Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 09, 2009

De lijkentellers van de Global Warmingkerk

Door Hans van Zapruder

Ijsbeer_op_schots Gisteren kreeg Wijnand Duyvendak in de Volkskrant bijna een hele pagina om het Global Warming-sprookje nog eens te vertellen. Hij begon zijn essay met de mededeling dat de recente bosbranden in Australië te wijten zijn aan de CO2-uitstoot van onze auto’s, vliegtuigen en industrie. Duyvendak verdraait de werkelijkheid een beetje. De Australiers beweren zelf dat de weersomstandigheden helemaal niet zo extreem waren dit jaar. En ze weten inmiddels ook preventief afbranden van kreupelhout en het aanleggen van brandgangen veel slachtoffers kan voorkomen.

Lees het hele artikel op Zapruder

No comments: