Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, March 01, 2009

Europees Rampscenario

Door Keesjemaduraatje
Waarschijnlijk gaan er dagen voorbij dat je de Azijnbode niet leest en dat komt dus goed uit, want elke zaterdagochtend haal ik 8 broodjes, filet americain en de Volkskrant. Daarom kan ik iets vertellen, wat jij nog niet weet. Vandaag staat er een heel opmerkelijk bericht in deze krant over het ineenstorten van de Euro. Wat wil namelijk het geval? De man die destijds de Amerikaanse kredietcrisis heeft voorspeld en daarop heeft gespeculeerd, heeft niet alleen iets van 500 miljoen dollar gewonnen. Hij doet namelijk nog iets.

Ramp1 Dezelfde man kondigt nu namelijk het uiteenspatten van de Euro aan. Hoe kan dat in zijn werk gaan? Er zijn landen in Europa die de economische crisis niet meer trekken.  Oostenrijk, Griekenland, Spanje en Ierland gaan heel slecht. De verwachting is, dat Duitsland niet bereid is deze landen financieel te ondersteunen. Tenslotte heeft Duitsland al 18 jaar lang de lasten van de Vereniging met de DDR gedragen en is daar nog niet bovenop gekomen. Duitsland zal als eerste bereid zijn de Euro af te schaffen. Volgens deze speculant dan, hè.

De rest van het verhaal bedenk ik er nu even bij. Euro afgeschaft en wat dan? Door de politieke- en financiele onzekerheid krijgen anti-Europese partijen als de PVV, SP en vergelijkbare partijen in Europa steeds meer invloed.  Dat betekent dat de grenzen nog meer dicht gaan en het is niet onwaarschijnlijk meer, dat het Schengen verdrag wordt opgeheven. Geen vrij verkeer van personen en goederen in Europa, waarmee praktisch Europa teruggeworpen wordt tot het jaar 1953.

Is dat nu goed of slecht voor ons? Goed in de zin dat Turkije definitief geen lid van de Europese Unie wordt. Slecht in de zin, dat een beperking van vrije handel en een vrij verkeer van mensen juist voor Nederland erg slecht is. Nederland is van handel afhankelijk. 

4 comments:

Lex said...

Niets is onmogelijk, maar dit scenario kan ik me slecht voorstellen.
Veronderstel dat de Euro zou vallen, dan heeft dat alleen zin als de wisselkoersen en daarmee de waarde van goederen lager komen te staan dan die van de US en China. Uiteindelijk resulteert dit, naar mijn inzicht, in een spiraal naar beneden en dat kan een land als China op korte termijn niet trekken.
Een andere optie is om de "Fat Cats" (welbetaalde werknemers in de publieke sector en uitkeringsgerechtigden) daadwerkelijk productief te laten worden en daar zijn er in Noord-Amerika en Europa zat van.
Stel je trouwens voor dat al die nationale parlementen en hun ministeries worden ingeruild voor één regering! Het EU-ambtenarenapperaat is kleiner dan dat van Nederland en de EU krijgt nu al meer voor elkaar wat betreft effectieve regelgeving!

Tarak said...

Dat is hartstikke goed! De beste wereld bestaat uit sterke - geen grote, maar sterke - staten, die binnen hun soevereiniteit wedijveren om van hun land het beste land te maken! Hoe eerder de EU uit elkaar spat, hoe beter het is!

Verschillende systemen / visies die met elkaar concurreren dat is de weg naar een betere wereld! Niets mis met internationaal samenwerken, maar wel met behoud van eigen soevereiniteit.

Het EU "geleichschaltungsideaal" is alleen maar een concentratie van macht bij enkelen. Macht die je juist moet verdelen!
De EU is een construct, wat je wat mij betreft kunt gelijkstellen aan een religie, want met ratio heeft het niet zoveel te maken.

Katje Borgesius said...

Precies wat Tarak zegt.

Ik geloof overigens niet dat PVV en SP zich verzetten tegen Europa als vrijhandelszone of douane-unie. De grenzen blijven wel open, ook als de nee-stemmers alsnog hun zin zouden krijgen. Waar ze zich tegen keren is het verlies van nationale soevereiniteit, waarvoor nu een totalitaire bureaucratie zonder democratische vertegenwoordiging en democratische verantwoordingsplicht in de plaats dreigt te komen. Een eenheid zal het niet worden - de vergelijking met de Verenigde Staten gaat op vele fronten mank.

Tarak said...

Overigens word ik waarschijnlijk bij de volgende europese verkiezingen een Wilders stemmer....(was bij de laatste europese verkiezingen VVD)

De enige partij die voor een soeverein Nederland en beperkte EU invloed is, is "Voor Nederland". De rest is allemaal vergiftigd met de EU religie.

Doet u mee? Voor Nederland?