Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, June 09, 2005

Goeie Goden

Goeie Goden
de verschillen tussen religies voor webloggers verklaard en uitgelegd door
keesjemaduraatje

Veel heidenen, ex-gelovigen en andere atheïsten denken dat alle religies onzin en één pot nat zijn. Toch zijn er wel verschillen tussen religies te ontdekken die van belang zijn. Zo kunnen we in religies revolutionaire , onderdrukkende, berustende, wijsheidgevende, rijk-makende en arm-makende elementen ontdekken.

arm en rijk
Het is opvallend dat de protestants geörienteerde landen over het algemeen rijk zijn. In Groot-Brittanië loopt de scheidslijn tussen Ierland en Noord-Ierland. Ierland is katholiek en Noord-Ierland is Protestant. Dit verschil wordt verklaard uit het feit dat de protestantse religies de rijkdom die hier op aarde vergaard wordt zien als een teken van God en een zegenende beloning voor het werk dat hier op aarde gedaan is. Terwijl de Rooms-Katholieke kerk zoals bekend een veel kritischer houding ten opzichte van geld verdienen heeft. Zo mochten Rooms-Katholieken in de Middeleeuwen niet met geld handelen, een baan die door de, uit de gilden uitgesloten, joden overnamen.

Het is in Nederland opvallend dat de protestanten ín de polder wonen: Purmer, Wormer, Alblasserwaard, terwijl de katholieken op de duinen wonen: Egmond, Castricum. Dus zeg maar: protestant zijn betekent hard werken in het zweets uwer aangezichts, terwijl de Rooms-Katholieken er een gemakkelijker ontspannener levensstijl op na houden.

Arm en Rijk nu
Het is dan ook geen toeval dat de islamitisch geörienteerde landen over het algemeen arm zijn (Syrië, Jordanïe) en dat de landen in dezelfde regio, die een andere religie aanhangen rijker zijn (Libanon, Israël). Dat heeft ook te maken met een gebrek aan een welgestelde middenklasse die banen voor andere groepen creeërt. Bij gebrek aan vrijheid in een land kan zo'n middenklasse niet ontstaan. Zo zijn er ook binnen landen graverende verschillen in welvaart te zien, die met verschil in religie te maken hebben. Juist in landen waar de Islam als staatsreligie wordt verdrongen door een seculiere staatsmacht, wordt snel een duidelijke economische ontwikkeling waargenomen. (Tunesïe, Egypte, Marokko)

sociale mobiliteit
Er zijn religies die de sociale mobiliteit stimuleren. Dat wil zeggen dat de aanhangers van de religie zich niet met een sociale klasse verbonden voelen, maar naar bóven willen. Het is dan ook geen toeval dat bijna alle managers van Albert Heijn van het Gereformeerde geloof zijn. Dat veel ministers in Nederland de afgelopen 50 jaar van Gereformeerde afkomst zijn: J.P. Balkenende, Aart de Geus, Jan Hein Donner, Joop den Uijl, Barend Biesheuvel (Ging met mijn oma ter kerke), Wouter Bos (toekomstig) etc. etc. Terwijl maar 1500.000 mensen in Nederland zich Gereformeerd noemen.
Dit heeft alles te maken met het revolutionaire elan van de grondlegger van deze religie: Abraham Kuijper, die een groep van zogenaamde "Kleine Luijden" (arme mensen) aanvoerde en niet alleen een kerk en een politieke partij (AR) stichtte, maar ook de Vrije Universiteit.

Voorbeelden van soortgelijke voorvarende religieuze groepen zijn in het Midden Oosten de Kopten,Druzen en Baha'i. In China doet nu de Falun Gong van zich spreken. Zo zijn er talloze voorbeelde te noemen van religies die de aanhangers in een sociaal betere positie doen bewegen.

Bevrijdende Vleugels
Toen ik op de Vrije Universiteit ooit in het begin van de Tachtiger Jaren een bijvak "Religieuze Antropologie" deed, vertelde een Rooms-Katholieke docent me enthousiast over de Poolse opstand van de werfarbeiders die door de Rooms-Katholieke Kerk gesteund werden en midden op straat de biecht deden. Dat was zeker een zeer sterk beeld dat op onze netvliezen gegrift blijft staan en een voorbeeld van het bevrijdende element in deze religie. Uiteindelijk kwam het communisme er door ten val.

Andere voorbeelden van bevrijdende religie zijn de "Bevrijdingstheologie" in Zuid-Amerika en de verschillende bevrijdingstheologen in Afrika ( Bisschop Tutu, Dominee Busak)

4 comments:

AGS said...

Interessant verhaal, Kees.

Je doet een aantal uitspraken die met cijfers onderbouwd zouden moeten kunnen worden. En die uitspraken zijn:

1. Het is opvallend dat de protestants geörienteerde landen over het algemeen rijk zijn

2. Het is in Nederland opvallend dat de protestanten ín de polder wonen: Purmer, Wormer, Alblasserwaard, terwijl de katholieken op de duinen wonen

3. Het is dan ook geen toeval dat de islamitisch geörienteerde landen over het algemeen arm zijn (Syrië, Jordanïe) en dat de landen in dezelfde regio, die een andere religie aanhangen rijker zijn (Libanon, Israël).

4. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan een welgestelde middenklasse die banen voor andere groepen creeërt.

5. Bij gebrek aan vrijheid in een land kan zo'n middenklasse niet ontstaan.

6. Zo zijn er ook binnen landen graverende verschillen in welvaart te zien, die met verschil in religie te maken hebben.

7. Juist in landen waar de Islam als staatsreligie wordt verdrongen door een seculiere staatsmacht, wordt snel een duidelijke economische ontwikkeling waargenomen. (Tunesïe, Egypte, Marokko)

8. Er zijn religies die de sociale mobiliteit stimuleren. Dat wil zeggen dat de aanhangers van de religie zich niet met een sociale klasse verbonden voelen, maar naar bóven willen

En dan vraag ik me af, Keesje: kuin je alle bovenstaande beweringen van cijfers en 'verbanden' voorzien? Als verhaal leest je stukje prettig weg maar gaat het ook ergens over (bestaat er een statistische/logische basis voor je verhaal). Als die basis er niet is dan (excuses voor mijn taalgebruik) 'lul je maar wat uit je nek', nietwaar ;) ?

En jammer dat je vasthoudt aan je bewondering voor Zionist Nathan Sharansky.

Overigens: Emma Goldman draait zich op dit moment in haar graf om. Ik denk namelijk niet dat Emma Goldman in een zelfde groep geplaatst wil worden als Hillary Clinton of (nog erger!) Margaret Thatcher.

Een beetje respect voor de anarchisten aub, Keesje. Dat je niet meer 'gelooft' in anarchisme is een ding maar om dan maar meteen Emma Goldman in hetzelfde rijtje als Margaret Thatcher en Hillary Clinton te plaatsen... dat gaat me echt te ver!

En.... over Erich Mühsam vond ik het volgende:stukje tekst:

"Hoewel hij anarchist was, erkende hij de noodzaak van de diktatuur van het proletariaat in de vorm van de arbeidersraden en speelde hij een belangrijke rol in de Beierse radenrepubliek van 1919."

Is Keesje 'fan' van een voorstander van de diktatuur van het proletariaat ;) ?! Is Keesje een socialist in schaapskleren ;) ?!

keesjemaduraatje said...

Er is wel een overeenkomst tussen de personen die links in de marge van het weblog staan. Namelijk de dode personen zijn vermoord door fascisten omdat ze grapjes bleven maken en kritiek bleven leveren: Theo van Gogh, Erich Mühsam, Jo de Haas. dat twee daarvan anarchisten zijn speelt geen rol. Je moet toch iéts zijn. Ayaan wordt door fanatici bedreigd. Nathan bleef geloven in een vrije wereld ondanks socialistische diktatuur.

Joska Fisher en Daniel Cohn-Bendit bewonderen ik gewoon. (Mijn generatie die aan de macht is gekomen)Daar kan ik niets aan doen. Golda Meir en Margareth Thatcher zijn sterke vrouwen.

Hillary en Emma staan op het punt weer uit de "hall of fame" gedonderd te worden, net als Agnes Kant die verwijderd is. Emma omdat het een sjacherijnig wijf geweest schijnt te zijn en Hillary omdat ze er toch niet helemaal in past. Maar of iemand nu zionist, conservatief of anarchist is , dat maakt voor zijn moed en persoonlijkheid geen verschil.

Ik ben een bewonderaar van Erich Mühsam, maar niet van "de diktatuur van het proletariaat", omdat niemand me daar tot nu toe het adres en telefoonnummer van kon geven.

Wat betreft het uit me nek lullen: natuurlijk lul ik uit mijn nek. Ik ga geen statistische cijfers geven, omdat die ook niet geloofd worden. Iedereen neemt alleen die informatie op die hij van de voren al als geloofwaardig heeft ingeschat. Dingen die je niet wilt zien en waarnemen, zie je ook niet. Castricum was een katholiek dorp dat kan je van me aannemen, of ook niet. Bovendien wil ik geen nieuwe politieke of religieuze beweging stichten. Dus hoef ik ook niemand te overtuigen. Jezus Christus heeft gezegd: Wie oren heeft om te horen, die hore!

keesjemaduraatje said...

1. Het is opvallend dat de protestants geörienteerde landen over het algemeen rijk zijn
rijk: Engeland, Zweden, Denemarken
arm: Spanje, Portugal, Ierland
Bron: Max Weber. The Protestant Ethic
UItzondering: Zuid-Duitsland=Katholiek

2. Het is in Nederland opvallend dat de protestanten ín de polder wonen: Purmer, Wormer, Alblasserwaard, terwijl de katholieken op de duinen wonen

Katholieke dorpen: Castricum, Egmond, Bergen,
Gereformeerde dorpen: Andijk, Purmer, Wormer, Tholen, Zierikzee etc

3. Het is dan ook geen toeval dat de islamitisch geörienteerde landen over het algemeen arm zijn (Syrië, Jordanïe) en dat de landen in dezelfde regio, die een andere religie aanhangen rijker zijn (Libanon, Israël).
bron
Wikepedia
dit is een moeilijk te bewijzen stuk, omdat er ook veel rijkdom door olie gegenereerd wordt en daar hoeft nauwelijks voor gewerkt te worden.

4. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan een welgestelde middenklasse die banen voor andere groepen creeërt.

5. Bij gebrek aan vrijheid in een land kan zo'n middenklasse niet ontstaan.

6. Zo zijn er ook binnen landen graverende verschillen in welvaart te zien, die met verschil in religie te maken hebben.

7. Juist in landen waar de Islam als staatsreligie wordt verdrongen door een seculiere staatsmacht, wordt snel een duidelijke economische ontwikkeling waargenomen. (Tunesïe, Egypte, Marokko)

8. Er zijn religies die de sociale mobiliteit stimuleren. Dat wil zeggen dat de aanhangers van de religie zich niet met een sociale klasse verbonden voelen, maar naar bóven willen

keesjemaduraatje said...

Dus ik wilde maar zeggen: onze God is een hele goeie God!!