Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 28, 2009

Systematische christenvervolging in Turkije

Door Michael Mannheimer (vertaald uit het Duits door E.J. Bron)

Terwijl moslims in christelijke landen een maximum aan godsdienstvrijheid bezitten, heerst er in de islamitische landen een ongeëvenaarde onderdrukking van alle niet-islamitische geloofsrichtingen. Het onderstaande essay is het antwoord van Michael Mannheimer op de ongehoorde beschuldigingen van Erdoğan tegen Europa i.v.m. het Zwitserse minaretreferendum.

Duitsland, 23.12.2009

In acht van de tien landen met de scherpste christenvervolging, evenals in 40 van de 50 door de wereldwijd opererende mensenrechtenorganisatie ”OpenDoors” geregistreerde landen, heerst de islam. Ook Turkije behoort – nog voor Marokko, Palestina, Bangladesh en Bahrein – tot de landen die christenen massief onderdrukken en vervolgen. Van de meer dan 2 miljoen christenen aan het einde van het Ottomaanse Rijk – die altijd nog 30 % van de bevolking uitmaakten – zijn tegenwoordig nog maar ruim 100.000 christenen overgebleven, die daarmee nog slechts 0,2 % van het voor 99,8 % uit islamieten bestaande Turkije uitmaken.


De alledaagse terreur tegen de christenen in Turkije

Ondanks de bezweringen van Erdoğan leiden de christenen in Turkije een bestaan als tweederangs burgers. En anders dan Erdoğan wil doen geloven, wordt hun situatie niet gekenmerkt door religieuze tolerantie, maar door belemmeringen en benadelingen”. Een van de wereldwijd meest onverbiddelijke christenvervolgingen speelt zich direct voor de huisdeur van Europa af: in Turkije, NAVO-lid en kandidaat-lid voor de EU, is de grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid nog niet eens het papier waard waarop dit vastgelegd is. De officiële godsdienstvrijheid in de grondwet van Turkije is niets anders dan een – naar de buitenwereld toe met succes verdedigd – drogbeeld.


Christelijke kerken zijn noch juridisch erkend noch mogen ze bankrekeningen hebben of onroerend goed bezitten.
 Zelfs de opleiding van priesters is verboden – en nu al is het tekort aan priesters dusdanig groot, dat het einde van de priesterlijke geestelijke verzorging en daarmee van het priesterlijk geleide christendom in Turkije in zicht komt. Kerkelijke verbouwingen zijn regelmatig onderhevig aan pesterijen van de autoriteiten, zelfs de kleinste reparaties – bijvoorbeeld van een dakgoot of van de doopvont – mogen door de kerken niet zonder toestemming van de autoriteiten worden uitgevoerd en zulke toestemmingen worden systematisch jaren tot tientallen jaren op de lange baan geschoven. De kerken mogen geen eigendom aankopen en ook geen klacht indienen bij de rechtbank. Het werd de Armeense Heilige-Kruis-kerk in het zuidoosten van Anatolië door de Turkse regering verboden om een kruis aan te brengen en godsdiensten te houden. Niet na, maar jaren voor de Zwitserse minaretbeslissing, die tot woedende protesten binnen Turkije en de overige islamitische landen heeft geleid.


In 1971 werd de theologische hogeschool van de Grieks-orthodoxe kerk op bevel van de Turkse regering gesloten. In 1997 werd het de Syrisch-orthodoxe kloosters verboden om het Aramees te onderwijzen. Midden november 2007 hebben Turken verrassend en zonder aankondiging een in de 17e eeuw gebouwde christelijke kerk verwoest en gedeeltelijk afgebroken.


In het door Turkije sinds 1974 bezette Noord-Cyprus wordt de Cypriotisch-orthodoxe christenen de toegang tot hun kloosters en kerken ontzegd.
 Daartegen hebben nu Zuid-Cypriotische vertegenwoordigers van de kerk een aanklacht ingediend bij het Europese gerechtshof voor de mensenrechten. De aanklacht is tegen Turkije gericht, dat op Noord-Cyprus 35.000 soldaten heeft gestationeerd en de verantwoordelijkheid voor de totale politiek op Noord-Cyprus draagt.

Het gehele essay van Michael Mannheimer staat als Word-bestand op deze site en kan hier bekeken worden.

Bron: (http://www.pi-news.net/2009/12/systematische-christenverfolgung-in-der-tuerkei/#more-107551)

2 comments:

Jaan Krats said...

Je wordt toch doodziek van al die linkse lutsers die tegen beter weten nog heulen met de islam. Ik zag net een previeuw van Halsema op de tv waarin ze gewoontegetrouw weer over Wilders zat te emmeren. Grootvervuilster en Mercedes-rijdster Halsema zei zoiets van Wilders beschuldigt zelfs mmoslims ervan de schuld te zijn van de opwarming van de aarde. Neen Halsema dat doet Wilders niet, maar aan die opwarming bent U persoonlijk wel degelijk schuldig door in Uw vervuilende Mercedes te rijden. Zo gaat dat maar door met die landverraders waaronder niksnul Balkenende. Deze dwaas zou eens moeten zeggen: Islam ja, accoord op basis van wederkerigheid, moslims krijgen net zoveel rechten als Christenen van moslims krijgen, dat houdt in de dhimmy belasting dus. Wilders had gelijk kopvoddentaks is de wederkerigheid van dhimmy belasting, invoeren dus.
Willen we niet overgenomen worden dan zullen we de moslims inderdaad moeten deporteren, de beste moslim woont in de zandbak in Verweggistan, daar horen ze allemaal thuis. Een postzegel op hun derriere en retour thuisland, vaarwel en tot nooit meer ziens.

ilona said...

Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop... Turkije wilt alleen de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Ze moesten lang afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging e even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, maar miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen...Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?
Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie - doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid...Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.