Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 29, 2012

Geen Poot aan de Grond

Nieuwe politieke bewegingen krijgen al sinds de Tweede Wereldoorlog geen poot aan de grond in Nederland. Alle pogingen om via een nieuwe politieke partij iets structureel te veranderen aan de ondemocratische verhoudingen zijn tot nog toe mislukt.

D66 is opgericht om meer democratie in Nederland tot stand te brengen en al die kroonjuwelen zijn stuk voor stuk in de Tweede- of desnoods in de Eerste kamer door de oude politiek om zeep gebracht. Het referendum, de gekozen burgemeester, het districtstelsel. Het mocht allemaal niet. De zittende elite heeft te veel belang bij de status quo. De huidige D66 politiek is veel meer een belangenbehartiging voor succesvolle winnaars van de globalisering geworden, dan een veranderingsbeweging, die het aanvankelijk was.

Andere veranderingsbewegingen, zoals Provo, Kabouters en Nieuw Links, hebben wel iets in de samenleving tot stand gebracht, maar niet in de structuur van het landsbestuur. De eerste aanzet na de jaren zeventig kwam van de PVV, die serieuze kritiek op de Koningin ging leveren en oude linkse sentimenten deed opleven. Eindelijk een poging de invloed van de Koningin serieus in te perken. Helaas voor Nederland, zal die poging ook om zeep gebracht worden, nu er een coalitie van multiculturele adepten en pro-Europa-zeloten en winnaars van de Europisering van Nederland opnieuw aan de macht dreigt te komen. Die hebben allemaal belang bij de status quo inzake de macht van de Koningin.

De politiek van de PVV is op dezelfde manier tot staan gebracht als destijds D66. Er worden enkele kroonjuwelen beloofd en die worden stuk voor stuk niet gerealiseerd. De inperking van de migratie kan niet uitgevoerd vanwege Europa en Schengen. De ouderenzorg en de bescherming van AOW dreigde in het laatste accoord te sneuvelen. Alleen de steun aan Israel is uit de verf gekomen,maar die zal nu door de invloed van Groenlinks en D66 ook sneuvelen. Geen enkele structurele verandering is tot stand gebracht. De trein dendert gewoon door.

Kon de D66 nog door burgemeesterposten en lidmaatschap van gesubsidieerde clubs gepaaid worden en daardoor in de zittende macht geïncorporeerd worden, de PVV en de besturende leden van die partij, zullen geheel buiten de boot vallen. Afgezien van de lage kwaliteit van de meeste PVV afgevaardigden en bestuurders, is de boodschap van de PVV ook te revolutionair om op dit moment geïncorporeerd te worden. Het tegengaan van islamisering zal nu opnieuw door bloggers en schrijvers ter hand genomen moeten worden, omdat de poging dit op een parlementaire maier tot stand te brengen volkomen mislukt is. De poorten van Europa staan nog steeds wagenwijd open voor de destructieve krachten uit islamitische landen.

1 comment:

vanhetgoor said...

Gezien de hoofddoek bij het staatsbezoek is er In de strijd voor de emancipatie van Hare Majesteit de Koningin niets te verwachten. Eerder het tegenovergestelde!

Van D66 valt ook niets te verwachten, zij behoren reeds vele jaren tot de gezeten burgers, vastgeplakt aan het pluche welteverstaan. Dat districtenstelsel van D66 is volkomen abject, de helft plus een kan absolute macht uitoefenen, dus 49,9 procent van de kiezers wordt totaal niet gehoord, dat is geen democratie, dat is dictatuur!

Zondag 29 april was er in Buitenhof een column van Max Pam, hij pleitte er voor om de kiesdrempel te verhogen, op die manier zijn er minder partijen en is vormen van een regeringscoalitie voortaan makkelijker. Dat de democratie op die manier stilletjes aan stukken wordt gescheurd dat wordt opzij gezet. Uitgerekend Max Pam die voorheen altijd goed kon nadenken, nu heeft hij een draai gemaakt en dient hij plots de mensen die NIET meer voor one-man-one-vote zijn! Heel teleurstellend. de hoofddoek van Beatrix is ook teleurstellend. Het is net alsof je Bernhard in een nazi-uniform ziet lopen, zo stuitend is het!

Over het algemeen hebben we te maken met mensen die niet willen of niet kunnen nadenken. Als Beatrix had nagedacht dan zou zij nooit de nagedachtenis van haar vader door de plee hebben willen spoelen, Want hij vocht wèl aan de goede kant, hij was een Duitser maar koos niet voor de gemakkelijke weg. Met een hoofddoek gaan lopen is meer iets voor een landverrader. D66 is een stelletje ongeregeld dat een mooie makkelijke manier heeft gevonden hoe men met 50,1% van de stemmen de totale macht verovert. Zeer ondemocratisch, maar zeer lucratief. Tenslotte draait alles om geld, er moet toch een reden zijn waarom al die stomme beslissingen worden genomen, toch?