Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 14, 2009

Afgunst over slachtofferschap

Door Keesjemaduraatje
Mijn zoon was eens bij een lezing van Henryk M. Broder, een Duitse columnist, bekend geworden door het boek: "Hurra wir Kapitulieren", over de graagte waarmee Duitse overheden zwichten voor druk vanuit islamitische dictaturen, maar dat geheel terzijde. In ieder geval had Broder een interessant verhaal over de jaloezie over slachtofferschap. Letterlijk zei hij: "Ze proberen allemaal Joden te worden".

Henrykbroder_2 Dat verklaart waarom er consequent en helaas ook bij mij in de comments, maar ik kan nou eenmaal oude krakers niet het woord ontzeggen, aangezien ik zelf ook eens kraker ben geweest en bovendien we hier een discussie willen voeren en geen dictaten overhandigen, in ieder geval, over genocide wordt gesproken, als er over de geschiedenis en toekomst van het Palestijnse Volk wordt gesproken. Dit Prachtvolk komt de twijfelachtige eer toe, tijdens de vermeende genocide in bevolkingsaantal te zijn verdubbeld.(groeipercentage 2.18 per jaar en Israel 1.67%) Dat heeft het Armeense Volk en zeker het Joodse Volk dan weer niet gepresteerd.

Later wees Barry Oostheim mij er op dat er binnen de Christen-Unie een latent antisemitisme dreigt te ontstaan ten gevolge van de beruchte vervangingstheorie, waarin de Joden als het Uitverkoren Volk vervangen worden door de christenen als Uitverkoren Volk. Maar dat was nog niet genoeg zei hij. Nu dreigen in de Christelijke praktijk ook nog de Palestijnen de positie van de Joden te vervangen als zijnde de slachtoffers van verdrijving en uitmoording. Je moet er maar opkomen en het is allemaal erg ingewikkeld. (Zie ook de brief aan Barack Obama van Wiesje de Lange, waarin ze spreekt over vervangingstheorie made in Mekka)

Maar er zijn ook weer volkeren die een ander volk zelfs het slachtofferschap niet gunnen en die twijfelachtige eer komt dan de Turken toe. Het was lange tijd taboe om in verband met de georganiseerde deportatie en moord op Armeniërs, over genocide te spreken. Zelfs de geachte afgevaardigde Fatma Koser Kaya van de D66, bij mij peroonlijk bekend en verder een schat van een vrouw, kon het niet over haar lippen krijgen in verband met Armeniërs over genocide te spreken. Natuurlijk verdedigde Alexander Pechtold dat october 2006 op een D66 congres op een bijzonder laffe manier, waardoor ik D66 verliet en hij er toch nog 3 zetels uit kon slepen dankzij de Turkse stem. Ter llustratie hoe politieke druk vanuit een islamitisch land invloed kan hebben op de Nederlandse politiek en een vermeend liberale partij overstag kan gaan.

Er is nog een derde mogelijkheid en dat is het slachtofferschap van Joden kleiner maken door consequent andere moordpartijen te benadrukken en eigenlijk te zeggen: Dat is ook heel erg en de holocaust is één genocide uit velen. Deze perverse en haatzaaiende taktiek wordt gebruikt door Gretta Duisenberg van het comitee Stop de Bezetting en wordt op sinistere wijze duidelijk door het volgende fragment van haar website:

"De holocaust
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog voltrok zich - na de Eerste Holocaust tegen de Armeniërs - de Tweede Holocaust. Al dan niet systematisch werden vermoord homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners, 'economisch onwaardigen', Russen, ethnische Polen, gehandicapten, Jehova's getuigen, Vrije Bijbelonderzoekers, vakbondsleden, vrijmetselaars, communisten, Spaanse republikeinen, Serven, Quakers, mensen die zich verzetten tegen de nazi's en joden."


In één alinea zie je dat de Armeense genocide als "holocaust" wordt getypeerd, waarna de Joden op de laatste plaats komen in haar opsomming van slachtoffers. In deze context mogen we gerust van een antisemitische provocatie spreken.

6 comments:

Anonymous said...

tja, ze doen wel hun best die palestijnen met dat lijden.
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1277099.ece/Radicale_moslims_Gaza_slaags_13_doden

Remco van Diepen said...

Wat ik eigenlijk net zo schokkend, zo niet schokkender vindt, is wat volgt op de passage uit Duisenberg's site die Keesje citeert: "Omdat in Israël en daarbuiten de schijn wordt gewekt dat de joden exclusief de slachtoffers van de Holocaust waren en hun lijden het ergste ooit, dient de herinnering aan de slachtoffers bij voorkeur levend te worden gehouden bij de Holocaustgedenkplaatsen in Europa. Op kosten van Israël dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in Israël."
Vinden Dries van A., Marcel van D. en Thomas L. dit ook?

Brabosh said...

Een recent voorbeeld van ‘Hurra, wir kapitulieren!‘ (in België) hoe linkse politiekers zwichten voor de druk van islamisten gebeurde te Brussel op 24 april 2009 op de jaarlijkse herdenking van de genocide op het Armeense volk. Belgen van Turkse origine zoals bijvoorbeeld het socialistische parlementslid Emir Kir die de genocide blijven ontkennen, wegen politiek op dit soort herdenkingen. Het resultaat was dat geen enkele socialist op die herdenking aanwezig was en alle andere partijen wel. Zien we het al gebeuren in ons land? Politiekers die weigeren op te draven wanneer de Holocaust op de Joden wordt herdacht, is ieders recht. Maar als straks de van nature pro-Palestijnse Belgische moslims zullen doorwegen op de besluitvorming simpelweg door numeriek overwicht (het geboortecijfer bij moslims is een veelvoud van dat bij niet-moslims) is het nog maar een kwestie van tijd en dreigt op termijn niet enkel de herdenking van de Armeense Genocide te worden gemeden maar tegelijk te worden verboden en in haar zog tevens ook de Genocide op de Joden in de vergeetput te worden gekeild. En kunnen we met zijn allen in de toekomst verplicht deelnemen aan de herdenken van de Naqba, de vermeende genocide op het Palestijnse volk, hierin aangemoedigd door linkse naïevelingen en socialisten allerhande origine.

Ge said...

@Brabosh. Je vergeet een heel belangrijk ding; het is met name Israel die het tegenhoud dat internationaal gezien de moord op de meer dan 1 miljoen Armenen erkend wordt als genocide. Hiermee probeert Israel het exclusieve rechte behouden dat de Joden het enige volk ter wereld zijn wat ooit slachtoffer is geweest van geplande uitmoording. Waarom daenk je dat de relatie tussen Israel en Turkije zo goed is.
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article578124.ece/Israel_wil_van_geen_andere_genocide_weten

Brabosh said...

Israël houdt die erkenning niet tegen. Hoe zou het dat kunnen binnen de EU? Het is er geeneens lid van. Wel feit is dat in Israël zelf die erkenning blijkbaar nog steeds gevoelig ligt, maar er is beterschap op komst zie: 'Knesset panel to consider recognition of Armenian genocide' http://www.haaretz.com/hasen/spages/968844.html en ook 'ADL says Turkish massacre of Armenians was a 'genocide' http://www.haaretz.com/hasen/spages/895920.html

Arend said...

@Ge,

Zou die Emir Kir door Israël betaald worden?
En werden zijn socialistische partijleden die ook wegbleven misschien óók door Israël betaald?
En D'66, dat omwille van de Turkse kiezer in NL besloot die Armeense genocide in het midden te laten; ook betaald door Israël?

Het lijkt me heerlijk om overal Israël de schuld van te kunnen geven, mensen hebben echter ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid.

Overigens, in je linkje lees ik juist dat Israël vooral onder druk van Turkije die genocide probeert te bagatelliseren. Niet zo raar, ook in Europa en de VS wordt juist vanuit Turkije (en allerlei Turkse belangenverenigingen) druk uitgeoefend op de politiek om die Armeense genocide te negeren of te bagatelliseren. Ook de schuld van Israël, natuurlijk?