Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 01, 2006

Jehova's Getuigen in Kamp Vught

Tentoonstelling over de vervolging van Jehova's Getuigen tijdens de Tweede Wereld Oorlog

Vandaag is een tentoonstelling begonnen over de Jehova's Getuigen in het kamp Vught.
"
Vanuit hun diepste overtuiging verzetten zij zich openlijk tegen het totalitaire nationaal-socialistische systeem. Zij weigerden 'Heil Hitler' te zeggen, omdat zij alle heil van God verwachtten. Ook weigerden zij de nazi-vlag te groeten, krijgsdienst te verrichten, te werken in de oorlogsindustrie en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de staat af te leggen. Ook weigerden ze lid te worden van de NSDAP.
"

"
Opmerkelijk is dat het aantal Jehovah's Getuigen in oorlogstijd is toegenomen. Telde Nederland in de zomer van 1940 ca. 500 Jehovah's Getuigen in 1944 was hun aantal tot ruim 1800 gestegen en medio 1945 waren het er 3125. De Jehovah's Getuigen zijn na de joden de zwaarst getroffen geloofsgemeenschap. Het grote verschil tussen hen is dat de Jehovah's Getuigen de mogelijkheid hadden om aan verdere vervolging te ontkomen. Als zij namelijk de zogenaamde afzweringverklaring ondertekenden, werden ze onmiddellijk in vrijheid gesteld. Verreweg de meeste bleven 'getrouw aan hun geloof' en kozen daarmee voor gevangenschap met alle verdere gevolgen.
"
Een religieuze anti-staat opvatting is voor mij veel overtuigender dan religieuze fanatici die anderen hun wil op willen leggen. De volgende keer dat er weer een Jehova's Getuige aanbelt op zondagmorgen, mag hij even zijn voet tussen de deur houden.

16 comments:

Rinus Duikersloot said...

Maar laat hem nog niet binnen! Ik lees op hoeiboei het volgende commentaar van Barry: "Even een aantekening bij de Jehova Getuigen maken Ariël. Jehova's stuurden ook in de oorlog hun kinderen op bekeerpad, waarmee zij verschrikkelijke risico's liepen. Onbegrijpelijk om je kind op risico van deprotatie bij een NSBer te laten aanbellen. Jehova's werden niet vergast, maar in het mooie dagboek van Buber Neumann in Ravensbrück over haar vriendin Milena Jeszenska die de vriendin van Franz Kafka was, is er een huiveringswekkende scene waarin een Jehova getuige op sterven lag, terwijl toen net het besluit was genomen om zieke gevangenen te extermineren. Als Jehova's een verklaring ondertekenden dat zij hun geloof opgaven en afzagen van hun zendingswerk, konden zij die zelfde dag het kamp verlaten. Milena die wist dat dit besluit genomen was raadde de zieke vrouw met klem aan om de verklaring te ondertkenen om zo haar leven te redden, want in het ziekenbarak zou zij zo een besmettelijke fatale ziekte oplopen. Toen de rest van de Jehova getuigen daarachter kwam hebben zij de vrouw op zo'n verschrikkelijke wijze onder druk gezet om daar van af te zien en haar voor de gemeenschap dood verklaard. Zij hebben zich naar andere gevangen totaal onverschillig opgesteld en waren bereid voor hun geloof zelfs hun kinderen op te offeren. Behoorlijk shockerend die verhalen."

http://hoeiboei.web-log.nl/log/4844248

Ariël Bruéns said...

Wat is je doelstelling met dit verhaal Rinus ? Hoe waar is dit verhaal ? Jehova's Getuigen hebben het allemaal aan zichzelf te danken dus moeten niet zeuren ? De nazi's deugden niet maar hierin hadden ze gelijk ? Wat een idioten dat deze mensen voor hun principes opkwamen tegenover een nazi macht ? Kom laten we de vervolging van Jehova's Getuigen nog maar eens dunnetjes overdoen, want wie zijn zij dat ze er andere principes dan Barry en Rinus op na houden ?Licht eens toe Rinus ? Zie voor mijn uitgebreidere commentaren op dit verhaal de link die Rinus geeft onderaan zijn citaat.

keesjemaduraatje said...

mijn vader ging ook op zijn 16e al illegale kranten wegbrengen. Dat was misschien ook onverantwoordelijk van mijn oma en opa. Maar daardoor hebben we nu wel een vrije pers en een democratie. Uit die illegale bladen zijn Vrij Nederland, het Parool en Trouw voortgekomen.

Rinus Duikersloot said...

@ keesjemaduraatje

Je vader werd niet gedwongen door zijn ouders neem ik aan en hij wou niet sterven voor één of ander mal geloof. Die verhalen uit het concentratiekamp vind ik ook weerzinwekkend. Allemaal voor het Koninkrijk Gods. Mensen interesseren hen kennelijk niks.

@ Ariël Bruéns

Ik heb het ook op het andere log gezegd. Je leest allemaal dingen in de bijdrage van Barry die ik er niet in zie staan. Wat mij alleen maar interesseert is of het waar is of niet. Je hebt dus het dagboek van Buber Neumann en de interviews van Barry met Jehova's getuigen uit de kampen. Jij zegt simpelweg: het kan niet waar zijn. Waarom niet? Dat neemt niet weg dat er ook andere verhalen kunnen zijn maar dat zegt niks over deze verhalen.

keep the poll alive said...

en check even onze poll wat jij er van vind!!!!

Rinus Duikersloot said...

Pijnlijke vragen? Waar heb je het over? Ik wil slechts weten hoe het zit.

De reden waarom ik de bijdrage van Barry hier plaatste is de volgende opmerking van keesjemaduraatje: "Een religieuze anti-staat opvatting is voor mij veel overtuigender dan religieuze fanatici die anderen hun wil op willen leggen."

Dat blijkt dus niet zo te zijn!

Ariël Bruéns said...

Waaruit blijkt dat Rinus !!! Uit één zonderling verhaal van Barry ? Dat jij maar al te graag aanneemt als waar omdat dit jou zo wel past ?

Ariël Bruéns said...

Ik verwijs voor de rest van de discussie naar het weblog van hoeiboei.web-log.nl. Op deze wijze speelt Rinus een beetje de vermoorde onschuld en legt me op beide weblogs telkens dezelfde vragen, desnoods in een andere volgorde, voor, en moet ik mijn antwoorden telkens herhalen. Mijn inziens staan Rinus en Barry al een poosje schaakmat op hoeiboei. Maar lees dat zelf maar.

Rinus Duikersloot said...

Dacht het niet!

http://hoeiboei.web-log.nl/log/4844248

Ariël Bruéns said...

Neuh, je probeert telkens de stukken van het bord te slaan en als ik even omkijk speel je vals :D

Rinus Duikersloot said...

De zoveelste beschuldiging zonder onderbouwing.

Ariël Bruéns said...

Hahaha, en dat zeg jij !? Geweldig !

jamilla said...

ik zelf ben jehovah getuigen..
en ik nodig jullie allemaal om maandag 2 april om op de gedachtenisviering te komen.
ik ben 11 jaar en ik ben trots op mijn geloof!!
dus als je wat meer wil weten over mijn geloof kom dan 2 april naar de gedachtnisviering in roosendaal.
iedereen is welkom!!!
-xxx- jamilla

jamilla said...

enne oowjah..
jehovah's getuigen droegen in de tweede wereld oorlog een paarse driehoek!!!
(een leuk weetje)

matthew said...

Jehovah's getuigen zijn niet de schuldigen als het draait over gepakt en gevangen gezet worden in concentratie kampen in de tweede wereld oorlog.
De reden dat ze zo weren behandeld is het volgende.
De bijbel is gods woord [hij heeft het samengesteld en geinspireerd] en daarin staat dat je moet luisteren naar de regeringen tot zover ze niets verbieden dat in tegenstelling met dat wat van jehovah god komt.
Lees maar zelf als jullie durven in de bijbel[De vertaling kan verschillen per bijbel maar betkend ongeveer overal hetzelfde] in : Titus 3:1
Blijf hen eraan herrinderen onderworpen te en gehoorzaam te zijn aan regeringen en autoriteiten als regeerders bereid te zijn tot ieder goed werk.

en

[handelingen 5 : 29] waar petrus zegt dat wij god als regeerder meer moeten gehoorzamen dan mensen.

Zolang de wetten die de regering niet in botsing komen met de wetten die jehovah opgeeft moeten wij ze opvolgen.

Hitler dwong om de eer en heiligheid van zijn naam en ras terwijl hij andere die dat niet erkende afslachtte.

Hij wilde jehovah's getuigen in zijn leger hebben maar zelfs de duitse getuigen deden hier niet aan mee en werden gevangen gezet.
In die concentratie kampen kwamen vele om maar bleven toch getrouw aan hun geloof.
Zij zullen dalijk hun beloning in de vorm van een opstanding en eeuwig leven krijgen in een aardse paradijs.

Dit is geen larikoek en jehovah's getuigen zijn geen malle mensen, begrijp waarom ze de dingen doen die ze nu doen en dan begrijp je het vast wel.
Ik weet dat het nu een beetje wazig klinkt en dat komt zegt de bijbel door satan die zich voor blijft doen als een engel des lichts.[2 korinthiers 11:14]
De mensen lopen achter hun eigen willetje aan en dat is wat satan verspreid.
Maar wat is nou beter om te doen als je een auto koopt?
Luisteren naar de originele maker en ontwerper ervan [jehovah] of naar een ruziemaker [satan].
Satan is op pad om zo veel mogelijk mensen met zijn vernietiging mee te sleuren en trekt alles uit de kast om dat te doen.
Hij is intilligenter dan ons mensen maar toch kunnen wij slimmer zijn door niet zoals hem te handelen en weg te gaan maar om trouw aan jehovah de almachtige schepper te luisteren.

Hebben jullie nog vragen mail gerust naar mij dan kan ik jullie wellicht wat meer vertellen.
Ook als je geinterreseerd bent kun je mij gerust mailen op : blackaylie@hotmail.com
Tot zover mensen.

Fifigytro said...

powerfull speech ik ga mailen...wel een rare mail adress.