Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 23, 2006

Revolutie en de Media

De invloed van nieuwe media op Revolutionaire Bewegingen
Door KeesjeMaduraatje

Revolutionaire bewegingen maken goed gebruik van moderne media en mischien kan je zelfs zeggen dat er revolutie ontstaat doordat er een nieuw medium wordt uitgevonden. De uitvinding van de boekdrukkunst maakte het mogelijk dat er snel vlugschriften gedrukt konden worden en de bijbel werd snel vermenigvuldigd. Dat is een belangrijke stimulans geweest voor de Reformatie en de 80-Jarige Oorlog. Verder terug in de tijd wilde ik maar niet gaan. Daarna heeft elke revolutie zijn bijbehorend medium gehad. Domela Nieuwenhuis was de eerste organisator van massa-bijeenkomsten in Nederland. De Russische revolutie gebruikte propaganda per film. De Nazis gebruikten radio en film. De protesten tegen de Vietnamoorlog werden zo massaal doordat de gruwelijke beelden direct op TV waren te zien. De val van de Berlijnse Muur werd mede gestimuleerd doordat de Oost-Duitsers naar de westerse TV keken. De Roemeense Revolutie tegen Ceaucescu werd zelfs live op de TV uitgezonden. Na de TV is het Internet het belangrijkste medium geworden. De Islamitische Jihad wordt in grote mate op het Internet uitgevochten, met onthoofdingsfilmpjes die ter download op servers worden gezet. De Chinese overheid probeert het tij te keren door Internet te beperken, maar dat zal heel moeilijk worden. De volgende revolutie zal ongetwijfeld per Podcast, camera-mobieltje en weblog uitgevochten worden.

Het weblog heeft ongetwijfeld een revolutionair potentieel, omdat je iets terug kunt zeggen. Het is dus democratisch en interactief. Politici en revolutionairen die het medium goed gebruiken kunnen er een enorme kracht mee ontketenen. Juist het beperken van de reactiemogelijkheden maakt het medium ineffectief. Het is haast niet mogelijk een ondemocratische revolutie per weblog te stimuleren. Autoritaire politici hebben ook moeite met het medium. Femke Halsema (hoewel niet erg autoritair, maar wel ideologisch) moest haar weblog zelfs afbreken.


No comments: