo'n vergelijking.

Keesje Maduraatje said...

@Wim: mijn gevoel om weer links te worden was weer weg, doordat de SP mij blijkbaar op die woensdagavond als vijand zag. Harry van Bommel zei letterlijk: "Mensen als Kees Broer, of "Keesjemaduraatje" zoals hij zich noemt, schrijven wel gewoon door, maar het is belangrijk dat jullie in actie komen"
Het is volgens mij eenzijdig te schrijven dat de Palestijnen slecht behandeld worden. Andersom is het ook zo. Er worden kolonisten vermoord. Laatst nog een heel gezin. Het is dus van belang dat er vertrouwen wordt opgebouwd. Vóór 1948 woonden er ook Joden in het gebied , maar die zijn door het Jordaanse leger weggejaagd.
Over de demonstraties tegen het Israelische leger heb ik gezegd dat ik mij herinnerde dat we zo rond 1985 inzagen dat de krakers en de ME een ritueel opvoerden, waarbij iedereen wist waar hij moest staan en wat hij moest doen. en dat ik dat gevoel hier ook krijg. De Israelische soldaten gooien elke vrijdag traangas en de Palestijnen gaan elke vrijdag te ver door stenen te gooien en te proberen naar de nederzettingen te komen. Het ging mij om het woord "ritueel" Op een gegeven moment werkt dat niet meer.
Leter heb ik tegen een meisje in het publiek gezegd dat ik zelf mijnkinderen nooit naar zo iets toe zou sturen. En ze gaf me gelijk.

Wim said...

Ik vond absoluut niet dat je werd neergezet als vijand. Je opmerkingen (zoals b.v. over het theater van de krakersscene, ietwat naief om zo iets te projecteren of het conflict MO) lokten wel hoongelach uit. Als je dat als vijandig hebt ervaren zegt dat meer over jou dan over Harry. Verder is het zo dat de kinderen er niet worden heen gestuurd; ze wonen er al en kunnen geen kant op bij het volstrekt onnodige geweld van het Israelische leger zoals je kon zien op het filmpje (een traangasgranaat in een huis schieten, ja ja durven ze wel?).
En ja, de moord op een kolonisten gezin valt absoluut niet goed te praten, ook niet na alle pesterijen en gruwelijkheden die de Palestijnen moeten ondervinden vanuit het IDF en de kolonisten. Het was al wel jaren geleden dat er moordaanslagen plaatsvonden op Israelische burgers op de Westoever, we hoeven er geen wedstrijdje van te maken maar in die tussentijd zijn er wel veel Palestijnen vermoord.
Het vertrouwen zal er echt niet komen bij de Palestijnen als ze niet op dezelfde manier behandeld worden als de Israelische burgers. Als we het traangas en de stenen buiten beschouwing laten kan dat vertrouwen ook opgebouwd worden door een eerlijke verdeling van water, geen olijfbomen meer vernielen, vrije doorgang bij checkpoints etc.
Dan nog over dat wegjagen en eenzijdig belichten, voor 1948 woonden er ook heel veel Palestijnen in Israel (conform de grenzen van 1967), veel van hen zijn weggejaagd door Israelische terroristische groeperingen. Mogen deze Palestijnen ook terugkomen en vrijelijk in Israel wonen? En degene die er nog wel wonen, worden behandeld als 2e rangs burgers, krijgen die ook dezelfde rechten als Israelische burgers? Het zou je sieren als je een iets genuanceerdere kijk op het conflict krijgt, toch ietsjes linkser misschien? :)

Keesje Maduraatje said...

de familie Fogel in Itamar werd een jaar geleden vermoord door Palestijnse jongeren.
Een familielid van één van de vrouwen gisteren heeft ook 18 jaar geleden een Israelische soldaat vermoord. Ze heeft daar geen afstand van genomen. Het is duidelijk dat deze vorm van strijd een geheel nieuwe strategie is, die aansluit bij de cognitive warfare.
De gevechten met de israleische militairen wordt bewust geprovoceerd om later filmopnames te maken.
Toch is dit veel vredelievender dan de zelfmoord acties. Dus misschien komen de soldaten en de demonstranten een keer in gesprek.
De vergelijking met de krakers is helemaal niet zo vreemd, omdat dezelfde rituelen een rol spelen.

Overigens heb ik duidelijk tegen Lilian Peters gezegd dat ik kwam om te luisteren. Ik ben schrijver en geen debater. Maar ik werd door van Bommel en Peters min of meer gedwongen iets te zeggen en ik heb mijn eigen mening gezegd. terwijlvan Bommel alleen mensen misbruikt voor zijn politieke demogogie

daniel565 said...

