Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, September 13, 2006

Koninkrijk der Hemelen

door Keesjemaduraatje
Is het misschien mogelijk dat we ongemerkt een Islamitische diktatuur zijn ingegleden, of tenminste dat de personen die boven ons geplaatst zijn zich, zonder eerst ons te vragen, hebben overgegeven aan de Islamitische wetgeving. Is dat mogelijk? Is het Eurabia al aangebroken? Er zijn tekenen die er op wijzen. Minister Donner vindt de Sharia wetgeving iets om over te praten. Een radicale Imam uit Pakistan kan ongestoord zijn praatjes in Amstedam verkopen. De enig politicus die daar tegen in gaat wordt op het 20.00 Journaal van de Staatstelevisie belachelijk gemaakt. Op het derde kanaal van de Nationale Televisie wordt openlijk reclame gemaakt voor complot theorien die de VS de schuld van alles geven.
Nu naar Eindhoven: een man plaatst drie tassen in een bus en verlaat aan de achterkant de bus en loopt het station weer in. Op 11 September gebeurd, bij het busstation in Eindhoven. Een regelrechte provocatie.
Mijn zoon geeft in de les antwoord aan een lerares Latijn die wel erg enthousiast de Israeli's bekritiseert en wordt door de gehele klas de mond gesnoerd op democratische wijze. " Wie is er voor dat hij zijn mond houdt"

Dus ik bedoel maar. Waarschijnlijk hebben we ons al overgegeven en zijn de discussies die we op dit weblog voeren alleen nog maar achterhoedegevechten.      

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Weil es nun Abend worden ist;
Dein göttlich Wort, das heile Licht,
Laß ja bei uns auslöschen nicht!

3 comments:

RCvD said...

U bent misschien een beetje te pessimistisch. De inderdaad nogal stompzinnige uitspraken van Donner zijn immers door links en rechts - van mw. Halsema tot G. Wilders - veroordeeld. En in de bewuste Zembla-uitzending werden de complottheorieën rond 9/11 grotendeels (zij het jammer genoeg niet geheel) onderuit gehaald. En die radicale Pakistaanse imam heeft naar het schijnt geen onvertogen woord gezegd, dus dat viel ook nogal mee (dat die man in Pakistan waarschijnlijk heel andere boodschappen verkondigt, is weer een andere zaak).

Ariël Bruéns said...

Mhhhh, en daar put u allemaal hoop uit ?

RCvD said...

Onze minister van Justitie is qua mentaliteit in de tijd van Abraham Kuyper blijven steken. Dat is inderdaad betreurenswaardig, maar we wisten het al een tijdje. Geen reden tot plotselinge paniek dus.
Het zoontje van dhr. Maduraatje heeft een lerares Latijn die te vaak naar de site van Anja Meulenbelt heeft zitten gluren. Dat is jammer, maar op zichzelf geen teken dat de beschaving "as we know it" op haar einde loopt.
Een radicale baardmans uit Pakistan komt hier een preekje afsteken. Ik zou zeggen: laat hem lekker zijn gang gaan, zolang hij zich maar aan de Ned. wet houdt. Zoals Bolkestein pleegt te zeggen: democratie is niet voor bange mensen.
Het Staatsjournaal is al 30 jaar een spreekbuis van de PvdA en (de voorgangers van) GroenLinks - ook wat dit betreft niets nieuws onder de zon dus. Er zijn trouwens alternatieven genoeg, dankzij de kabel en de commerciële TV.
Kortom: toestand hopeloos, maar niet ernstig.