Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, April 06, 2012

Anarchist Karl Kreuger leeft door in kunstproject

In de nalatenschap van de Nederlandse anarchist Karl Max Kreuger (1946-1999) bevinden zich vele brieven die hij van activisten over de gehele wereld ontving. De kunstenares Nicoline van Harskamp heeft deze brieven tot onderwerp van een kunstproject gemaakt. Veertig activisten die tussen 1989 en 1999 brieven aan Karl Max Kreuger hebben geschreven komen naar Amsterdam-Oost om in een soort toneelstuk de brieven voor te lezen en zo een duiding te geven.

De periode vanaf 1989 is met opzet gekozen, omdat door de val van de muur, het socialisme ten val is gebracht en de anarchisten daar natuurlijk een heel bijzondere kijk op hebben. Anarchisten hebben zich altijd tegen de totalitaire vorm van socialisme verzet en wilden een vrij-socialistische maatschappij opbouwen. Deze stellingnamen komen in de brieven tot uitdrukking.
Karl Kreuger reisde al in de jaren zeventig door heel Oost-Europa, dat toen nog achter het ijzeren gordijn lag. Hij nam vaak anarchistische boeken mee en discusieerde met de mensen in Oost-Europa over socialisme en anarchisme. Soms werden zijn boeken in beslag genomen. Op één van zijn reisen door Polen kwam hij in de trein zijn vrouw Ella tegen. Na hun huwelijk kon zij uitreizen naar Nederland.

Tijdens de opstand van Solidarnosc in Gdansk kwam er een man in een grijze regenjas naar de school in Den Haag waar Ella toen werkte. Hij vroeg informatie over de Karl en over Ella. Na veel navragen bij de directeur bleek het vooral over Karl te gaan. Zijn activiteiten voor de Poolse opstand waren bij de veiligheidsdiensten opgevallen.

De laatste discussie die ik met hem over socialisme had ging over de effecten van het verdwijnen van de Muur. Ik was en ben van mening dat met de val van het autoritaire socialisme in Oost-Europa, tevens een einde was gekomen aan de droom van het socialisme in zijn geheel. De neo-liberale politiek zou zich nu over geheel Europa laten gelden en dat heeft ook consequenties voor de anarchistische beweging. Karl was van mening dat het anarchistische ideaal nooit  door de val van het real-existierende socialisme kon worden aangetast en bleef hopen en strijden.

Op dinsdag 17 april Jeugdland Oost, Valentijnskade 131, Amsterdam gaat het gebeuren.
Van 9.30 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.00 uur. Een deel van de dag bijwonen kan ook.

Nicoline heeft nog 30 mensen in het publiek nodig om het project tot een succes te maken.


No comments: