Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, December 19, 2009

De Warrige Werkelijkheid volgens Stan van Houcke

`De ontheemden, de machtelozen, de geterroriseerden, de onmondigen slaan terug met terreur,' noteert Stan van Houcke in zijn dagboek enkele uren na de aanslagen van 9/11. Stan is vanuit zijn huis aan de grachtengordel namelijk altijd heel erg solidair met de "machtelozen en onmondigen". Vooral als ze een wapen dragen.

Een paar jaar later zegt hij opeens: "In die eerste uren waren er tal van reportages die verhaalden over meerdere explosies in de gebouwen van het WTC, berichten die daarna slechts in de nieuwe media werden teruggevonden. Latere reportages en artikelen in de massamedia over 11 september waren als stukjes van een puzzel. Pas door de gemeenschap van de nieuwe media werden die aan elkaar gelegd, niet door de oude, gevestigde media." Stan van Houcke is dus Conspiracytheory6 opeens in complotten gaan geloven. Hij gelooft misschien dat de USA- regering de gebouwen zelf in de lucht heeft gebazen.

Het zou me niets verbazen als hij nog een paar jaar later zou beweren dat 9/11 een verzinsel van de "main stream" media is. Stan van Houcke drijft namelijk altijd mooi op de golfjes mee. Hij bedenkt niets zelf. Hij interviewt dan betrouwbare gesprekspartners als Robert Fisk, Karen Amstrong , Benjamin Barber  of  Noam Chomsky. Vaak zijn dat mensen die moeiteloos zijn overgestapt van bewondering voor het communisme naar bewondering voor de Palestijn als Edele Wilde.

Intussen schroomt Stan van Houcke er niet voor om Joodse journalisten het recht te ontzeggen over Israel te schrijven. Behalve als ze zijn extreem-linkse visie uitdragen natuurlijk. Dan mag het wel. Joodse journalisten zouden volgens Stan van Houcke dus een Anti-Israel-Verklaring moeten tekenen. Intussen, negen jaar later, heeft die Anti-Israel-Verklaring een naam: Een Ander Joods Geluid.

Wie gelooft in het bestaan van een "Grachtengordel-elite" die al dan niet met de "Linkse Kerk"  tot een conglomeraat van Politiek Correct Denken is vergroeid, waaruit de Main Stream Media constant putten voor het vullen van Talkshows en Ingezonden Stukken van de NRC en Volkskrant, die denkt toch iets te clichématig en te vereenvoudigd. Heb je ooit Anja Meulenbelt of Stan van Houcke in een talkshow gezien? Nee. En hoe denkt je dat dat komt? Weliswaar goed bevriend met allerlei kopstukken van deze imaginaire GrachtenGordel-Linkse Kerk, maar toch iets te gelijkhebberig en te humorloos. Jammer voor ze.

Dat blijkt ook uit het citaat van een Volkskrant recensie over een van de van Houcke boeken:

"Maar dan blijkt dat Van Houcke niet zozeer een journalist, alswel een activist wil zijn. Het tweede deel van zijn boek gaat geheel op aan het dagboek dat Van Houcke sinds 11 september heeft bijgehouden.

Op pathetische en moralistische toon herhaalt hij hierin nog eens wat de lezer net heeft gelezen. Verder wordt zo ongeveer de hele westerse samenleving, en in het bijzonder de Nederlandse media, ter verantwoording geroepen voor het niet onderkennen van de waarheid omtrent het Midden-Oosten.

Het is pijnlijke lectuur, emotioneel en verongelijkt. Blijkbaar is het nog even wachten op een boek waarin wel met distantie over 11 september wordt geschreven. "

Daar is geen woord Frans bij. Het wereldbeeld van Stan van Houcke in een notedop.   

38 comments:

Peter Siebelt said...

Enkele vragen:

Hoe is Stan van Houcke eigenlijk bij de VPRO terrechtgekomen? Welke kruiwagen had hij?

Zijn makkers uit het oude circuit zoals Henneke Hagen of Andreé van Es?

In welk verband stond hij tot Bluf!?

Hoe zat dat ook al weer met dat relletje rond het leeghengelen van de brievenbus bij Radio Stad door politie of inlichtingendiensten?

Tarak said...

"Hij interviewt dan betrouwbare gesprekspartners als Robert Fisk, Karen Amstrong , Benjamin Barber of Noam Chomsky. Vaak zijn dat mensen die moeiteloos zijn overgestapt van bewondering voor het communisme naar bewondering voor de Palestijn als Edele Wilde."

En hier ben ik nu zo nieuwsgierig naar...
wat is het verband tussen:
1. het blijven vasthouden aan een collectieve ideologie waarvan bekend is dat er miljoenen mensen door zijn gestorven;
2. het masochisme als het gaat om de eigen cultuur of westerse verworvenheden (de huidige afkeer van Israel zie ik persoonlijk daar als een onderdeel van);
3. Nu dan weer het direct geloven in allerlei hysterische maatregelen die ten gunste van het milieu zouden moeten worden genomen, ook al gaat het om discutabele stellingen.

Waarom zijn dit toch telkens weer dezelfde mensen? Zijn ze naief? Hebben ze een messiascomplex? Zijn ze masochistisch, en hebben dus de dringende behoefte om zichzelf continu te verlagen en weg te cijferen ten opzichte van een ander?
Vinden ze vrijheid eng, en zoeken ze daarom heil in het collectief?

Ik snap het niet...maar het gaat voortdurend om hetzelfde type mensen, dus er moet een verband zijn.

Peter Siebelt said...

@ Tarak | 19 december 2009 om 12:33

Om dat verband te vinden is het van belang om terug te gaan naar de wilde jaren van de Amsterdamse kraakbeweging en de huidige postitie van een aantal kameraden van Houcke uit die tijd.

Dan krijg je een beeld van de figuur Van Houcke.

Maar in het netwerk dat de Palestijnse zaak steunt is Van Houcke maar een klein kruimeltje die af me mag schreeuwen maar verder het vuile straatwerk mag doen.

Steady Freddy said...

Alles leuk en aardig maar voordat ik iets ga toevoegen of ontkrachten eerst een vraagje: Waaruit blijkt b.v. dat een Robert Fisk enige bewondering voor het communisme uitte, nog los van waaruit zijn bewondering voor de Palestijn moet blijken. Bewijzen graag?

SF

Peter Siebelt said...

Een Ander Joods Geluid is een samenraapsel van subsidievreters die hun eigen volk 'een mes in de rug steken.' Een stelletje manipulanten van de hoogste orde. Neem bijvoorbeeld Jaap hamburger.

Aardig om te weten dat dit mannetje niet alleen bestuursvoorzitter is van EAJG maar ook deel uit maakt van het bestuur van The Rights Forum. Een clubje van uitgerangeerde publiciteitsgeile politici, linkse wetenschappers en juristen.

EEN KLEIN STAALTJE LINKSE MANIPULATIE TIJDENS HET BEZOEK VAN LIEBERMAN

Amsterdam 12 november 2009.

Terwijl Jaap Hamburger - voorzitter bestuur Een Ander Joods Geluid (EAJG) - in de zaal van het Amsterdamse Apollo Hotel vanaf een spiekbriefje poogde een moeilijke vraag te stellen aan Danny Ayalon, plaatsvervanger van Avigdor Lieberman, stond Harry de Winter (voorzitter Raad van Advies EAJG) in de startblokken bij Pauw & Witteman om daar zijn gal over diens bezoek aan ons land te spuien. Intussen probeerden de voetsoldaten van beiden heren voor het hotel in Amsterdam om met veel lawaai het spreken van de gasten binnen onmogelijk te maken. Helaas, in de zaal werd geen enkel geluid waargenomen.

Voor mij gaf de toespraak van Lieberman weinig nieuwe informatie. Zelfs zijn uitspraak dat het interessant was dat zijn tegenstanders zaken over hem vertelden die hij zelf niet wist kwam mij bekend voor.

Na de bijeenkomst was het de hoogste tijd om Jaap Hamburger enkele vragen te stellen:

PS: ‘Waarom staat u niet buiten om samen met uw kameraden te demonstreren?’

JH: ‘Dat is een demonstratie van Gate 48 daar heb ik niets mee te maken.’

PS: ‘Man, hou een ander voor de gek. Gate 48 is een soort aftreksel van jullie organisatie, een stel jonge studentes die naar voren zijn geschoven (waaronder Grassiani, die nota bene in het bestuur van EAJG heeft gezeten) om het vuile werk op te knappen. Al jarenlang misbruiken jullie de Internationale Socialisten, krakers en studenten voor jullie dubieuze activiteiten.’

JH: ‘Ja maar, ja maar…’

PS: ‘Niks ja maar, ik onderzoek jullie netwerken namelijk al jaren en weet van de hoed en de rand en ben momenteel bezig met een onderzoek voor mijn nieuwe boek waarin ik jullie schimmige organisaties, waaronder EAJG, uitgebreid aan het omschrijven ben.’

JH: ‘Ik kijk ernaar uit.’

PS: ‘Ja kijk maar met goed met je juridische kompanen. Jullie zijn welkom om te kijken of er hier en daar een komma verkeerd staat.’

Hamburger bleef onverstoorbaar, emotieloos, zoals het een manipulant pur sang betaamt. Mij restte niets anders dan hem met walging mijn rug toe te keren en weg te lopen.
De volgende dag kreeg ik nogmaals het keiharde bewijs dat Hamburger wel degelijk met de demonstratie te maken had.
Voorafgaand aan de lezing van Lieberman was Hamburger voor de deur van het Apollo Hotel namelijk tussen de demonstranten uitgebreid in overleg met de daadwerkelijke organisatoren, waaronder Kees Wagtendonk van het Palestina Komitee.
Volgens een van de demonstranten attendeerde Hamburger hen herhaaldelijk op het feit dat de ingang naar de zaal waar Lieberman zijn lezing hield niet bij de hoofdingang van het hotel was maar om de hoek, boven de Appolozaal.

Natasha said...

Wat een geouwehoer. Ik heb niet veel op met EAJG, ik vind ze zielig, maar het 'keiharde bewijs' dat PS aandraagt zegt zoals gewoonlijk meer over PS dan over het onderwerp zelf.

EAJG zijn vreselijk lieve, goedbedoelende, nette joodse mensen die nog steeds denken dat als zij maar het beste met iedereen voor hebben, dat omgekeerd ook zal gelden. Of die eigenlijk wel weten dat dat niet zo is, maar niet aan die gedachten willen toegeven. Ze zijn bang en denken nog steeds dat antisemitisme afhankelijk is van het gedrag van joden. 'Als we maar geen aantstoot geven' is tot elke vezel doorgedrongen. Dat heet 2e generatie trauma. Helaas bestaat geen EAPG en dat is het grote probleem. En dat weten ze zelf ook wel. EAJG 'misbruikt' helemaal niets of niemand. EAJG wordt wel aan de lopende band misbruikt of gebruikt. Soms zelfs door het CIDI, als die EAJG gebruiken als argument voor de variatie van denken over het MO binnen de joodse gemeenschap. Als je niets snapt van de psychologie achter EAJG, laat ze dan gewoon met rust. Joden hebben hetzelfde recht er zielige meningen op te houden als ieder ander. Ze zijn naief en zielig, geen schurken

Natasha said...

Bovendien insinueert PS met het woord 'subsidievreters' dat EAJG gefinancierd zou worden uit publieke middelen. Bij mijn weten is dit niet het geval. PS beweert wel vaker dat organisaties subsidies ontvangen waar dit niet het geval is bij wijze van agit prop. Ik geloof dat EAJG wel incidentele projectsubsidies ontvangen heeft/ontvangt van het NCDO en je kunt je afvragen wat hun doelstelling met duurzaamheid van doen heeft, zoals bij wel meer dingen die het NCDO financiert het geval is. Dat is idd staatsgeld. Maar dat rechtvaardigt bepaald niet het predikaat subsidievreters.

Als je nou eens gewoon een keertje begint, Peter Siebelt, met gewoon je te houden bij werkelijke feiten en niet al je informatie zo opblazen, dan zou je een stuk serieuzer worden genomen. Wat dat betreft geldt het zelfde voor jou als voor Stan van Houcke of Anja Meulenbelt. Peter Siebelt zien we ook niet in een talkshow. Want ook te verbeten en humorloos, en ook nog es immer overdrijvend en verdraaiiend.

keesjemaduraatje said...

Als je tegenwoordig gewoon zegt dat Israel ook maar een land is met al zijn voors en tegens, dan wordt je al als rechts ingeschaald. Als je ook nog bij de linkse partijen of linkse omroep wilt horen, dan moet je haast wel een vrijbrief bij EAJG halen om toegelaten te worden.

Nu is één van de oprichters van EAJG ook nog aandeelhouder van het NRC geworden. Dat belooft niet veel goeds.

Natasha zit trouwens ook nooit bij een talkshow. Misschien lijken we allemaal wel een beetje op elkaar!!!!

Peter Siebelt said...

Hallohooo, Natasha. Hoe gaat het meisie?

Ik ga je snel antwoorden maar nu even niet want er staat een heerlijk kreeftje plus een mooi glas wijn voor me klaar.

Proost, tot gauw.

Marco Knol said...

Dat ze bij DDS, en ook Philippine, eerst eens leren rekenen, alvorens klakkeloos cijfertjes op te pennen. Een kwart miljoen euro is meer dan de helft van het budget van Oxfam Novib? En even later een budget van ruim 500 miljoen noemen. Foei. Ga u schamen. Ok, een nulletje of wat vergeten zal men zeggen? Neen. Cijfermatig inzicht zegt direct al dat het niet kan kloppen. Maar dit terzijde.

Wat mij opviel aan enkele reacties; ouwe lullen! Er zijn ook jongere mensen met dezelfde gebreken hoor. Echt niet alleen de generatie van Houcke. Maar ook dit terzijde, eigenlijk.

Wat denk ik, in mijn ervaring wel overeenkomt, is het fanatisme, het gebrek aan empathie, reflectie en humor. En dan met name zelfspot. Allemaal mensen die zichzelf veel te serieus nemen. Ik kom ze trouwens ook wel eens ter rechterzijde tegen, maar aanzienlijk minder. Maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ik niet zoveel rechtse vrienden heb. ;)

@PS
Ik hoop dat het smaakte.

Natasha said...

Natasha zie je ook nooit bij een talkshow maar dat komt omdat Natasha per definitie nee zegt behalve als ze er voor betaald wordt. Omdat ze geen partij of werkjes te promoten heeft. Ik geloof niet dat het vanwege mijn onflexibiliteit van meningen is of humorloosheid. Maar maakt niet uit.

Van een soort ballotage door EAJG heb ik nooit iets gemerkt. Lijkt mij paranoide gelul. Andersom wel. Het interviewen van Hajo Meijer (ook al was ik het niet met hem eens, vond ik hem wel een interessant onderwerp) werd mijn zwanenzang bij VN, Max had me hoogstpersoonlijk gewaarschuwd dat toch vooral niet te doen, en bwam een paar weken later lag ik eruit.

@PS wie heeft die kreeft en die wijn voor je klaargezet dan? Dat moet je zelf toch doen?

@ Phillipine, bedankt voor de info, met en zonder rekenfout. Nooit meer een cent naar Oxfam Novib, geen idee van de anti-Isr lobby daarin.

Peter Siebelt said...

Natasha, nadat ik het laatste plukje uit een van de goddelijke kreeftenpoten had gepulkt gingen mijn gedachten naar jou. Ik realiseerde me dat je eigenlijk een van mijn trouwste 'fans' bent.

"Wat een geouwehoer", kefferdekefferde-kef-kef-kef.

Guess who is there?

Onze lieve Natashaaaaaaaaaaaaaa.

Ik ga niet teveel in op je commentaren want al zijn de feiten nog zo hard, voor Natasha zijn en blijven het: onjuistheden, overdrijvend en verdraaiend.

Harde feiten wenst ons lieve meisje niet te accepteren. Je hebt nog steeds een ware staalplaat voor dat kleine hoofdje.

Waar ik wel op in wil gaan is dat EAJGers helemaal geen vreselijk lieve, goedbedoelende, nette joodse mensen zijn.

EAJG 'misbruikt' wel degelijk jonge mensen en EAJG wordt zelf helemaal niet aan de lopende band misbruikt of gebruikt. En …. ik snap verdomd goed welke psychologie achter EAJG schuil gaat. Daar heb ik ze de afgelopen maanden grondig op onderzocht en op grond daarvan ik kan je verzekeren dat ze zeker niet naïef of zielig zijn.

Ook zijn EAJGers helemaal niet bang en denken ze helemaal niet dat antisemitisme afhankelijk is van het gedrag van joden.

EAJGers zijn gewoon oude socialisten, ouwe proletariërs, die geen relatie wensen tussen het joods zijn en de staat Israel.

Ten aanzien van de joodse staat zijn EAJGers eigenlijk een soort joodse Kapos, of NSBers.
En het zijn wel degelijk subsidievreters die gefinancierd worden uit publieke middelen.

En jonge dame, kom me niet met de afgestompte verhaal over incidentele projectsubsidies. Das bullshit en gewoon een vlag die de lading niet dekt.

En ja, je hebt een heel groot punt wanneer je schrijft: “Helaas bestaat geen EAPG”. Hier kan je jezelf meteen afvragen waarom?

Waarom ga jij niet eens zelf op onderzoek uit naar het pro-palestijnse netwerk onder de joden of ben je bang om hiermee aan de slag te gaan? Bang voor je extreem linkse kameraden uit Plaatstaal of bang dat je opdrachtgevers uit de linkse media dit niet op prijs zullen stellen?

Zo kleine opdonder, hier hou ik het voorlopig bij. Ik ga verder met mijn onderzoek naar het enorme pro-palestijnse netwerk waarvan de AEJGers slechts een klein groepje informatievervuilende roeptoeters zijn.

By the way, wat eet je de komende feestdagen?

Louisa said...

Het is mij geheel en al duidelijk dat Natasha volkomen nuchter was toen zij haar mening gaf en ene mijnheer Siebelt niet.

Natasha said...

Wilde ik net mijn excuses aanbieden voor de sneer over je eenzame kreeftje, laat maar weer hoor.

Dat wilde ik omdat ik net pas je sterktewens na het affikken van mijn huis las en ook dat de oprechtheid daarvan in twijfel werd getrokken door deze of gene.

Zoals iedereen weet geloof ik gaarne nog steeds in het goede van de mensen, en waarom niet in dit jaargetij, dus vatte ik je goede wensen niet onoprecht op. Je kon wel lezen dat je er een voorstelling van had/maakte omdat je aan mijn archief dacht. Nu had ik denk ik een andere relatie met mijn archief dan jij met het jouwe, en had het ook een totaal andere vorm denk ik.
Ik denk dat bij zoiets het voor jou een groter verlies zou zijn dan het voor mij was, of het verdriet erover anders is dan je van te voren denkt. Een beetje een opluchting dat je nooit meer iets hoeft te doen met al die ouwe zooi en dat ook perpectieven schept zou jij vermoedelijk niet kennen. Ik wens het hoe dan ook niemand toe. Het enige zinnige dat ik er dus over kan zeggen is iets praktisch: Het enige dat bij ons deugdelijk leek opgeborgen waren mijn vaders foto's en negatieven. In wat dan brandveilige archiefkisten zouden zijn (als flightcases). Nou die waren dus ONTPLOFT (misschien chemische reactie van al die foto's) en dus lag de inhoud over het hele terrein echt minstens twintig meter in de hele rondte. Dus dat is geen aanbeveling weet ik nu. Dit omdat ik er nooit op gereageerd had.

Maar nu het onderwerp. Helaas snijd je jezelf gelijk weer zo in de vingers, PS, doordat wat je beweerd door iedereen door simpel nalezen weer te staven is als Pavlov reactie, doordraverij of beide.

Ik ga niet teveel in op je commentaren want al zijn de feiten nog zo hard, voor Natasha zijn en blijven het: onjuistheden, overdrijvend en verdraaiend.

"Harde feiten wenst ons lieve meisje niet te accepteren. Je hebt nog steeds een ware staalplaat voor dat kleine hoofdje".

Nou zoals iedereen kon lezen, echt wel dus, zie mijn reactie op Phillipine's onderhoud over Oxfam. Dan reageer ik namelijk met: Bedankt voor de info, weer wat geleerd.

Peter Siebelt, echter, heeft nog immer niet door dat mijn meningen helemaal niet zijn wat hij dénkt dat mijn meningen zijn, vanwege zijn eigen associaties met mij die hij nu al zo'n twee jaar vruchteloos probeert te staven maar niet verder komt dan zijn eigen hersenspinsels. Of als hij er niet uitkomt een beetje seksistisch badineren.

Ik ben niet je grootste fan, ik ben een van de weinige mensen die nog de moeite neemt om op je geraaskal in te gaan, uit hetzelfde tikka-olam gevoel waarmee die beste EAJG fossielen de Palestijnen tegenmoet treden.

Ik ben zo arrogant te denken dat ik echt wel iets beter kan inschatten wat oude linkse nette joodse mensen drijft in het volharden in dwaallichterij hoor, inderdaad.

Natasha said...

Ik eet vrijdag als het goed is friese groentesoep en kip uit romertopf door mijn schoonvader, omlijst door tapas die mijn dochter en nichtjes maken en ijstaart van de Lidl.

Natasha said...

De harde feiten, Peter Siebelt, gaf dus phillipine, niet jij. Jij had het te druk met jezelf op de borst kloppen in jou weergave van een confrontatie met de vreeswekkende Jaap Hamburger.

Natasha said...

Nog wat:

Peter Siebelt schreef:

"Waarom ga jij niet eens zelf op onderzoek uit naar het pro-palestijnse netwerk onder de joden of ben je bang om hiermee aan de slag te gaan? Bang voor je extreem linkse kameraden uit Plaatstaal of bang dat je opdrachtgevers uit de linkse media dit niet op prijs zullen stellen? "


Hoezo zou ik daar 'bang' voor zijn? Ik kies zelf mijn onderwerpen wel uit, dank u, en dit vind ik een tamelijk onverkwikkelijk voorstel. Om te beginnen onder 'de joden'. Wat zijn "de" joden? En wat valt daar onder te onderzoeken? Zoals iedere andere NL staatsburgers hebben ook joden hun democratische recht op zowel mening als netwerken. Ik zie niet in waarom joden die 'pro-palestijns' zijn specifiek onderzocht zouden moeten worden of kwalijker zijn dan 'pro-palestijnse' niet-joden. Misschien integendeel. Wat kan mij dat schelen? Denk jij eigenlijk wel eens werkelijk na over de implicaties van wat je zegt?

Natasha said...

"Bang voor je extreemlinkse kameraden uit Plaatstaal".

Hihihi. Jahoor, ik ben echt als de dood voor personages die ik ooit zelf uit mijn duim gezogen heb.

Wanneer leer je nou eens het verschil tussen feit en fictie Siebelt?

Houd een sop jezelf zo voor schut te zetten ik vind het genant

Peter Siebelt said...

Natasha, mijn sterktewens na het affikken van jouw huis was oprecht en staat nog steeds recht overeind. Ook mijn gedachte aan jouw archief en ik hoop oprecht dat je een redelijke back up hebt van je oude info anders ben je aardig onthand.

En over de opluchting dat je nooit meer iets hoeft te doen met al die ouwe zooi kan ik kort zijn: indien de informatie uniek is dien je zorg te dragen dat deze is veiliggesteld zodat naar de toekomst toe ook anderen van het archief gebruik kunnen maken. Om jouw woorden te gebruiken, je dient “perpectieven” te scheppen.

Het verlies van oude foto’s is een drama.
Brandveilige archiefkisten hebben tijdens een brand maar een beperkte tijdsduur waarin ze bescherming kunnen bieden aan documenten of foto’s. Ontploffen doen ze meestal niet of er moeten zich stoffen in bevinden die bij een enorme hitte tot ontbranding kunnen komen.

Overigens moet ik je teleurstellen, ik heb geen enkele associaties met jou en probeer helemaal niet om vruchteloos te staven wat onze Natasha op haar kerfstok heeft want je hebt in mijn werkzaamheden gewoon geen prioriteit. Ik richt me op hogere goden en gooi mijn blik af en toe op de kringen waar jij uit voorkomt of in verkeerd.

Dit houdt overigens niet in dat ik je kwaliteiten niet erken en het af en toe leuk vind om op je uitlokkende geblaf te reageren. Want je schrijft niet altijd nonsens zoals nu bijvoorbeeld: “die beste EAJG fossielen” of “volharden in dwaallichterij”.

Op je vraag “Wat zijn "de" joden? En wat valt daar onder te onderzoeken?” valt het nodige te antwoorden en is het teveel om hier te beantwoorden. Maar in het kort komt het hier op neer: de grootste vijand van Israel is het joodse volk zelf, de linkerkant dan wel te verstaan.

In dit kader is jouw reactie sprekend: “Ik zie niet in waarom joden die 'pro-palestijns' zijn specifiek onderzocht zouden moeten worden.”

Nee, niet aan de kaak stellen, wat kan jou – wat kan hen - dat schelen, eerst moet er een nieuwe Holocaust plaatsvinden voordat de linkse meute zich op hun hoofd beginnen te krabben. En dan proberen ze nog om anderen de schuld in de schoenen te schuiven of erger nog van de ‘nood een deugd’ te maken.

De vele dik gesubsidieerde (sorry ik kan het niet laten, feiten zijn feiten) anti fascisme/racisme clubjes zijn daar een mooi voorbeeld van- daar zijn ondermeer de 'pro-palestijnse' niet-joden heel erg goed in.

Intussen verbloemen ze dat hun heilsprofeten waaronder Stalin of Mao de dood van meer dan zeventig miljoen onschuldige burgers op hun geweten hebben en hun huidige vrienden, de zogenaamde linkse vrijheidsstrijders, mensen martelden en vermoorden.

Maar niet getreurd, Kersfeest heeft ondermeer als goedklinkende doelstelling “Vrede op aarde” en in aansluiting hierop wens ik jou en je familie van harte prettige feestdagen.

Overigens klinkt je feestdiner mij goed in de oren en doet het me enigszins watertanden.
Ik hoop wel dat het een heerlijk boeren-biologische-kip is en niet zo’n opgeblazen derde-wereld-waterkip uit een of ander Aziatisch land.

Natasha said...

Nou ik denk een gewone Friki kip maar die heb ik niet gekocht dus ik weet het niet. Ik ga nu in het echt fileren voor de verandering, dwz sardines schoonmaken, dus reageer effe verder niet, prettige dagen iedereen

Louisa said...

Natasha, je hebt je mening (ook de mijne ) uitstekend verwoord en voor de rest: laat je niet uit je tent lokken, want zoals je weet probeert men dat ook altijd met
Joden te doen.
Om daarna af te zeiken en te confronteren, ook heel zielig.
Tent, aardig in deze setting.
Ik hoop dat je na de brand weer enigzins bent bijgekomen..de beste wensen voor jou en de jouwen, van een vaderjodin uit 010 !

Peter Siebelt said...

@Louisa | 24 december 2009 om 16:47

'Mijn' joden laten zich niet uit de tent lokken, ze zijn niet alleen trots op hun jood zijn maar ook op hun verbintenis met de joodse staat.

Natasha said...

@Louisa: Dank je en mazzel en broche voor het nieuwe jaar voor jou en de jouwen...

Ik heb nog even nagedacht over de laatste lange bijdrage van PS en vooral de zinssnede dat de joden zelf Israel's ergste vijand zijn. En daarover is mijn mening:

Dat kan best zo zijn. En zo hoort het ook.

Peter Siebelt said...

@Natasha | 27 december 2009 om 16:54

"Dat kan best zo zijn. En zo hoort het ook."

Je bent zo voorspelbaar, ik had niet anders van je verwacht.

Lijkt een beetje op de mentaliteit van de Kapo's in de kampen, tijdens de 2e wereldoorlog.

Natasha said...

Onvoorstelbaar, wat ben jij dom.

Ga jij nog maar es even nadenken wat ik er mee bedoelde.

en je dan schamen.

natasha said...

De dag dat het joodse volk werkelijk Israels grootste vijand is kunnen er een hoop joden in en buiten Israel een heel stuk rustiger slapen, dombo.

Elk land hoort zijn eigen volk als grootste vijand te hebben, dat heet vrede en democratie.

Dan zou Israel een land als alle anderen zijn, iets wat elke jood wil.

Het enige dat voorspelbaar is is jouw vermogen om de plank te missen in je vergelijkingen.

Fuck off

Peter Siebelt said...

@natasha

"Elk land hoort zijn eigen volk als grootste vijand te hebben, dat heet vrede en democratie."

Tja, zo kan iedereen er een draai aan geven.
Je moet je eigen vijand zijn dan ben je vredig en democratisch.

Fuck off?

Deze is beter: http://www.youtube.com/watch?v=ssC77hapv0g

Natasha said...

En ik verwacht dat je nu eens je excuses aanbied voor je plank misslaan. je liep al een excuus achter voor het volslagen zonder reden bezoedelen van de naam van mijn overleden grootvader, maar om iemand met een kamp kapo te vergelijken moet je wel heel erg goede reden hebben. Meer dan dat je te afgestompt en te platvloers bent om over iemands opmerking na te denken.
Verontschuldigingen. Nu.

Louisa said...

Ach, PS is het zoveelste voorbeeld van types die wel eens effe zulle vertelle wat Joden wel en niet mogen vertellen/zeggen/menen...
Van die types die Joden (waar ook ter wereld)langs de maatlat leggen en vervolgens hun mening ventileren en die mening hangt weer af van hun achtergrond...etc etc.
En maar niet snappen dat het Joodse Volk (Ja, effe met hoofdletters) een volk is als alle andere, met diverse meningen.......omdat het een Vrij Volk is, niet gehinderd door welke Grootmogul dan ook..

Louisa said...

Keesje, Natasha is heel boos en ik snap precies waarom , deze derderangs figuur kwetst expres gevoelens.

Haalt hij niet zijn gegevens uit vuilnisbakken ?

keesjemaduraatje said...

@Louisa, @Natasha, @Peter Siebelt: Het was de bedoeling om Stan van Houcke aan te vallen en niet om mensen die het (in ieder geval qua Israel) eigenlijk met elkaar eens zijn, ruzie met elkaar te laten maken.

Kunnen jullie elkaar een keer opbellen?

Louisa said...

Ik bel nog liever met het staatshoofd om haar te vertellen dat zij uit haar nek lult dat met een eigenbenoemde wetenschapsjournalist waar buiten Keesje om, nog nooit iemand van heeft gehoord.
En ik vermoed dat het staatshoofd meer begrip heeft.
Zo PS, ik ben ook boos en ik hoop dat je er van geniet, want dat is je enig doel: woede verwekken.
En dat is heel zielig.
Fuck you too !

Peter Siebelt said...

@Natasha | 22 december 2009 om 15:59

"Wat een geouwehoer. Ik heb niet veel op met EAJG, ik vind ze zielig, maar het 'keiharde bewijs' dat PS aandraagt zegt zoals gewoonlijk meer over PS dan over het onderwerp zelf."

Zo begon de discussie met een dame die de trekjes heeft van een stalkster.

Wie andere geouwehoer verwijt of beter gezegd "wie kaats kan de bal verwachten", moet niet klagen.

Je kunt mijn exuces krijgen wanneer je in het vervolg met harde feiten komt om mijn verhaal te weerleggen.

@ keesjemaduraatje | 28 december 2009 om 17:33
Ik wil best met haar praten indien ze in staat is om haar woordgebruik te kuisen.

philippine said...

Stan van Houcke, EAJG, Palestinacomitees, enz.enz., zijn met een groot mediaoffensief bezig om maar de Palestina Vredesmars Gaza op 31 december te doen slagen. Bovendien komt het byzonder goed uit dat Wilders een proces aan zijn broek krijgt, want dat houdt de stemming er goed in bij actievoerend Nederland.

http://stanvanhaucke.blogspot.com/2009/12/de-israelische-terreur-1047_28.html

Peter Siebelt said...

@philippine | 28 december 2009 om 23:10

Een vredesmars? Ons belastinggeld is er goed voor. Overigens niks nieuws onder de zon.

Een klein fragment uit mijn nog te verschijnen boek.

"Het is december 1989, direct na kerstavond kwamen ze van alle kanten naar Jeruzalem, een bont gezelschap van activisten en politici uit Europa en de Verenigde Staten.

Ook uit Israel zelf en de Palestijnse gebieden kwamen activisten, politici en leiders van de PLO naar de oude heilig stad.

De sfeer was vrolijk maar ook zeer gespannen.

Vrolijk omdat Palestijnen en linkse Israeliers voor het eerst gezamenlijk mochten demonstreren.

De demonstratie vond plaats van 28 tot 30 december onder de naam “Time for Peace”. De PLO was de Europese deelnemers en organisatoren ontzettend dankbaar voor het mede-organiseren en deelnemen aan de demonstratie (Secretariaatsoverleg 8 januari 1990).

Want volgens Pax Christi was het dankzij de deelname van de Europeanen, dat de Palestijnen en Israëliërs in zo’n grote getallen gezamenlijk konden gaan demonstreren. Men verwachtte meer dan 20.000 deelnemers."

Louisa said...

Ik meng mij er ff zijdelings in.
Iemand, die zijn"partner in de discussie" vergelijkt met een "Kapo "en zich daar niet voor verontschuldigt,heeft zich voor verdere discussie uitgesloten.
Weet niet wat hij zegt en voor de rest bralt u maar raak, mijnheer Siebelt.
Succes met uw boek.
Het publiek zal staan te trappelen het te lezen.

Peter Siebelt said...

@Louisa | 30 december 2009 om 18:07

"Ik meng mij er ff zijdelings in."

Waar heb ik dat meer gehoord?

keesjemaduraatje said...

@Louisa: Natasha en Peter Siebelt zijn geheel aan elkaar gewaagd. Je hoeft je niet in deze innige vijandschap mengen.