Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 16, 2009

Hoe gaat het met....

Door Keesjemaduraatje

Jullie willen natuurlijk ook wel eens weten hoe het gaat me de mensen die op deze website zijn besproken, afgekraakt of becommentarieerd. Vandaar dat ik een nieuwe rubriek heb ingevoerd, met de naam: "Hoe gaat het met..."

Wijnand Duyvendak

Wijnand heeft eindelijk weer tijd om schoenen te gaan kopen met zijn dochter. Hij is nu bezig met het klimaat te redden. Fijn dat er nog mensen zijn die zich daar mee bezig houden. Hij vindt "Duijvendakken" een grapig woord en verder gaat het goed met hem. Zie hieronder de beelden van "Welstijl.com"

1 comment:

Bas said...

Heel benieuwd hoe hij tegen de kwestie AOW /pensioen en doorgaan tot 67 aankijkt !
Zover mij bekend heeft hij nooit werkgevers gekend in zijn leven.
Of staat hij ,zoals vroeger boven dit slaafs gedrag ?