Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, June 15, 2007

Discussie tussen Anti-Globalisten

door Keesjemaduraatje
op dit weblog is het al vaker een thema geweest en je mag gerust spreken van een obsessie van Keesjemaduraatje, namelijk dat de Internationale Socialisten een grote aanhanger en stimulator zijn van Islamitisch terrorisme. De trotskistische organisatie IS, opgericht door de joodse Israëlier Ygael Gluckstein, maar dat geheel terzijde, is een groot bewonderaar van de Hamas martelaar sheikh Yassin, en werkte een tijdlang nauw samen met de Belgische AEL voorzitter Abu JahJah.

Een foute club dus, de IS, maar als ik dat zeg, dan maakt dat misschien niet zoveel indruk, ook al weet ik waar ik het over heb, want ik ken de IS ideoloog Peter Storm persoonlijk, want toen het vorig jaar zo warm was, heb ik bij hem in Tilburg nog voor zijn huis een cola zitten drinken. Toen ik echter het waagde te veronderstellen dat het antisemitisme van Dries van Agt mogelijkerwijze vanuit zijn streng Rooms Katholieke geloof afkomstig was, toen was de lol er voor de extreem linkse socialist meteen af. Dus dat wat betreft mijn persoonlijk betrokkenheid bij de Internationale Socialistische ideologie.

Nu komt hetzelfde verhaal vanuit een onverdachte bron, namelijk van Koen Vink van Milieudefensie. Die zegt precies hetzelfde, namelijk dat de anti-globalisten eens op moeten houden het geweld te stimuleren en dat de Internationale Socialisten uit de gelederen gegooid moeten worden, omdat ze het geweld prediken.
Goeie man dus, die het waagt de discussie eindelijk eens aan te gaan.

7 comments:

nog een Kees said...

Iedereen weet toch, dat de Internationale Socialisten (die kruising tussen Jehova's Getuigen en Scientlogie) een AIVD-mantelorganisatie is:
http://www.offensief.demon.nl/oud/verhalen%20over%20de%20bvd%20het%20rode%20gevaar.html
En het zou me niks verbazen als de verslagen daar nog steeds gefiled worden onder de dossiernaam 'Operatie Mongool'!

Keesjemaduraatje said...

Gelukkig, Trouw heeft het verhaal over genomen:
http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article739226.ece/drayer_Wie_van_de_kudde_durft_af_te_dwalen%2C_zal_het_weten
Er is nog hoop.

david said...

Gelukkig? Ik vind het beschamend dat iemand met zo'n 'column' wegkomt bij een landelijk dagblad. Je leest wat stukkies op het internet, pikt er wat zinnen uit, laat dit voorafgaan door de indrukwekkende stelling "hoe linkser de beweging, des te krampachtiger de omgang met haar dissidenten" en klaar ben je. Wat een slappe hap. Hopelijk is dat langere verhaal over de kraakbeweging in de Trouw van betere kwaliteit...

keesjemaduraatje said...

Het gaat erom, dat de milieubeweging zich niet laat gijzelen door een groepje gewelddadige, antisemitische sektariers als de Internationale Socialisten. Dat komt in het Trouw artikel goed tot uitdrukking

arend said...

@David,

Nou nou, slappe hap...
Staat er in die column iets dat niet waar is?
Of iets dat flink overdreven is?
Dan kun je dat gewoon zeggen, dan krijg je misschien nog gelijk ook.

Helaas vrees ik dat de inhoud van die column grotendeels klopt.

david said...

@ arend: Er staan geen leugens in de column, maar daarmee is het nog geen goed stuk. Het begint al met de stelling dat "de beweging krampachtig om zou gaan met haar dissidenten". De IS gaat krampachtig om met kritiek, maar verder valt het met de krampachtigheid richting "dissident" Koen Vink (die trouwens alleen zichzelf vertegenwoordigt, zijn club Milieudefensie zwijgt als het graf) reuze mee. Op globalinfo (http://www.globalinfo.nl/content/view/1275/30/) worden de zwakheden in het artikel van Vink aangegeven, maar die hebben vooral betrekking op de link die Vink legt tussen de IS en 'geweld' en het veronderstelde gewelddadige karakter van de andersglobaliseringsbeweging. In de Trouw-column wordt opnieuw gesuggereerd dat het andersglobalisten-geweld een kolossaal probleem zou zijn, wat klinkklare onzin is, laat staan dat de IS hierwat mee te maken hebben, want die zeulen alleen maar met wat borden rond in massa-demonstraties.

Nog onzinniger is de in Trouw waargenomen "nauwelijks onderkende kongsi tussen radicaal-links en radicaal-islamitisch". Van zo'n kongsi is wellicht sprake bij de IS, maar afgezien van dit clubje zie ik maar weinig mensen bij radicaal links warmlopen voor 'radicaal-islamitisch', en terecht natuurlijk. Bovendien krijgt de IS al langer kritiek op haar sympathieën voor islamistische groepen - wat Vink ook toegeeft op zijn Volkskrant weblog. De IS in het algemeen is trouwens helemaal niet zo populair in 'de beweging'.

Het beeld dat in Trouw wordt opgeroepen van een schaap dat van de kudde afdwaalt doet het misschien leuk in een column, maar klopt gewoon niet.

Het lange stuk in de Trouw over de kraakbeweging was een stuk leuker, hoewel ik niet echt kan beoordelen of het een goed beeld geeft.

arend said...

@David,

De IS geeft geen inhoudelijke kritiek op het verhaal van Vink, maar kwebbelt over "leugens en verwarring zaaien" door Vink.
Een oud trucje, dat vaak met succes is ingezet tegen 'dissidenten' als Fortuyn, Hirsi Ali en vele anderen.
En het feit dat Milieudefensie verder zwijgt geeft toch aan dat Drayer gelijk heeft?
Zij gaf dat juist al aan; de dissident Vink staat verder alleen.

In jouw linkje wordt netjes uitgelegd dat de rellen in Rostock werden 'uitgelokt' door de politie, dat is natuurlijk al kletskoek.
Bovendien wordt het gebruik van geweld verder goedgepraat, omdat democratische protestbewegingen 'geen achterban' zouden hebben.
De gematigden zoals Vink hebben de fascisten nodig, ook voor subsidie.
Een prachtverhaal natuurlijk, maar op die manier kan ik geweld door andere fascistische groeperingen ook goedpraten.
Stel dat er een soort rechtse knokploeg zou zijn die de ideeën van de NVU met geweld zou verdedigen, zou een NVU daar dan mee geassociëerd willen worden?
Belangrijker; zou die extra achterban hen ook extra subsidie opleveren?
Ik hoop eigenlijk van niet.
Als de andersglobalisten geen kolossaal probleem vormen (zoals jij zegt) vraag ik me af waarom elke top eindigt in geweld.

Het IS is niet echt uniek in haar contacten met de radicale islam.
Het WRR-opstel over 'islamitisch activisme' vond ook al dat we juist moesten praten met organisaties die oproepen tot een holocaust (hezbollah, hamas).
Tegelijkertijd werd mensen die tegen een holocaust zijn (Hirsi Ali, Ellian) verweten dat ze de boel 'polariseren'.
Inderdaad, zo'n ontploffende stadsbus moet kunnen, maar kritiek op vrouwenbesnijdenis; schandalig!
Dat WRR-opstel was niet het werk van een enkele PvdA-zonderling; bij PvdA, SP en GL is dat idee (vreedzame islamcritici veroordelen, en tegelijkertijd praten met terroristen) vrij gangbaar.

Ik ben bang dat Vink inderdaad een beetje een afgedwaald schaap is; ik zou zo gauw geen linkse persoonlijkheden kunnen noemen die de bedreigingen richting Hirsi Ali net zo erg vinden als de kritiek van Hirsi Ali.
Zelfs cabaretiers (altijd 'geëngageerd', natuurlijk) maken liever grappen over de clitoris van Hirsi Ali dan over de fascisten die haar het zwijgen op willen leggen. De lafaards.