Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, March 21, 2006

Pim is dood

een intelligente Gymnasiast stelde mij de vraag: " wat bedoelde je nou met de stelling "Pim is nu echt dood?"". Ja, daarmee refereer ik aan het verschil tussen de lijfelijke dood en de historische dood. Sommige politici en filosofen leven nog lang door, nadat zij reeds lijfelijk gestorven zijn. Voorbeelden zijn Marx, die pas in 1989 (val van de muur) historisch dood was en Bakounin, die in 1936 (Spaanse burgeroorlog)historisch stierf. Thorbecke leeft door in de Nederlandse grondwet. Adolf Hitler stierf historisch gelijktijdig met zijn lijfelijke dood.

Pim Fortuyn leefde nog een tijd voort in de openheid en de directe vertegenwoordiging in de Nederlandse politiek. Veel mensen gingen zich opnieuw voor politiek interesseren. Thema's die jarenlang niet ter sprake konden komen, werden op het Internet en in de Tweede Kamer bediscussieerd.

Als dan de stelling luidt "Pim is nu echt dood", dan bedoelen we dat die periode al weer voorbij is. Coalitieonderhandelingen vinden weer op biddag en in achterkamertjes plaats. Wouter Bos klaagt over de vele "allochtone" gemeenteraadsleden, die het volk niet goed zouden vertegenwoordigen. Daarmee laat hij duidelijk zien dat hij de democratie niet heeft begrepen. Het is juist goed dat veel mensen bij de verkiezingen zijn betrokken en natuurlijk stemmen ze op iemand die hen vertegenwoordigt.

Er dreigt weer een meerderheid voor de PvdA, die meteen weer de WAO en de andere sociale voorzieningen flink zal verhogen. Het bedrijfsleven zal weer worden beknot en gereglementeerd.
Kortom, de geest van Pim is definitief weer terug in de fles.

Natuurlijk heeft Geert Wilders vandaag net een voorstel gedaan dat rechtstreeks uit het brein van Pim komt: "Schaf artikel 1 van de Grondwet af" , maar nu neemt niemand dat meer serieus. Gelukkig maar, want Artikel 1 is er niet voor bedoeld de verschillende burgers die elkaar discrimineren te bestraffen, maar juist om de burger tegen de staat te beschermen. Ook in die zin is Pim dood. Uit zijn mond klonk het nog wel grappig, omdat iedereen wist dat je een grondwet niet zo snel kan veranderen. Maar uit de mond van Geert Wilders klinkt het bedreigend.

8 comments:

pascalle said...

als je de tweede regel af wilt schaffen, bekijk dan meteen alle wetboeken even, dit is nou eenmaal taal der wetten, alles wordt minitueus uitgelegd om te voorkomen dat er meerdere interpretaties van mogelijk zijn. lekker zo laten dus, voordat een of andere idioot bedenkt dat sociale achergrond, religie, ras, levensovertuiging een geval al niet meer gelijk maakt en er misbruik van maakt.

keesjemadurtje said...

volgens mij is de grondwet er om de burger tegen de staat te beschermen, dus Artikel 1 geeft een grondrecht weer, namelijk dat je er recht op hebt gelijk als iedereen behandeld te worden. dat betekend inderdaad dat je, volgens dat grondrecht ,geen moskeeen kan verbieden en kerken toestaan. Dat je geen Islamitische scholen kan verbieden en christelijke scholen toestaan. Daarom wil Wilders dat artikel ook afschaffen. Maar afschaffing zou ernstige gevolgen hebben. Bij een eventuele islamitische meerderheid, kan je je er ook niet meer op beroepen.

pascalle said...

Spijker op de kop! Want wie zegt dat de nu heersende mening de heersende mening blijft?... en als we dan ons artikel 1 hebben aangepast naar de nu heersende moraal zou die over 100 jaar wel eens vreselijk achterhaald kunnen zijn...

Rinus Duikersloot said...

Gaat dat artikel ook niet over de relatie tussen burgers onderling? Bovendien schijnen we in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland geen grondwettelijke gerechtshoven te hebben waar de grondwet kan worden getoetst.

pascalle said...

daar heb je gelijk in, dat is wel vreemd, hebben we niet een officiele route om ervoor te zorgen dat de grondwet op alle punten relevant blijft? De discussie an sich is ook niet slecht, ook al ben ik het niet eens met diegenen die de discussie op gang brengen..

Rinus Duikersloot said...

Constitutioneel hof, dat is het woord wat ik zocht. Bedankt voor de aanvulling. Het zou me eigenlijk benieuwen welke artikelen van de grondwet dan voorrang zouden krijgen van een dergelijk hof aangezien enkele artikelen dus met elkaar in strijd zijn.

AVe said...

Vandaar dat dit hier dan als discriminatie wordt gezien?

Paardestaart said...

Hm - volgens mij moet dat artikel eruit omdat het de vrijheid van meningsuiting meaningless maakt...
En zoals iemand al zei: in sommige omstandigheden moet je wel degelijk discrimineren; op het gezonde verstand in om dergelijke gevallen dat artikel niet in steling te brengen moet je maar niet rekenen.
Het woord 'discriminatie' wordt trouwens zo te pas en te onpas gebruikt om elkaar ermee om de oren te slaan dat het net zo'n betekenisloos cliché is geworden als 'respect'...

Het is trouwens helemaal niet erg om onderscheid te maken; het gaat om wat je ermee doet.