Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 17, 2013

Palestijnen lijden nederlaag in cognitieve oorlog

De York-universiteit van Toronto gaat niet langer soepsiedie aan de irritante BDS-activisten, die steeds voor de deur staan te protesteren, geven. Het SAIA-comitee , dat oproept Israël te boycotten, wordt niet langer als officiele studentenclub erkend. De leider van de groep, de antisemitische Hammam Farah, is zelfs van de campus verwijderd en mag niet meer het terrein op. Een gevoelige nederlaag voor de BDS-campagne en de vertegenwoordigers van de Palestijnse zaak in Canada.

In maart hield SAIA een demonstratie op de campus, waarmee ze volgens het bestuur de "academische activiteiten" vertoorden. Hammam Farah gebruikte daarbij een megafoon, hetgeen de bestuurders niet konden waarderen.

Op de film hier onder zie je hoe een groep van SAIA activisten de bestuursvergadering verstoort en dat het bestuur op staat en vertrekt. Het islamistische karakter van de club is duidelijk te zien.De laatste jaren zijn beeldvorming en propaganda op internet belangrijke wapens in de strijd van Arabieren tegen Israël. Daarom zet het Israëlische ministerie van Public Diplomacy sinds kort studenten in om discussies op internet te "winnen". Op de universiteiten in Amerika en Europa wordt de strijd tegen Israël gevoerd door extreem-linkse studenten en islamisten.

De argumenten die door deze virtuele strijders worden gebruikt zijn kort samen te vatten in de volgende punten:
-Israël bezet sinds 1967 Palestijnse gebied
-Volgens internationaal recht mag een bezetter geen eigen bevolking in bezet gebied vestigen en de natuurlijke rijkdommen niet exploiteren
-De producten uit bezet gebied moeten daarom geboycot worden

Helaas hebben de diverse Israëlische regeringen de afgelopen jaren geen aandacht aan deze propaganda geschonken en wilden de strijd tegen de Arabieren met wapens winnen. Nu is de cognitieve oorlog al behoorlijk ver gevorderd en is het image van Israël veel slechter dan in de jaren zeventig geworden.

Het is een gunstig teken dat het bestuur van de York universiteit niet zwicht voor dit verbale geweld. Het zou nog beter zijn als ze een keer antwoord aan de studenten zouden geven. Bijvoorbeeld met de volgende tekst: "Je bent hier te gast in een Westers land, waar waarden als democratie en vrijheid gelden. Daar heb je je aan aan te passen. Als dat niet lukt, raad ik je aan aan de islamitische universiteit van Gaza-stad te gaan studeren, waar haat tegen Israël in het lesprogramma is opgenomen"

4 comments:

Michael said...

Om het even of je het eigen imago in het rollenspel verdedigt of dat van je tegenstander aanvalt, het blijft een gevecht tussen schimmen, à la Don Quijote. De aanhoudende ruzie tussen de partijen speelt zich in de eerste plaats af in de fantasie. Wie de gelijkwaardigheid tussen de mensen accepteert gelooft niet in de 'superioriteit' van Israël, noch in de 'inferioriteit' der Palestijnen en Arabieren. Zo iemand heeft tijd voor leukere en nuttigere dingen dan de strijd tussen de imago's.

Jan said...

Het BDS activisme is net als een modegril, na een tijdje is het niet meer interessant. Zelfs op de website van het Nederlands Palestina Komitee is het laatste BDS wapenfeit "Jantje Beton," december 2012. Uit armoede is het optreden van het Jerusalem Quartet in Rotterdam in februari 2013 ook maar onder het kopje BDS geplaatst.
Ongeveer 10 mensen hebben daar geprotesteerd, en dat zegt genoeg.
Voor steeds meer burgers is de geur van antisemitisme dat deze activisten verspreiden een reden om weg te blijven.

Van Kaas said...

De argumenten die in de propaganda worden genoemd - dat volgens internationaal recht een bezetter geen eigen bevolking in bezet gebied mag vestigen en de natuurlijke rijkdommen niet mag exploiteren - blijken uitstekende argumenten.
De geldigheid wordt zelfs erkend door Israelische bronnen die bij wijze van tegenargument wijzen naar Marokko. Dat land doet hetzelfde in West-Sahara, maar daarover zou niet zo luid worden geklaagd. Dat laatste is waar en vooral wat betreft de krtitiek op Israel uit Marokkaanse hoek.
Beide landen schenden het internationaal recht. Afzijdigheid bij en afwijzing van dergelijke schendingen van buitenstaanders kan je alleen beschouwen als een aanval van die buitenstaanders als je met je nek diep in de shit zit.

Jan said...

@Van Kaas, Niemand betwist het verbodsartikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie voor een bezettende macht om haar bevolking over te brengen naar het bezettende gebied.
Maar het Franse Hof van Versailles heeft onlangs dit argument ter zake van Israel van de tafel geveegd.
Hof van Versailles

Uw Israëlische bron is natuurlijk niet meer dan een artikel in een Israëlische online krant, en die mening kan je echt geen juridische status geven