Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, June 25, 2018

Felicia Langer is gestopt met Palestineren

De in Duitsland levende Israëlische advocate Felicia Langer is afgelopen donderdag 21 juni in Tübingen gestorven. Op de anti-Israëlische -blogs en -twitters wordt ze uitgebreid geëerd als zijnde 'holocaust survivor', 'communist' en 'eerste advocaat die Palestijnen verdedigde'. Dat is allemaal goed en wel, maar wat heeft Felicia Langer voor Nederland betekend?

In Nederland horen we in 1971 voor het eerst van Felicia Langer, als de Gulf-raffinaderij in Europoort, door een Palestijnse PFLP-gevechtseenheid, wordt aangevallen. Evelyne Barge staat behalve voor deze terreurdaad, in Jeruzalem terecht voor het beramen van bomaanslagen op negen hotels in Jeruzalem. Ze wordt door Felicia Langer verdedigd. (Het Parool, 03-08-1971)

In 1973 publiceert het Palestina Komitee Nederland een uitgebreide brief van Felicia Langer, waarin ze betoogd, dat het met de mensenrechten in Israëlische gevangenissen slecht gesteld is. De jaren daarna zal de samenwerking tussen Felicia Langer en het Palestina Komitee nog hechter worden.

In 1974 neemt Felicia Langer, op verzoek van de Nederlandse ambassade de verdediging van drie leden van het Palestina Komitee afdeling Leiden op zich. In het boek 'Reisdoel Palestina' beschrijft Margot Heijnsbroek hoe ze een bouwtekening van een bom naar Israëlisch grondgebied smokkelt en daarbij gearresteerd wordt. Door toespraken van Felicia Langer in Amsterdam wordt duidelijk, dat ze niet alleen advocaat van Palestijnen en terroristen is, maar ook als activiste de doelen van haar cliënten onderschrijft.

In 1976 heeft het Nederlandse Palestina Komitee twee keer met Felicia Langer te maken. Eerst wordt Lidwina Janssen op vliegveld Ben Goerion opgepakt. Ze is lid van  de Rode Jeugd en is de avond voor haar vertrek bij de afdeling Hoogeveen van het Palestina Komitee op bezoek geweest. Adri Eeken heeft haar een fototoestel gegeven en gevraagd foto's van het vliegveld Ben Goerion te nemen.
Advocate Felicia Langer zwakt het verhaal enigszins af door te vragen: "Wat heeft ze dan gefotografeerd?" (Een Hollandse Stadsguerilla; blz 148)

Ter zelfdertijd wordt de leider van het Medisch Komitee Palestina, Ger Dassen, van een bootje voor de kust van Libanon geplukt en ondervraagd. Een medewerker van Felicia Langer is zijn advocaat.
Korte tijd zitten Ger Dassen en Lidwina Janssen in dezelfde gevangenis. Ook hier is de vraag gerechtvaardigd, of een gearresteerde verdachte, ook al help hij de PFLP, recht heeft op een  advocaat. Het volgende voorbeeld laat echter zien, dat Felicia Langer de doelstellingen van de gearresteerden steunt.

In het verslag van het dagelijks bestuur van het Palestina Komitee van 12-2-1979 wordt een mei-manifestatie aangekondigd, waarbij Felicia Langer gaat spreken. Achter haar naam de toevoeging: advocaat van onder meer Lidwina Janssen. (IISG;Palestina Komitee; Doos6)

Begin 1977 komt Felicia Langer in opspraak, als ze namens de communistische partij Rakah, contact legt met de dan nog verboden PLO. (Nieuwsblad van het Noorden; 11-01-1977 )

In 1978 verdedigt Felicia Langer de Amerikaanse Terry Fleener, die op 25 oktober dat jaar, op Ben Goerion is gearresteerd. Zij staat wegens spionage voor Palestijnse terreurgroepen terecht. Ook deze keer beweert Felicia Langer, dat er niets aan de hand is.

Op 31 januari 1978 wordt Lidwina Janssen in hoger beroep tot zes jaar veroordeeld.

Als in 1981 de leden van de Rote Armee Fraktion Thomas Reuter en Brigitte Schulz aan Israël worden uitgeleverd, vragen ze onmiddellijk om Felicia Langer als advocaat. Aangezien ze door een militaire rechtbank zullen worden veroordeeld, komt zij echter niet in aanmerking als advocate.

We schrijven intussen 2017. Door een merkwaardig toeval wordt bekend, dat de Palestijnse terreur-organisatie DFLP een congres in Rijswijk heeft georganiseerd. Van de 'usual suspects' is niemand uitgenodigd, behalve de pro-Palestijnse straat-activist Simon Vrouwe. een onderzoek wordt gestart en zionistische groepen proberen er achter te komen, wie de genodigden van het congres zijn. Wie schetst onze verbazing en dat van vele andere huivrouwen, als blijkt, dat Felicia Langer één van de organisatoren is.

Het hotel waar de organisatoren kamers heb een geboekt, om te slapen, maakt de boeking haastig ongedaan. Het is de laatste keer dat we in Nederland van Felicia Langer horen. 

Nu is ze dood. Door de verhalen van Felicia Langer, met die van Jaap Hamburger, Benjie de Levie en Heddy Epstein te vergelijken, kom ik steeds meer tot de overtuiging, dat het 'communistisch' zijn, of in ieder geval 'links' zijn, een belangrijke drijfveer is. De Joodse identiteit wordt er met de haren bijgesleept om een punt te maken.

Dat de kritiek op het Israëlische beleid mensen er toe brengt het terrorisme te steunen, waardoor slachtoffers vallen, dat is onbegrijpelijk. Zoals wel meer gebeurtenissen uit de jaren zeventig onbegrijpelijk zijn.

1 comment:

Jan said...

Felicia Langer-Weit lijkt het klassieke verhaal van de kindsoldaten, die gedwongen wordt hun eigen ouders te verraden of zelfs eigenhandig te vermoorden. Hiermee maak je ze medeplichtig en onvoorwaardelijk trouw aan het systeem.
Het Stalinregime hanteerde die strategie ook getuige de Stasi (Oost-Duitsland)

Felicia Langer-Weit heeft nooit afstand genomen van Stalin, terwijl Stalin toch haar vader heeft vermoord.
Ze stond zelfs bekend als een compromisloze volgeling van Stalin.