Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 01, 2012

Ruzie tussen PFLP en Fatah over Global March to Jerusalem

Wordt president Abbas bedreigd door Iran en Syrië?
De organisatie van de Global March brengt tegenstellingen aan het licht.
De leider van de radicale Palestijnse terreurgroep PFLP heeft plannen on de president van de Palestijnse Autoriteit te vermoorden. Dat beweert tenminste de Palestijnse Fatah beweging, afgelopen zaterdag.
Deze uitspraak komt nadat  Ahmed Jibril, leider van het  Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command, heftige kritiek op Abas en zijn voorganger Arafat levert vanwege het tekenen van het Oslo vredesaccoord.

"Ahmed Jibril is een ingehuurde agent", zei Fatah in een verklaring vanuit Ramalah.Hij handelt in opdracht van krachten in de regio, die President Abbas willen vermoorden.

De verklaring maakt niet duidelijk wie deze krachten zijn, maar een zegsman van Fatah bevestigt gisteren dat Syrië en Iran bedoeld worden. De aanvallen op Abbas komen volgens de bron binnen Fatah , nadat Jibril niet geslaagd is in zijn opzet om de Dag van het Palestijnse Land voor zijn politieke doelen te gebruiken.


Fatah beschuldigt Jibril ervan Palestijnen naar de grens van Israel te willen vervoeren , als onderdeel van de "Global March to Jerusalem"."Ahmed Jibril is een handelaar in Palestijnse en Arabisch bloed", zo liet Fatah weten. "Hij probeert wanhopig de verworvenheden van het Palestijnse Volk en het wijze leiderschap van ons volk kapot te maken."

Jibril hoort bij een groep van in Syrië gestationeerde terreurorganisaties, die allen tegen het vredesaccoord met Israel zijn. Zijn sterke banden met het Syrische regiem heeft ervoor gezorgd dat hij vele vijanden heeft, met name de PA.De Palestijnse Autoriteit beschuldigt hem ervan 14 Palestijnsne te hebben gedood in een vluchtelingenkamp nabij Damascus.

No comments: