Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 04, 2006

Groei Mee

Door Keesjemaduraatje

Wat vinden jullie van het nieuwe verkiezingsprogramma (Groei Mee) van Groen-Links?

Afgezien van het feit dat ook Groen-Links voor een verkorting van de duur van de WW is, waar aan je weer kan zien dat die mensen nog nooit een gewone baan hebben gehad. Want als je als 50- of 55-jarige wordt ontslagen, dan heb je echt niet zomaar weer werk. Maar de Wijnandjes en de Femkes hebben nog nooit als werknemer gewerkt, dus die kunnen zich dat niet voorstellen. In die zin is Groen-Links dus liberaal geworden.

Maar wat staat er in het programma over het lijden van het "Palestijnse Volk"? Lees eerst eens dit en oordeel zelf:

"..Bij opsporing en vervolging van terroristen moeten politie, justitie en veiligheidsdiensten zich gesteund weten. Moslimterroristen zijn een groot gevaar, niet alleen voor het Westen. Vooral in islamitische landen maken zij veel slachtoffers. Bij de bestrijding van terrorisme moeten we wel zuinig zijn op de rechtsstaat. Die mag niet opzij worden gezet, zoals Bush doet in Guantanamo Bay. Het speelt hen die kiezen voor geweld in de kaart en maakt de wereld niet veiliger. Ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen vormt een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering. Het is cruciaal dat er een democratische Palestijnse staat komt, en dat Israël daaraan meewerkt. De Europese Unie moet de druk maximaal opvoeren op de partijen in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten om eindelijk tot echte oplossingen te komen. De spiraal van geweld en vergelding moet worden gestopt. ..."

Dat ziet er op het eerste gezicht redelijk uit. Pas als je de beruchte vraag gaat stellen: "wie heeft de schuld? "Dan merk je hoe bevooroordeeld het hele citaat is.
>
-George Bush tast met Guantanamo Bay de rechtstaat aan, maar er wordt niet gezegd waar het een reactie op is.
-Het conflict tussen Israel en de Palestijnen is een voedingsbodem voor radicalisering, wordt er geschreven, in plaats van dat het Islamofascisme een voedingsbodem voor radicalisering is.
-Er wordt op een democratische Palestijnse staat aangedrongen, terwijl de Hamas die hoop grondig de bodem in heeft geslagen.
-.. "en dat Israel daar aan meewerkt... "Dus het ligt volgens Groenlinks aan Israel dat er geen Palestijnse democratische staat is.

Al met al is dus het Groenlinks verkiezingsprogramma een ranzig stuk vooroordeel dat veel meer beschuldigingen aan het adres van de VS en Israel bevat dan het verkiezingsprogramma van de SP.

3 comments:

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

De schuldvraag staat bepaald niet centraal bij GroenLinks, en terecht. Waar er twee kijven...
Wel worden heel duidelijk Moslimterroristen als probleem benoemd.
In de GroenLinks manier van denken (en de mijne) onderscheid je 'voedingsbodem' en 'legitimatie'. Het conflict tussen Israël en Palestijnen vormt een deel van de voedingsbodem voor radicalisering van mensen die zich identificeren met die Palestijnen (maar ook voor mensen die zich identificeren met Israël!). Ze legitimeren hun radicalisering met een extreme interpretatie van de Islam.
Het mij niet helemaal duidelijk hoe Hamas de hoop op democratie de bodem ingeslagen zou hebben. De meerderheid van de Palestijnen lijkt iets te hebben van: nu HEBBEN we democratisch gekozen (met Hamas als onbetwiste winnaar), is het WEER niet goed...

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

het is je niet duidelijk hoe HAMAS de kans op democratie de bodem heeft ingeslagen, omdat je op dat oog blind bent. Je ziet wel de fouten van Israel, maar je ziet niet hoe diktatoriaal en ondemocratisch de HAMAS is. Dat een partij gekozen wordt, dat zegt niets. In de DDR werden ook verkiezingen gehouden en toen waren er ook al halfzachte christenen die zeiden dat daar de heilstaat was gecreeërd. De Hamas weigert Israel te erkennen en de reeds gesloten accoorden uit te voeren en heeft daardoor de kans op een langdurige vrede tegengewerkt.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Tuurlijk, er is heel veel aan te merken op Hamas. Dacht je echt dat ik dat niet zie??
Of ze intern democratisch zijn of niet, weet ik niet, maar dat ze democratisch min of meer aan de macht zijn gekomen binnen de Palestijnse Autoriteit (al moeten ze die delen met Abbas), leek mij tot nu toe buiten kijf.
Dat zegt niet alles en dat ze de vrede in de weg staan ben ik met je eens, maar dat (gebrek aan) democratie het probleem zou zijn, zie ik inderdaad niet.
Als dat door blindheid komt, zou ik dat graag nader uitgelegd krijgen.

Groetjes,

Wim