Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, March 19, 2006

Links en Rechts

door Keesjemaduraatje

vandaag deed mijn Nederland 1 het niet en daarom kon ik niet naar de Moslimomroep kijken, wat jammer is omdat mijn moslim-broer daar regelmatig aan items meewerkt. Vorige week was er nog een bericht over de Syrische vluchtelingen die door de Syrische geheime dienst zijn ondervraagt, terwijl er niemand van de IND bij aanwezig was. Helaas werd er alleen verteld dat de Syriers hadden gezegd: "wij zijn generaals". Ik had wel eens willen weten wat zo'n geheime dienst man nog meer aan een asielzoeker vraagt en wat er verder afgesproken is. Krijgt hij nou zijn papieren, of laten ze hem toch niet binnen? Aangezien een goede vriend van ons en zijn familie dit ook te wachten staat, is dit voor mij een belangrijk thema.

Vandaag werd het dus noodgedwongen naar Buitenhof kijken, wat ook wel weer leuk was, want Minister Dekker van Volkshuisvesting was te gast en die zei dat ze voor 90% van de huurwoningen bepaalde wat de huurstijging zou zijn. Dat is een getal waar de DDR zich niet over zou hoeven te schamen, zei ze er nog bij. Dus, wat nou "neo-liberaal klimaat". Het is nog steeds zo dat er mensen in de Jordaan in Amsterdam voor 300 euro per maand wonen, in huizen waar een goedbetaalde yuppie graag 900 Euri voor neer zou tellen. Geen wonder dat de PvdA dat niet wil veranderen, anders waren ze zo hun potentiële kiezers kwijt.

Daarna was er nog een commentaar van Ronald Plasterkwaarin werd gezegd : "Het is van alle tijden: mensen die zeggen dat links en rechts niet bestaan, die zijn rechts". Dat is interessant, want ik heb dat de laatste vier jaar eigenlijk gezegd. Dus, volgens deze uitspraak ben ik toch rechts. Het is hard om te constateren, maar het is waar.

Ronald Plasterk kon mij tenminste uitleggen en duidelijk maken, waar het de komende jaren in de Nederlandse politiek over gaat: collectivisme of eigen verantwoordelijkheid. Als je aan de bovenkant van de samenleving leeft, is het natuurlijk altijd gemakkelijk om over eigen verantwoordelijkheid te praten. Tegelijkertijd gaan zelfs de linkse partijen er nu vanuit, dat het huidige sociale zorgstelsel zo niet kan blijven bestaan. Ronald Plasterk waarschuwt de linkse partijen om niet mee te gaan in deze afbraak van de sociale voorzieningen.

Er zit nog een andere component aan het thema "eigen verantwoordelijkheid", namelijk wie je de schuld geeft van je eigen ellende. Als je geen stageplaats kan vinden, of al twee jaar werkloos bent of geen WAO uitkering krijgt. Wie is de schuldige daarvoor? Het antwoord op die vraag bepaald of je extreem-links, links of rechts bent.
De oplossing van rechts is: je moet zorgen dat je zo goed bent, dat je wel een stageplaats krijgt.
De linkse partijen geven de werkgevers en de samenleving de schuld. Daarom willen ze werkgevers dwingen om stage-sollicitanten anoniem te laten solliciteren en dat soort ongein.

5 comments:

Steady Freddy said...

Salaam Keesje,

Typisch dat jij niet eens je afvraagt hoe het kan dat leden van de Syrische geheimedienst op Nederlandse bodem allemaal kunnen eisen en afdwingen. De asielzoeker is met valse voorstelling van zaken naar dat gesprek gelokt om er uiteindelijk de mensen te treffen waarvoor hij gevlucht was. Hij vertelde wel degelijk over wat ze wilden weten, namelijk of hij een politiekvluchteling is. Als hij zijn papieren krijgt zal hij op basis van die informatie waarschijnlijk bij aankomst worden opgepakt. Het is jammer dat je zo selectief hoort wat er gezegd wordt en je niet afvraagt wat onze minister voor ogen staat om met een regime van het 'as van het kwaad' samen te werken.Misschien moet je gewoon nog eenkeer kijken, of anders de reportage van de collega's van Netwerk.

http://nmo.omroep.nl/cgi/nmo/index.php?s=4&id=10

http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=219023

p.s. Er is 1 positief feit op te merken over minister Verdonk en dat is dat ze de werkgevers heeft opgeroepen om nou eindelijk eens werk te maken van de ongelijke behandeling van moslims op de arbeidsmarkt. Ben je bang dat als er anoniem gesolliciteerd moet worden er eindelijk keiharde cijfers komen over deze vorm van discriminatie?

keesjemaduraatje said...

het is maar de vraag of dat zo positief is van Minister Verdonk. De "allochtonen" worden zo gedwongen hun identiteit te verloochenen. Ze moeten zich anders voordoen dan ze zijn. Het mag volgens mij niets uitmaken wat voor achtergrond je hebt, als je goed bent moet je gewoon aangenomen worden.

Steady Freddy said...

Het is erg positief als een minister werkgevers aanspreekt op hun verkapt discriminerende beleid qua allochtone werknemers aannemen. Ik sprak een Marokkaanse man die in twee jaar vierhonderd keer had gesolliciteerd en toen pas werd aangenomen. Hij zal volgens jou wel niet goed zijn geweest maar je kunt niet ontkennen dat hij zijn best niet heeft gedaan. Het is gewoon een feit dat mensen vanwege hun afkomst geen baan of stage vinden. Bij callcentra wordt jongeren geadviseerd hun Arabische achternaam maar te veranderen in een Hollandse.
Ik ben tegen anoniem solliciteren mits mensen op kwaliteit worden geselecteerd en niet op afkomst, maar wie garandeerd dat?

Steady Freddy said...

Trouwens de heer Wilders, zegt in zijn program dat hij naast het aanpassen van artikel 1 van de grondwet ook wil dat de overheid discriminatie bij sollicitaties en de toegang tot dicotheken aanpakt. Ik krijg net de jaarcijfers binnen over discriminatie zaken in Nederland. Het is hier te downloaden:

www.discriminatiezaken.nl/doc/jaarcijfers2005.pdf

keesjemaduraatje said...

misschien is het ook een goed idee om eens het VMBO af te maken in plaats van altijd over discriminatie te praten en verder niets uit te voeren