Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 21, 2007

Sociale Dienst

door Keesjemaduraatje
In één van de laatste interviews die Ayaan Hirsi Ali in Nederland gaf, kwam ze met een opmerkelijk standpunt. De interviewer vroeg waarom de VS nog geen Mohammed B. heeft gekend. Ayaan antwoordde daarop dat de Amerikaanse jongeren het te druk hebben met werken. Radicaliseren kost tijd en geld. In Nederland kan je van een uitkering leven en dan heb je tijd genoeg allerlei terroristische ideeën en activiteiten te ontwikkelen.
Kan dat een goede verklaring zijn en zitten er misschien nog meer aspecten aan?

Er is een theorie die wil verklaren waarom het vooral studenten en uitkeringsgerechtigden zijn die betrokken zijn bij radicale acties. Dat zou komen omdat studenten geld van hun vader krijgen. Intussen zijn ze volwassen geworden, maar de afhankelijkheid van hun vader belet ze echt vilwassen te worden. Hun woede over de onmogelijkheid echt volwassen te worden,  uiten ze door acties tegen de samenleving te gaan uitvoeren. Uitkeringsgerechtigden krijgen geld van de staat. De staat is een soort substituut voor de vader-persoon en dat zou verklaren waarom ze juist tegen de staat acties gaan organiseren. Dat zou ook verklaren waarom er in West-Europa meer radicaal linkse jongeren zijn dan in de rest van de wereld, omdat daar meer uitkeringen worden verstrekt. Dat is een iets meer gedifferentieerde theorie dan die van Ayaan. Helaas zijn de psychologische componenten ervan niet te bewijzen, zoals de meeste psychologische theorieën.

Kan deze theorie ook gebruitk worden om het moslimterrorisme te verklaren?
Waar vind de meeste activiteit van moslimbroederschappen plaats?  Is dat in staten waar de overheid hard optreed, of juist in staten waar de overheid slap is?  In Somalië, waar geen centrale staatsmacht aanwezig is, gingen de moslimbroederschappen juist de samenleving organiseren. In Egypte heerst een corrupte en wrede staat. Ik weet niet of je de Egyptische staat ook een sterke staat kan noemen. Ze treedt hard op, maar heeft hel veel onderdelen van de samenleving niet onder controle. In Egypte bestaat een grote ondergrondse moslimbroederschap.

In Nederland waar juist iedereen een kans krijgt een opleiding te volgen en waar sociale uitkeringen bestaan, zou je verwachten dat er weinig moslim-extremisme bestaat. Mohammed B. had een HBO-opleiding of had in ieder geval pogingen ertoe gedaan die af te maken. Hij kon een uitkering krijgen en had een huurhuis toegewezen gekregen. Inderdaad is het opvallend dat juist hij radicaliseerde. Natuulijk kan je met één voorbeeld geen theorie bewijzen, maar het is wel opvallend dat in een land dat alles heeft gedaan om de moslimjeugd een opleiding en kansen te bieden, juist zo'n sterke anti-westerse stroming is ontstaan.

1 comment:

dirk said...

"De interviewer vroeg waarom de VS nog geen Mohammed B. heeft gekend"

Ja, een opmerkelijke vraag was dat. Ik meen me toch te kunnen herinneren dat er ooit ergens in de VS eens een kantoorgebouw is opgeblazen door een stel moslimterroristen die wat vliegtuigen hadden gekaapt. Maar ach, dat was voordat Ayaan Hirsi Ali daar voet aan wal zette, dus waar hebben we het dan nog over?