Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, October 27, 2007

Wat nou links?

Door Keesjemaduraatje
nou lees ik dus elke dag de Trouw, maar dat valt ook niet meteen mee. Weliswaar heb ik enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij de drang naar lustbevrediging in het werk van Media Lieveling Jan Wolkers, maar dat betekent nog niet dat ik de brieven over Wolkers die in Trouw staan nu zo geweldig vind. Er worden brieven van lezers geplaatst waarin het expliciet beschrijven van sex wordt gehekeld en de vermeende godslastering aan de kaak wordt gesteld. Ik heb daar gemengde gevoelend over. Aan de ene kant vind ik het goed dat de stem van het volk wordt weergegeven in de krant, terwijl in NRC alleen de stem van "weldenkend Nederland"  wordt vertolkt. Dat zijn dus grofgezegd de intellectuelen uit de Grachtengordel en de mensen die daar graag bij zouden willen horen.
De provinciale stem, die in de politiek zo belangrijk is, wordt niet gehoord in de media. Nauwelijks. Het is ook een wonder dat Minister Plasterk zo prominent bij de begravenis van Wolkers ging spreken. Is Plasterk niet de man die vind dat de sexualisering van de samenleving een halt toegeroepen moet worden? Als er iemand een rol bij de toenemende sexualisering heeft gespeeld, dan is het toch Wolkers wel. Waarom is Plasterk er dan toch bij en leest zelfs nog uit de Bijbel voor?  Omdat het natuurlijk chic is om bij dat clubje schrijvers en beeldhouders uitgenodigd te worden. Bovendien waarschuwd Plasterk niet tegen de sexualisering in het werk van Wolkers, want dat wordt toch alleen maar door hogeropgeleiden gelezen. Hij is tegen de sexualisering op het vieze Internet en op MTV. De lager opgeleiden mogen de sexualisering niet nadoen. Het moet een uitverkoren vrijheid van de elite blijven. Aan de andere kant spreekt de burgerlijke truttigheid die uit dat soort brieven van Gereformeerden spreekt me natuurlijk helemaal niet aan. Tweestrijd.
Wat staat er verder nog in de krant van vandaag? Een artikel over de Marokkaanse jongetjes die nu al twee weken lang auto' s in brand steken, hoewel dat in de media nauwelijks wordt gememoreerd. Die jongetjes zouden een psychische stoornis heben, staat in Trouw. Volgens mij is dat weer een poging van de subsidiesponzen om eens lekker sociaal werk te doen op kosten van de belastingbetaler. Ook al wordt het groot aantal misdaden in Gaza-020 veroorzaakt door psychische problemen, dan moeten ze nog steeds aangepakt worden en dat gebeurd op het moment niet.

No comments: