Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 03, 2006

Islam betekent Vrede!!

Door Keesje Maduraatje
Ik heb er nog eens over na zitten denken, om erachter te komen wat nu de posities zijn ten opzichte van de Islam. Hoe komt het dat we voortdurend langs elkaar heen praten als we het over de dreiging van de Islam hebben en waarom is het een onderwerp dat controverses oproept. Een aantal lezers van dit weblog vinden mij al rechts en ongenuanceerd, maar mijn mening over de Islam wordt door sommige nog veel te soft en naief gevonden. Ik ga er nog vanuit dat als moslims in democratische landen wonen en zich aan de grondwet houden, dat er dan een samenleven zonder geweld mogelijk is. De andere consequentie zou namelijk zijn, dat we een permanente strijd tegen de Islam zouden moeten voeren. Ik voer alleen strijd tegen de diktatuur van de Islam, net als ik dat tegen de diktatuur van het communisme en het marxisme gedaan heb. Islamisvrede6

Als je dus erkent dat de Islam een bedreiging vormt voor de democratie, mensenrechten en de wereldvrede, dat kan je nog van mening verschillen of dit inherent aan de Islam is of dat er een situatie mogelijk is waarin moslims in democratische landen wonen en op een vreedzame manier hun geloff beleiden. Nathan Sharansky schrijft in zijn boek "The Case for Democracy" dat er miljoenen moslims vreedzaam in westerse democratische landen leven. Democratie is dus een voorwaarde voor het vreedzaam samenleven van mensen.
Bij de mensen die niet erkennen dat de islam een bedreiging vormt, maken we nog een verschil tussen mensen die zeggen dat de Islam inherent vreedzaam is en mensen die zeggen dat het allemaal de schuld van anderen is. Met name Israel en de VS worden daarbij als zondebok gebruikt.

14 comments:

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Er zijn nog wel meer variaties mogelijk. De mijne: Islam is geen voldoende voorwaarde voor terrorisme. Er moeten ook mensen zijn die zich miskend of bedreigd voelen door datgene waartegen ze hun terrorisme tegen richten of die zich identificeren met anderen waarvoor dat geldt. Islam is evenmin een noodzakelijke voorwaarde voor terrorisme. Er is ook terrorisme dat op andere manieren gemotiveerd wordt. Of terrorisme een bedreiging vormt voor de samenleving hangt behalve van de materiële impact van aanslagen ook af van de reactie van de betreffende samenleving. Een voorbeeld is dat het toerisme naar Turkije op dit moment veel minder nadelige invloed lijkt te ondervinded van aanslagen door Koerden dan een aantal jaar geleden. Een voorbeeld waar ik ook altijd aan moet denken is de stoïcijnse reactie van de Londenaren op de V2-bombardementen in de 2e WereldOorlog.
Dat neemt niet weg dat bepaalde vormen van terrorisme onze samenleving bedreigen en dat de oorzaken daarvan deels in de Islam liggen.

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

je hebt het misschien zelf niet door en zoekt de nuance van een andere mening, maar je zit heel duidelijk in categorie "Ontkenning" en "door schuld van anderen"
Dat is geen schande, want 80% van de Nederlanders denkt zo. Maar jouw reactie is in ieder geval geen aanleiding voor een geheel nieuwe categorie in mijn denkraam.

AVe said...

Ik kan je deze tekst van harte aanraden:

http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2006/08/de_gematigde_is.html#comments

Volgens mij staat daar alles in.

keesjemaduraatje said...

@AVE: het artikel op jouw website gaat uit van optie: "inherent/ erkenning" Dat betekent dat je de Islam serieus neemt door dat te herhalen wat de Koran zelf zegt.

Ariël Bruéns said...

Ik ga voor: er bestaat geen gematigde islam. En anders zou ik die wel eens willen leren kennen.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Een nieuwe categorie is inderdaad niet nodig. Misschien een glijdende schaal tussen de categorieën? Ik zit ongeveer op het kruispunt, geloof ik.

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

Ja, Wim, laat je nooit in een hokje duwen. Het gaat erom de discussie helder te krijgen en te verklaren waarom mensen voortdurend langs elkaar heen praten.

Wim Nusselder said...

Hoi Ariël,

Hier vind je een aantal gematigde Islamieten, tamelijk invloedrijke bovendien: www.muslimsofeurope.com/invitees.php
En hun verklaring: www.muslimsofeurope.com/topkapi.php

Groetjes,

Wim

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Jouw schema is een heel nuttig uitgangspunt voor verheldering van de discussie. Zonder dat schema had ik mijn positie in die discussie niet zo duidelijk kunnen bepalen. Ik doe zelfs iets veel "ergers" dan mezelf in een hokje (laten) plaatsen. Ik pin mezelf vast op één punt: Islamieten zijn noch altijd vreedzaam, noch altijd radicaal, noch altijd anti-democratisch, noch per definitie slachtoffers.

Groetjes,

Wim

Ariël Bruéns said...

Indrukwekkend hoor Wim, op 1,2 MILJARD moslims...

Wim Nusselder said...

Hoi Ariël,

De meerderheid van de moslims houdt zich niet bezig met de interpretatie van de Koran en leidt een gewoon, burgerlijk, gematigd leven.
De meerderheid van de moslims heeft de pest in over de dictaturen waaronder ze leven en zou graag naar een democratisch land emigreren.
De meerderheid van de moslims heeft bewondering voor gewelddadig verzet tegen bezetting en is dus niet echt vreedzaam.
Waar er twee kijven hebben er twee schuld en voorzover de schuldvraag nuttig is, ligt de schuld zeker niet alleen bij Israel en de VS.

Ken je overigens wél radicale moslims...?

Groetjes,

Wim

Ariël Bruéns said...

Waaruit placht jij af te leiden wat de meerderheid van de moslims beweegt Wim ? Aangezien er meer moslims zijn die zich VOOR het radicalisme uitspreken of dit anderszins goedkeuren dan wel gedogen of zich er NIET TEGEN uitspreken, is jouw conclusie en stellingname zeer twijfelachtig. Overigens leden de Duitsers in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook hele gematigde brave leventjes. Ze waren echter in meerderheid wel voor Nazi-regime. Wat ik relevant vindt is wat men aanhangt (qua) ideologie. Wat men ermee doet is een tweede. Overigens is het wel zo dat de aanhang van een ideologie de ideologen het mandaat geven te doen wat ze doen.

Wim Nusselder said...

Hoi Ariël,

Ik lees kranten en kom soms moslims tegen die me dit vertellen. Las net in de Volkskrant een reisverslag naar Iran van twee studentes die daar van meerdere leeftijdsgenoten te horen kregen dat 70% van de bevolking daar van Achmadinejad af wil en dat zelfs een meerderheid wel een inval van de VS zou willen om dat voor elkaar te krijgen...
Dat ze dat niet in het openbaar uitspreken onder een onderdrukkend regime, daar kun je toch wel enig begrip voor opbrengen, hoop ik?

Groetjes,

Wim

Ariël Bruéns said...

Ik kom te vaak moslims tegen Wim. En dan is men in 9 van de 10 keer gehuld in uniform. En dat men van Ahmadinejad af wil zegt niets over het religieuze fanatisme. Kranten lees ik al een poosje niet meer. Zeg maar sedert men de waarheid niet meer spreekt. Zo willen ze goedgelovige mensen op de mouw spelden dat Iranese voor een militaire interventie door de VS zijn. Ook in Nederland spreken moslims zich niet uit tegen het woestijnnazisme Wim. Net als in ALLE andere democratische landen waar de islam zich gevestigd heeft. Landen die je hoe dan ook geen onderdrukkende regimes kunt noemen. En nee, daar heb ik geen begrip voor. Geen reden dus tot vrolijkheid en optimisme, wat mij betreft.