Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, July 10, 2008

In 2002 was Peter Breedveld een moedig man

Door Keesjemaduraatje
Je kan over Peter Breedveld schrijven en zeggen wat je wilt. Het is niet aardig van hem dat hij steeds dreigt mensen " op hun bek te slaan". Hij schrijft hele vervelende stukjes over vrouwen. Het is vreemd dat hij opeens bij de NIO gaat werken. Allemaal waar. Maar een ding willen we niet vergeten te memoreren.

In 2002 werd een artikel van Peter Breedveld reeds door het blad Ad Valvas teruggetrokken, omdat hij het had gewaagd professor Anton Wessels kritische vragen over "de religie van vrede" te stellen.

Hier het hele bericht:

Ad Valvas censureert zichzelf

Ad Valvas, de universiteitskrant van de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft zijn interview met professor Anton Wessels over 'de Islam als godsdienst van de vrede' onder druk ingetrokken. Dat staat in dagblad Trouw van dinsdag 22 oktober.

De professor dreigde de diesrede niet te zullen houden. Speciaal voor deze viering waren burgemeester Cohen van Amsterdam en andere hoogwaardigheidsbekleders vorige week vrijdag naar de VU gekomen. Als Wessels' lezing over 'Moslims in Mokum' niet door zou gaan, zouden zij er dus voor niets zitten.

Ad Valvas heeft het interview onder druk van het dies-dreigement niet gepubliceerd, maar het is wel bij Trouw terechtgekomen. Volgens het dagblad gaat het interview over 'de islam als een godsdienst van de vrede en moslims als slachtoffers voor wie men empathie moet opbrengen'. Het interview zou in ruzie zijn geeindigd toen journalist Peter Breedveld enkele kritische vragen stelde, die Wessels in het verkeerde keelgat schoten.

De hoofdredactie van Ad Valvas was niet voor commentaar bereikbaar, maar laat aan Trouw weten achter Breedveld te staan. Of het schrappen van het interview terecht was, zal maandag worden besproken door het college van bestuur.

HOP, Bas Belleman

 

1 comment:

Pazz said...

Het zou van nog meer moed getuigen als hij de stekker uit zijn weblog trok. Bernadette weg, Pamela weg, Paardestaart weg. Nu sluit Peter zich aan bij de hoofddoeken, met de gedachte; If you can't beat them, join them.