Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 06, 2008

De Romeo strategie

Door Keesjemaduraatje
De geheime dienst van de DDR heeft een strategie ontwikkeld, waarbij jonge potente STASI-spionnen met ongetrouwde secretaresses van Duitse ministeries in contact worden gebracht. De vaak iets oudere vrouwen zijn zo gecharmeerd van de attenties van de agenten, dat ze erop in gaan en zelfs trouwen. Na een tijdje weten de mannen met smoesjes de vrouw ertoe te bewegen documenten van hun kantoor mee te nemen.

MarkuswolfNa de "Wende" worden veel van deze vrouwen opgepakt en veroordeeld. De agenten weten vaak tijdig het land te verlaten, of kunnen zich erop beroepen voor hun eigen DDR- geheime dienst te hebben gewerkt en zodoende niet  strafbaar te zijn. Enkele vrouwen plegen zelfmoord.

De man die deze strategie heeft ontwikkeld, heet Mischa Wolf, de leider van de afdeling buitenland van de STASI. Wolf heeft ook Günther Guillaume als spion in het Kanzleramt van Willy Brandt weten te plaatsen. Daardoor moest Willy Brandt aftreden. Dat daardoor de Sociaal-Democratische SPD in moeilijkheden kwam, deerde de opperspion niet. Opvallend is, dat de Verfassungsschutz steeds waarschuwde als een nieuwe medewerker voor de Sociaal-Democraten oorspronkelijk uit de DDR kwam. Günther Guillaum was reeds in de vijftiger jaren naar de BRD gekomen en kon door jarenlange infiltratie en begeleiding uiteindelijk in 1970 een machtige en gevaarlijke positie krijgen. De Sociaal-Democraten luisterden niet naar de waarschuwingen en waren zo verblind door hun Ost-politik, dat ze geen gevaar zagen in mensen van de "andere kant"

Wat kunnen we eruit leren en wat heeft het met de huidige situatie te maken?
 
Net als in de tijd van de Sovjet-Unie, hebben we te maken met vijandige dictaturen die invloed willen uitoefenen op vrije- en democratische landen als Nederland. De dreiging en intimidatie vanuit Jordanië is een duidelijk voorbeeld. De begeleiding van Mohammed B. en de Hofstadgroep door een Syrische geheim agent, dan wel moslimbroeder, spreekt boekdelen. Er zijn nog andere voorbeelden van Jordaanse-, Pakistaanse- en Syrische invloeden, en infiltraties in Nederland en België.

Net als toen, weigeren de Westerse democratieën en met name de Sociaal-Democraten, de ernst van de situatie in te zien. Als we bedenken, dat de Syrische- en Iraakse geheime diensten nog door de DDR zijn getraind, is de mogelijkheid van een nieuwe Romeo-strategie niet ondenkbeeldig. Het is ook niet denkbeeldig, dat gemeenteraadsleden die nu aan een politieke carriere beginnen en langzaam op de politieke ladder naar boven zullen kruipen, in werkelijkheid door de Geheime Diensten van de ons omringende islamitische dictaturen worden betaald. Dat een Nederlands parlementlid, van Marokkaanse origine, tegelijkertijd in ons parlement zitting heeft en tevens in een commissie van de Marokaanse koning zit, is in dit verband een veiligheidstechnische blunder van de eerste orde.

Is het mogelijk dat een buitenlandse geheime dienst ook nu nog erotische strategieën gebruikt om de kracht van onze democratie te verzwakken? We weten het niet zeker.

In ieder geval is het verstandig om een realistische inschatting te maken van de erotische kansen die je op de vrije liefdesmarkt hebt. Als je een 50-jarige dikke man, met een kalend hoofd bent en je hebt een baan die behoort bij de lagere- of gewone middenklasse, dan is het misschien een beetje vreemd als een 30-jarige, slanke, mooie Marokkaanse vrouw, bovendien nog met een goede opleiding, een sexuele relatie met je aan wil gaan. Tenzij je natuurlijk hele goede bedprestaties kan leveren. Maar ja, dat weet die vrouw ook niet van te voren.

"Be prepared", zou ik de man willen toeroepen.

.

1 comment:

Lancelot said...

Hoeveel vrouwen zitten er niet in sleutelpositities bij de nederlandse overheid ?

Denk je dat knappe buitenlanders met dubieuze bedoelingen het niet door hebben dat je via (zeker de minder aantrekkelijke) nederlandse vrouwen van alles gedaan kunt krijgen ?

Je snijdt hier een heel belangrijk onderwerp aan, een taboe.

Daar had Gregorius ook nog een mooie cartoon over.