Tuurlijk werd ie neergezet als de vijand. Jezus als je iemand aankondigd als anti-Palestijns wat verwacht je dan? In vrolijkere tijden was het een symposium geweest over antisemitisme en hadden ze 'de jood' Maduratje gevraagd zijn mening te geven of het terecht was dat joden door iedereen worden gehaat.

Verder zijn je verhandelingen, Wim, over hoe het in een Palestijnse staat aan toe zou moeten gaan mbt joden in vergelijking met de realiteit raar. Wat heeft je eigen fantasie met dit conflict te maken? En natuurlijk moet er weer op worden gewezen dat die kolonisten zo rijk zijn. In de VS heeft links het steeds over code woorden. Rechts zou haar racisme verbergen achter codes. Welnu, de suggestie dat Palestijnen Israëlische kolonisten zouden haten omdat die konisten zogenaamd RIJK zijn is een roeptoeter van een code woord.

Wim said...

Jezus heeft er niet zo veel mee te maken Daniel, ik denk dat hij niet erg blij wordt van het gedrag van de kolonisten en het IDF. Laten we hem er dus maar buiten houden. Als iemand ergens tegen (anti) is maakt hem niet meteen een vijand, al is dat wel het beeld wat de hasbara probeert op te roepen: tegen de bezetting is tegen Israel en is dus antisemiet en daarmee een vijand van.
Dat kolonisten rijker zijn staat in het stukje van Kees, daar reageer ik op, misschien eerst even goed lezen voor je gaat roeptoeteren en verdraaien. Wat hebben de VS en codes er trouwens mee te maken, zie je spoken? Verder bevalt je toon me absoluut niet en stop ik deze discussie hier.
Op de reactie van Kees nog het volgende, de Israelische militairen voeren het gevecht, niet de Palestijnen. Zij voeren hier vreedzame oppositie, dat is ondertussen ook doorgedrongen tot Sarkozy. Zoals ik al eerder aangaf is elke moord er 1 teveel, maar heb jij ooit kolonisten spijt zien betuigen of afstand horen nemen van moord op een Palestijnse inwoners van de Westoever? Laat staan dat ze werden veroordeelt door de Israelische rechtbank.

Keesje Maduraatje said...

het is niet terecht dat de IDF en de Joodse bewoners van Judea en Samaria alle schuld van dit conflict in de schoenen geschoven krijgen. Er zal toch een oplossing moeten komen waarin Joodse en Arabische bewoners met elkaar samenleven.

Wim said...

Kees, toch nog maar even: ik neem aan dat je die oplossing niet alleen wenst voor de inwoners van de bezette Westoever, maar ook voor alle inwoners van de staat Israel volgens de grenzen van 1967?

Dani Tadmor said...

@Wim, Om te beginnen vrees ik dat je de betekenis van termen als 'bezet' en 'grens' niet kent (en/of de geschiedenis) maar jij kiest ze toch wel te gebruiken. Bezetting. Wikipedia: “Van bezetting is sprake wanneer het grondgebied VAN EEN LAND geheel of deels wordt bestuurd door EEN ANDER LAND”.
Daaruit komt dat Israel bezet en bezette het gebied Palestina niet. In het gebied waar het vormalig mandaatgebied Palestine stond is op dit moment één land.
Ook over een heel simpel issue/term als 'grenzen' (iets wat je zou denken makkelijk is te snappen) is herhaldelijk verkeerd geschreeuwd of juist express gepropagandeerd. Zo hebben zoveel mensen het over de 'grenzen van 1967' - welk grenzen? Er is nooit een vredesverdrag getekend tussen Israel en Judea/Samaria. Nee Wim - het is een 'wapenstilstand, bestand of staakt-het-vuren lijn'. Ook met het jaargetal ben je verkeerd want dat heeft platsgevonden in 1949 en niet in 1967.

Lil said...

Kees,

Bijdeze een correctie, toelichting en vraag:

Correctie
Ik ben geen secretaris meer van de Midden-Oosten Werkgroep van GroenLinks, doch een gewoon lid.

Ik heb je werkelijke achternaam niet genoemd, omdat ik die niet kende.

Toelichting
Ik ben gevraagd als gespreksleider omdat ik op fietsafstand woon en ettelijke jaren in het Midden-Oosten heb gewoond en gewerkt voor de Quakers. Daar heb ik me ingezet voor het bevorderen van vrede met geweldloze activiteiten en middelen.

Ik heb je geintroduceerd en het woord gegeven om het gesprek met de aanwezigen te stimuleren. Dat lijkt me boeiender dan een discussie via de veiligheid (en eenzaamheid?) van een blog.

Vraag:
Wil je een keer aanschuiven bij de Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks voor een gesprek over de regio?

Wim Nusselder said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Wim Nusselder said...
This comment has been removed by the author.
Keesje Maduraatje said...
This comment has been removed by the author.